സൂസൻ – 18

നമസ്കാരം പ്രിയ വായനക്കാരെ, (1.സൂസൻ പാർട്ട് 18 എന്ന് എഴുതിയ പിക് ഇവിടെ ) എല്ലാവരും നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് നു നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു…. …

Read more

കുടുംബപുരണം – 5

“മോനെ.. യദു.. എഴുനേറ്റെ…. ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു വാ… “ അമ്മ രാവിലേ തന്നെ വെർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി…. Yadhu-“അഹ്, ഇന്ന് ഇനി മുഴുവൻ …

Read more

അവൾക്കായി – 2

പേജ് കുറഞ്ഞോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടേ…….!! ഷെമിച്ചേക്കണേ……. Please. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പ്രതിക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ …

Read more

അമ്മയാണ് “അമ്മ” – 4

അവന്റെ ശ്വാസഗതിയിലും നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി, ലേഖയുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾ അവനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ലേഖ അവനെ സോഫയിലേക്ക് …

Read more

തറവാട്ടിൽ ഒരു അവധിക്കാലം മായയും മേമയും – 1

ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ തറവാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കേറിയത്. എന്ത് പറയാൻ അമ്മക്കും അച്ഛനും എന്നെ ഖത്തറിൽ നിർത്താൻ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. മാളുവിന് …

Read more

പത്താം ഉത്സവം – 1

ഉത്സവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ആണല്ലോ. എല്ലായിപ്പോഴും എനിക്ക് അത് കളിയുടെയും കൂടെ ആഘോഷം ആണ്. എന്ത് കളി എന്ന് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത്. …

Read more

മനംപ്പോലെ അനുരാഗം – 2

ഞാൻ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു എന്നിട്ട് ഇന്ന് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു. ഐഷ് അവൾ ചേച്ചിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവൾ എന്റെ ആരെല്ലാമോ …

Read more