തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ – ഒന്നാം രാത്രി

  ഈ കഥ ഒരു തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 11

  ഈ കഥ ഒരു ഞാനും ചേച്ചിമാരും സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 20 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

പകൽ കളിക്ക് അയലത്തെ ചേച്ചി

അയലത്തെ ചേച്ചി – ഞാൻ ഒരു പതിനെട്ട്വയസ്സ് കാരനാണ്. സെക്സിനെ ക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്ത് കൂട്ടുന്ന പ്രായമാണല്ലോ ഈ 17 – 18 കാലം. …

Read more

ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോടാ എന്താ ടേസ്റ്റ്

എൻ്റെ പേര് അഭി .20 വയസ്സ് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന്നു .കഥയിലെ നായിക എൻ്റെ മാമൻ്റെ ഭാര്യ ആണ് പേര് നിധി …

Read more

സെക്സ്സിന് അമ്മയും പെങ്ങളുമില്ലന്നേ Part -9

  ഈ കഥ ഒരു സെക്സ്സിന് അമ്മയും പെങ്ങളുമില്ലന്നേ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 17 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more

സെക്സ്സിന് അമ്മയും പെങ്ങളുമില്ലന്നേ Part -8

  ഈ കഥ ഒരു സെക്സ്സിന് അമ്മയും പെങ്ങളുമില്ലന്നേ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 17 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more

മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് – Part 1

  ഈ കഥ ഒരു മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more