അപരിചിതനുമായി

എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗേ അനുഭവമല്ല ഇത്. എന്നാൽ അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഉണ്ടായ ആദ്യ അനുഭവമാണ് ഇത്. അയാളെ ഞാൻ പരിചയപെടുന്നത് ഒരു ഗേ …

Read more

എന്റെ റംല ഇത്ത

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഇത്തത്തയായ റംലയെ കുറിച്ചാണ്. എന്ന പേര് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ കല്ലാണം കഴിഞ്ഞ് വിരുന്നിന് പോയപ്പോൾ ഉള്ള …

Read more

ആദിത്യ അയ്യരുടെയും ആദിലക്ഷ്മി അയ്യരുടെയും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

ഇതൊരു സംഭവ-ജീവിത കഥയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആളുകളുടെ പേരുകളും സ്ഥലങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ജാതിയെയോ മതത്തെയോ ഉയർത്തിയോ താഴ്ത്തിയോ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. …

Read more

അമ്മക്കിളിക്കൂട്

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ വായനക്കാരൻ ആയത് മുതൽ ഒരു കഥ എഴുതണം എന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ …

Read more

🐂🐂വിത്തുകാള – 2🐂🐂

സുരതോത്സവത്തിന്റെ തോരാമഴ വിനയന് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നി അവന്. ഇതുവരെ ചിന്തയിൽ …

Read more

കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ നോൺ വെജ്ജാ

കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ മുണ്ട് അഴിച്ചു ഉടുത്തപ്പോൾ സിന്ധുവിന്റെ നോട്ടം കൃത്യമായി പതിഞ്ഞത് അങ്ങുന്നിന്റെ ” മറ്റേടത്തു ” തന്നെ ആയിരുന്നു… സിന്ധു നോക്കിയത് …

Read more