ലളിതേച്ചി തന്ന സുഖം

ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കടലിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നു. പേര് വിനോദ് വയസ്സ് 45 ഭാര്യ ജ്യോതി 42 (ഗവൺമെന്റ് യു …

Read more

ദിവ്യാനുരാഗം – 13

പ്രിയപ്പെട്ടോരേ….ആദ്യം തന്നെ പാർട്ട് വൈകുന്നതിൽ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ സങ്കടം അറിയിക്കുന്നു… വേറൊന്നുമല്ല പഠിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്…കാരണം ഞാൻ ഒരു അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്…പോരത്തതിന് എടുത്ത …

Read more

എന്റെ ബിന്ദു ആന്റി – 11

കഥ 10 ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു 11ആം ഭാഗത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്… ഇനിയുള്ള 4 ഓ 5 ഓ ഭാഗങ്ങൾക്കുശേഷം കഥയിൽ ബിന്ദു ആന്റി ഉണ്ടാവില്ല.. …

Read more

സാന്ത്വനം – 4

പെട്ടെന്നു എഴുതി ഇട്ടതു കൊണ്ട് പേജ് അതികം ഇല്ല. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഈ പാർട്ടിലും കിട്ടും എന്ന് പ്രേതിക്ഷിക്കുന്നു. …

Read more

മിസ്സ് – 8

ദിനരാത്രികള്‍ കൊഴിഞ്ഞ് പൊയ്ക്കോണ്ടിരുന്നു. എന്‍റെയും രേഖയുടെയും സംഗമത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി കാത്തിരുന്നു. 2011-ലെ World Cup ഫൈനല്‍ പോലും ഇത്ര സുഷ്കാന്തിയോടെ ഞാന്‍ ഇരുന്നിട്ടില്ല. …

Read more

അരവിന്ദനയനം – 4

റൂമിൽ ചെന്ന് കേറിയതും ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നയനയുടെ 4 മിസ്കാൾ. കട്ടിലിലേക്ക് കേറി ഇയർഫോൺ കുത്തി നയനയുടെ നമ്പർ …

Read more

അന്തർദാഹം – 6

ഹുമിലിയേഷൻ കുക്കോൾഡ് നിഷിദ്ധ രതി ഒക്കെ കാണും… ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായി ക്കരുത്…. ഇപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ്… ദേവൂന്റെ മകൾ സീമയെ …

Read more