പ്രവാസിയുടെ ആദ്യപാഠം – ഭാഗം 04

  ഈ കഥ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ആദ്യപാഠം സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 14 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ആരതി എന്റെ രതിറാണി.

അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ – എനിക്ക് വയസ്സ് 22 എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഇളയ അമ്മാവനും ഞാനും തമ്മിൽ അഞ്ചുവയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. അമ്മാവനെ ഞാൻ …

Read more

എന്റെ ജമീലാത്ത എന്റെ അയൽവാസി- Part 1

  ഈ കഥ ഒരു എന്റെ ജമീലാത്ത എന്റെ അയൽവാസി സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 12 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ …

Read more

നാട്ടിന്‍പുറത്തെ കളി

നാട്ടിന്‍പുറം നന്മകളാല്‍ സമ്രുദ്ധമെന്നാണല്ലോ.. നാടിന്‍പുറത്തുവീട്ടില്‍ കല്യാണമാണ്‌. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും… എല്ലാവരും. കല്യാണത്തിന് ഇനിയമൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി. പക്ഷേ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ …

Read more

செக்ஸ் பட்டினியால் வாடும் மனைவி

எனக்கு 27 வயது. நல்ல உடல் அமைப்புடன் இருக்கிறேன். நான் இந்த வலைத்தளத்தின் பெரிய ரசிகன். 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த எனது நிஜ …

Read more

மாமி ஐட்டமாக மாறினாள்

இந்த கதையில் எனது மாமாவின் மனைவி மாமி போட்ட கள்ள ஓல் ஆட்டங்கள் பற்றி காண்போம். ஆள் காம வெறியினால் இவ்வாறு ஐட்டமாக மாறினாள் …

Read more

ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി – Part 2

  ഈ കഥ ഒരു ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more