രക്തരക്ഷസ്സ് 14

തന്റെ വല്ല്യച്ഛൻ അതായത് മംഗലത്ത് കൃഷ്ണ മേനോൻ ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി അയാളുടെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ ചോദിച്ചു.

ഒരു രാത്രി വാര്യരുടെ ഭാര്യയെ തന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും പറ്റിയാൽ ശ്രീപാർവ്വതിക്ക് ഒരു കൂട്ട് താൻ തരമാക്കാം എന്നും മേനോൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു.

അഭിക്ക് ആ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വന്നില്ല.അയാൾ നിഷേധ സൂചനയോടെ തല വെട്ടിച്ചു.

തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും.പക്ഷേ സത്യം അതൊരിക്കലും മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല.രുദ്രൻ അഭിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു.

ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ.കൈയ്യും കാലും കഴുകി മന്ത്രപ്പുരയിലേക്ക് വരൂ.തനിക്ക് സത്യം കണ്ടറിയാം.

കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിയുകയോ.അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും തിരുമേനി.

താൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക.മറുചോദ്യം വേണ്ടാ.രുദ്രന്റെ മുഖം ഗൗരവപൂർണ്ണമായി.

പെട്ടന്ന് അയാളിലുണ്ടായ മാറ്റം അഭിയുടെ നാവിനെ നിശബ്ദമാക്കി.

മറുത്തൊന്നും ചോദിക്കാതെ അയാൾ രുദ്രന്റെ വാക്കുകളെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു.

മാന്ത്രികപ്പുരയിലെ തേവാര മൂർത്തികൾക്ക് മുൻപിൽ നിറഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കുകളിൽ നെയ്യ് പകർന്ന് അവയെ കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു രുദ്രൻ.

അഭിമന്യു ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം തൊഴുതു നിന്നു.ശേഷം രുദ്രന്റെ മുൻപിൽ വിരിച്ചിരുന്ന പായയിൽ ഇരുന്നു.

രുദ്രശങ്കരൻ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചു.അരിയും പൂവും എടുത്ത് അഭിയുടെ കൈയ്യിൽ കൊടുത്ത് മൂന്ന് തവണ തലയ്ക്ക് ഉഴിയാൻ കല്പ്പിച്ചു.

അഭി തലയ്ക്കുഴിഞ്ഞു നൽകിയ അരിയും പൂവും രുദ്രൻ ദേവിയുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ച് ദേവിയെ സ്തുതിച്ചു.

ഓം ദുർഗ്ഗായെ നമ:
ഓം ചണ്ഡികേ നമ:
ഓം മഹാതന്ത്രന്ജ്ജേ നമ:
ഓം മഹാ കാളീ നമ:

തന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നത് അഭി അറിഞ്ഞു.രുദ്രൻ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ വിദൂരതയിൽ നിന്നെന്ന വണ്ണം അയാൾ കേട്ടു.

ശക്തമായ ദേവീ മന്ത്രങ്ങൾ പതിയെ അയാളുടെ മനസ്സിനെ വർഷങ്ങൾ പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിപ്പിച്ചു.

മേനോനും കൂട്ടരും കൃഷ്ണ വാര്യരുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാൾ സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ കണ്ടു.

വാര്യരെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചത്.എന്ത് ചെയ്യാം സമൂഹത്തിലുള്ള എന്റെ നിലയും വിലയും അത് വാര്യരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.

കൃഷ്ണ വാര്യർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല കുനിച്ചിരുന്നു.മേനോനെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അയാളത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല.

അപ്പോ വാര്യരെ,പറഞ്ഞു വന്നത് ന്താ വച്ചാൽ.ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ഞാൻ ഒരു വഴി പറയാം.

വാര്യർ പ്രതീക്ഷയോടെ മേനോനെ നോക്കി.മേനോൻ അദ്ദേഹം പറയും പോലെ.ഞാൻ ന്ത് വേണം പറഞ്ഞാൽ മതി.