എന്റെ കാന്താരി

ഈറൻ പുലരികളിലും
നിലാവ് പെയ്യുന്ന സന്ധ്യകളിലും
പുൽനാമ്പും പുൽക്കൊടിയും മഞ്ഞു തുള്ളികളെ പ്രണയിക്കാറുണ്ടത്രെ..
നേരാണോ അഭിയേട്ടാ…

ആ ….. എനിക്കറിയില്ല …. അത് അവരോട് പോയ് ചോദിക്ക്

കൊരങ്ങൻ….. റൊമാൻസ് തീരെ ഇല്ല അവൾ കപട ഗൗരവത്തിൽ മുഖം വീർപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു
പക്ഷേ അയാൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല. ഇത് പതിവുള്ളതാണല്ലോ.കുറച്ച് സമയത്തിനകം അവൾ വീണ്ടും ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമെന്ന് അവനറിയാം
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും പിന്നെയും അവൾ കൊഞ്ചലോടെ വിളിച്ചു

അഭിയേട്ടാ….

ഒന്ന് കൊഞ്ചാതെ പെണ്ണെ..

അഭിയേട്ടാ…

ഇങ്ങട്ട് നോക്കിയേ…

നീ ഒന്ന് പറയ് അമ്മൂട്ടീ…

എന്റെ കണ്ണിലൊന്നു നോക്കിക്കേ