ശമ്പളക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം എന്തോ 3

അപ്പു മനസ്സിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആറാടുകയായിരുന്നു ….വീണ തന്റെ കൈ കരുത്തു

മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു …അവളെ തൊടാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു …

************************************

വെയ്കുന്നേരം ആയിട്ടും വേദന കുറയാത്തതും ഭർത്താവ് വരാൻ നേരം വൈകും എന്നു വിളിച്ചു

പറഞ്ഞതും വേലക്കാരി മഴക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 5 മണിക്കേക്ക് പണി തീർത്തു പോയതും

അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കി …

അവൾ ഉണ്ടേൽ വല്ല എണ്ണയെങ്കിലും എടുത്ത് ഒന്ന് തിരുമ്മിക്കാമായിരുന്നു …

അപ്പോളാണ് അപ്പുവിനെ അവൾക്ക് ഓർമ വന്നത് …

അവനെ കൊണ്ട് തിരുമ്മിച്ചാലോ …അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നെ ….അവൻ ചെറുതല്ലെ ….എനിക്കൊരു

നേരം പോക്കും അവന് ചെറിയ സുഖവും …ആരറിയാനാ ഇതൊക്കെ ….അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു ….അപ്പുവിനെ

വിളിച്ചു …വിളി കേട്ടപാടെ വീണയെയും ഓർത്തിരിക്കുന്ന അപ്പു ഓടിയെത്തി …

വീണ : അപ്പൂ ..രാവിലെ വീണിടത്തു ഒരു ചെറിയ വേദന …നീ ഒന്ന് തിരുമ്മി തരുമോ …?

മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു …അതിനെന്താ വീണ ചേച്ചി …

അവന്റെ മുഖത്തെ ചിരിയിലൂടെ അവൾ അവന്റെ ഉദ്യേശം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ..