എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 1

എന്റെ ഇതുവരെ ഉള്ള കഥകളെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നല്ല പ്രതികരണമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. “ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്‌സ്” എന്ന കഥയിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ബോസ് ഹേമയാണ് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമായത് കൊണ്ട് ഇതിനു ഒരല്പം നീളക്കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ദയവു ചെയ്തു എല്ലാം വായിക്കുക. ഇന്നലെ വായനക്കാർക്ക് അത് മുഴുവനായി ആസ്വദിക്കാനാകൂ. കഥയിലേക്ക് വരാം. ജീനയുടെയും സ്മിതയുടെയും ഒപ്പം ആടിത്തിമിർത്ത് താമസിച്ച് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ജീനയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇടിമിന്നൽ … Read more