അന്ധവിശ്വാസവും കുണ്ടനടിയും – 1

ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്… ഇത് ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉള്ള ഗേ ഒൺലി സ്റ്റോറി ആണ്. എന്റെ പേര് സിജിത്ത് സ്ഥലം പാലക്കാട്. എനിക്ക് …

Read more

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക

ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാത്ത് കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ കളിയെ കുറിച്ചാണ്. കളിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതെ തീവ്രതയോടെ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. …

Read more