അന്ധവിശ്വാസവും കുണ്ടനടിയും – 1

ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്… ഇത് ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉള്ള ഗേ ഒൺലി സ്റ്റോറി ആണ്. എന്റെ പേര് സിജിത്ത് സ്ഥലം പാലക്കാട്. എനിക്ക് …

Read more