ഞാൻ, അവൾ, അവൻ – 3

അങ്ങനെ ഷിംന എന്റെയും വിശാലിന്റേം സെക്സിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥിരം ടോപിക്ആ യി മാറി.. വെള്ളമടിക്കാൻ സൈഡ് ഡിഷ്‌ എന്ന പോലെ അവൾ ഞങ്ങളുടെ കളികൾക്ക് …

Read more

വശ്യമോഹിനി, എന്റെ രാധേച്ചി

എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കഥയാണ്, വെറും കഥ മാത്രമായാല്‍ വായിക്കാന്‍ തോന്നില്ല ഇതില്‍ സംഭവിച്ചതെല്ലാം യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവങ്ങള്‍ വായനാ സുഖത്തിന് …

Read more

തണൽ

” സഖീ. വെയിലേറ്റപോൽ വാടി നിൽപ്പൂ നിൻ ജീവിതം. അതിനുമേൽ ഒരു പൂമരമായി തണലേകാൻ കൊതിപ്പൂ എൻ ജീവിതം” “ഈ.. കഥ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ …

Read more