മുലച്ചി – 1

ഹലോ!, ഇത് ഒരു ഗള്ഫ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ജീവിതമാകുന്നു.. ചില പേരുകളില് മാറ്റം വരുത്തുന്നു… സദയം ക്ഷെമിച്ചു സഹകരിക്കുക…

വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് അപ്പുവിനെ ഗള്ഫില് വച്ചു അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഇടെ ഞങ്ങള് യാധിര്സ്സികമായി മുന്നാറില് വച്ചു വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടി; ഒരാഴ്ചത്തെ മൂന്നാര് താമസത്തിനിടയില് അങ്ങേര എന്റെ മുന്നില് സ്വന്തം മനസ്സ് തുറക്കുയും ഈ അനുഭവം നെറ്റില് പരസ്യം ചെയനമെന്നു അപേക്ഷികയും ചെയ്തു.

അതിന് പ്രകാരം തയാറാക്കിയ അങ്ങേരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ഇഷ്ട്ടന് അയച്ചു കൊടുത്തു വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകള് നടത്തി (ISS) പരസ്സ്യപെടുതാന് അനുമതി തരുകയും ചെയ്തസാഹചരിയതില് ഇത് എന്റെ ISS ID വഴി പരസ്യം ചെയുന്നു…. ഈ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് അപ്പൂ എന്ന പേരില് തല്ക്കാലം പരിജയപ്പെടാം…

അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം..(1)

എന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് നല്ല ഓര്മ്മ പോലുമില്ല… ചെറിയമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെമ്മയെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.. തിരിച്ചറിവായപ്പോള് അറിഞ്ഞു ഇവര് തന്റെ അമ്മയല്ല.. ചെറിയമ്മയെ സ്വന്തമാക്കാന് അച്ഛന് അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്നതാണ്.. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അനുജത്തി ചരക്കിനെ അച്ചിവീട്ടിലെ കാരിയക്കാരന് അച്ഛന് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു…

അവര്ക്ക് വയറ്റില് മുളക്കുന്നത്വരെ എന്നെ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു… രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോള് അവര്ക്ക് കാമ പ്രാന്തിളകിയപോലായി… പിന്നെ എല്ലാ കണക്കു തീര്ക്കുന്നത് എന്റെമെലെയാക്കി എന്ന് മാത്രം… അച്ഛന് അവുര്ടെ താളം വിട്ട് പോയിരുന്നില്ലാ. അങ്ങനെ അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതല് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ചെറിയമ്മയുടെ പീഡനം…

അച്ഛന് വീട്ടില് വരുന്ന ദിവസം ചെറിയമ്മക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു.. മതിമറന്നു പരിസര ബോധം പോലുമില്ലാതെ പകല് സമയങ്ങളില് അവര് ഇണചേരുന്നത് പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. ആഗ്രഹാമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല ആ കാമ കൂത്തുകള് നേരില് കണ്ടാസ്വാധിക്കാന് അച്ഛനെ പേടിച്ചു സാധിച്ചിട്ടില്ല… കൂട്ടുകാര് തമ്മില് പങ്കുവകുന്ന കൌമാര സ്വപ്നങ്ങള് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സില് കിടന്നു തിളച്ചു മറിയുമ്പോള് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു എല്ലാം മന്സിലോതുക്കി, ചെറിയമ്മയുടെ തുടുത് കൊഴുത് മടക്കുകളുള്ള ആ വയര് എന്റെ ഒരു ബലഹീനത തന്നെയായിരുന്നു..

കണ്ണിനു കൌതുകം പകരുന്ന മിനുത്ത തുടകളും എടുത്താല് പൊങ്ങാത്ത ചക്ക മുലകളും കഥകളിക്കാരുടെ വെച്ചുകെട്ടിയ പോലുള്ള തടിച്ച കുണ്ടികളും ഒക്കെ ഹരം പകര്ന്നിരിന്നാലും ഇതിനക്കെ യുപരിയായി തല്കാല ശമനത്തിന് കൈവാണം അടിക്കുമ്പോള് ഓ.. ചെറിയമ്മയുടെ ആ മിനുസമാര്ന്ന മടന്ത വയര്, ആ കൊതിപ്പിക്കുന്ന പൊക്കിള് അതിന്റെ മാസ്മ്മരത മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസില് നിറയുന്നത്….

ഓ.. അച്ഛന്റെ വിരലുകള് അവിടെ കാട്ടി കൂട്ടുന്ന വികൃതികള് അതിലൊക്കെ ഉതെജിച്ചു ചെറിയമ്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രതി മൂര്ച്ചാ സ്വരങ്ങള്… ഓ.. അത് കേള്ക്കാന് ഇടനാഴിയില് കിടപ്പ്കാരനായിരുന താന് എത്ര രാത്രികള് അവരുടെ അടയ്ക്കാത്ത കതകിനു മറവില് ഒളിച്ചു ചെവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.. ആ അനുഭൂതി നുകര്ന്ന് കൈവാനവും വിട്ടാലേ തനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരുനുള്ളൂ..

ഞാന് ഒന്പതില് പഠിക്കുമ്പോള് അച്ഛന് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കലെ വീട്ടില് വന്നിരുന്നുള്ളു.. അച്ഛനില്ലാത്ത ചില ദിവസങ്ങളില് ചെറിയമ്മക്ക് എന്നോട് പ്രതേക വാല്സല്ല്യമുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുവാനെന്ന വ്യാജേന ചേര്ന്നിരുന്നു കെട്ടി പിടിക്കാനും ആ ചക്ക മുലകളെ എന്റെ മേല് മുട്ടി ഉറുമി എന്റെ മേലെകൂടി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് എടുക്കും…ചിലപ്പോള് സ്നേഹപൂര്വ്വം എന്റെ തുടയില് വിരല് ഓടിച്ചു തടവും ഒപ്പം പറയുമായിരുന്നു നീ അച്ഛനെ വാര്ത് വച്ചതുപോലെ തന്നെ..

ആ കണ്ണും മൂക്കും ബലിഷ്ടമായ കയും കാലും ഈ മസ്സിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ… ഇനി ഒന്ന്കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താല് മതി മോനും അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ആണോന്നു ഞാന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം.. അങ്ങനെ ചെറിയമ്മയുടെ അസ്ഥാനത്തുള്ള തടവലും ലാളനയും ഒക്കെ എന്നെ ആകെ കംബിയാക്കുമായിരുന്നു… ഞാന് ആകെ വിറകൊളളും, താമസിയാതെ രൌദ്രം പൂണ്ടു അമ്മയെ തൊഴിച്ചു കൊന്ന അച്ഛന് തന്നെയും തൊഴിക്കാന് കാലുയര്തുന്നതായി മനസ്സില് തെളിയും.. പിന്നെ ഒന്നിനും ഞാന് ശക്തനല്ല..

എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടിം കിട്ടതെ ചെറിയമ്മ നിരാശയോടെ പോയി കിടന്നു ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നതും ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു നേരം വെളുപ്പിക്കും.. ഞാനാകട്ടെ ചെറിയമ്മയുടെ ആ തലോടല് സുഹം നുകര്ന്ന അനുഭൂതിയില് അവരുടെ മടന്ത വയര് ധാനിച്ചു മുക്രയിട്ട് വനമാടിച്ച്ചു കിടന്നുറങ്ങും.. നേരം വെളുത്താല് അവര് അവഞ്ഞയോടെ എന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി..

ഞാന് പഠിക്കുവാന് മിടുക്കനായിരുന്നു.. എന്നാല് പുസ്തകം തുറന്നു വച്ചിരുന്നു ചെറിയമ്മയെ സ്വപ്നം കാണല് പതിവായി… വീട്ടില് വന്നു രാത്രിയായാല് അവരെ ഓര്ത്തു വാണം അടിക്കും..പലപ്പോഴും ചെറിയമ്മ എന്റെ ലുങ്കിയിലെ ആഫ്രിക്കാന് ഭൂപടം ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിരുന്നു… നെയ് മുറ്റി തുടങ്ങിയല്ലെട… കുറച്ചു നാളായി ഞാന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിളച്ചില് അച്ചനെട് പറയുന്നുട്..

രാത്രി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നുറങ്ങാന് വയല്ലേ.. എന്താ നിന്റെ ഉലക്ക വല്ല പെണ്ണുങ്ങള്ക്കും നെല്ല് കുത്തി കൊടുക്കാന് വല്ല കൊട്ടഷനും എടുതിട്ടുടോട… ഇവിടുള്ള ഉരലില് പത്തു നെല്ല് കുത്തി തരാന് നിന്നെ കൊണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ.. അവര് വെന്ഗ്യം വച്ചു എന്നേട് ചോദിച്ചിരുന്നു മൊട്ട പൊട്ടിച്ചു കോരി ഒഴുക്കിയിരിക്കുവാനല്ലോടാ….

അതിനുശേഷം ലുങ്കിയിലുള്ള കലാ വിരുതു കണ്ട അവരില് നിന്നും ച്ള്ളും പൊട്ടും കൊല്ക്കാതിരിക്കാന് രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോള് ലുങ്കിയും കഴുകിയെടുക്കും… അപ്പോള് ചെറിയമ്മ പിന്നേം ചൊറിയും.. ഇന്നലേം കഴപ്പും സഹിച്ചില്ല അല്ലയോടാ..

ആ ഉതെജനത്തില് അവര് എന്നെ വശീകരിച്ചു പ്രാപിക്കുവാന് ശ്രമിക്കും.. അവരുടെ സ്ഥിരം ചാപല്ല്യത്തില് കംഭിയായി വരുമ്പോള് പതിവ് പോലെ എന്നില് വിറകൊളളും… നിരാശയായി അവര് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു പലപ്പോഴും പരാജയപെട്ടപ്പോള് അവര്ക്ക് എന്നേട് വെറുപ്പായി കഴിഞ്ഞു…

സ്കൂള് വിട്ടു വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി എയര് ഫ്രെശ്ന്ര് ഒക്കെ തളിചിരിക്കും ഒപ്പം തിടുക്കപെട്ട് മുറ്റമടിച്ചു വെള്ളം തളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. എന്നും അതിരാവിലെ നാണിതള്ള വന്നു മുറ്റ മടിക്കുന്നതായിരുന്നു..
ചില ദിവസങ്ങളില് നേരത്തെ വീട്ടില് വരുമ്പോള് ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയില് നിന്നും ബീഡിയുടെ രൂക്ഷ ഗന്ധം, കാജാ ബീഡി കുറ്റികള്, മുറ്റത്തു മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പലപ്പോഴും ഓര്ത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് ഡൂട്ടിക്കിടയില് മുങ്ങി ചെറിയമ്മയെ വെടിവെക്കാന് വന്നു കാണുമോ.? (അച്ഛന് മുറുക്കുമെങ്കിലും ബീഡി വലിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല).. അമ്മേ അച്ഛന് വന്നിരുന്നുവോ? ഇല്ല. അവര് ഒറ്റ വാക്കില് മറുപടി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തിരുത്തും അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വന്നിരുന്നു, ഉടനെ പോകുകയും ചെയ്തു..

ആവര്ത്തിച്ചു കണ്ടപ്പോള് ചില സംശയങ്ങള് തോന്നി..വന്ന ഉടനെ പോകുന്നയാല് ഇത്രമാത്രം ബീഡി വലിക്കുമോ? അപാരം തന്നെ.. കവലയിലെ മമ്മുവാ നാട്ടില് അറിയപെടുന്ന ചെയിന് സ്മോക്കെര്, മുറുക്കുകയും ചെയും, എന്നാല് അച്ഛന്റെ ഈ കൂടുകാരന് മമ്മുക്കനേം കടത്തി വെട്ടുന്നയാല് തന്നെ സംശയമില്ലാ.

മമ്മുക്കാനെ വല്ലപ്പോഴുംമൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇക്കാന് ഞങ്ങളെ മൈണ്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, എന്നാല് ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്എന്തേലുമൊക്കെ കുശലം ചോദിച്ചു അടുത്ത കടയില് നിന്നും സര്ബതോ ചോക്ലെട്ടോ എന്തെങ്ങിലും വാങ്ങി തരാതെ വിട്ടിരുന്നില്ലാ.

ഞാന് കൂട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇക്കാനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ബീഡി വലിക്കരനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് മുറുക്കി തുപ്പാനും രണ്ടു പേരും കട്ട കട്ട. നീ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. അവര് സംശയം ചോദിച്ചു, വല്ലപ്പോഴും വീട്ടില് വരും ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ.

ഒരിക്കല് ഉച്ചക്ക് സ്കൂളില് നിന്നും വീട്ടിലെത്തി.. മുറ്റത് അവിടവിടെ മുറുക്കി തുപ്പി കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നു.. ബീഡി തുണ്ടുകളും സുലഭം.. അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നെങ്കിലും അങ്ങേരെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ? ഓടി ചെല്ലുമ്പോള് അതാ കതകും ജനലുമൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. മുന്നില് താഴിട്ടിട്ടില്ല, ചെറിയമ്മ എവിട്ന്കിലും അത്യാവശ്യപെട്ടു പോയിക്കാണും ചിലപ്പോള് പുറകില് പൂട്ടിയായിരിക്കും പോയത്. പൂട്ടി താക്കോല് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം പരതുക തന്നെ ശരണം.

അടുക്കള കതകിലും താഴിട്ടിട്ടില്ല തള്ളി നോക്കിയപ്പോള് ചാരിട്ടെയുള്ളൂ ചെറിയമ്മ അടുത്ത വീട്ടിലെവിടെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അതാ വീട് പൂട്ടാഞ്ഞത്, അകത്തു കയറി ചെറിയമ്മയുടെ മുറിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോള് അകത്തു ഫാന് കറങ്ങുന്നു, വെറുതെയല്ല കരണ്ടു ബില് വരുമ്പോള് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയമ്മ വെളിയില് പോകുംബോലെങ്കിലും ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയരുതോ, സാരമില്ല മറന്നതായിരിക്കും ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അകത്തേക്ക് കാല്വച്ച എനിക്ക് ഷോക്കടിച്ചപോലെ എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപോയി. എന്താ ആ കഴ്ച്ചാ.

നൂല് ബന്ധമില്ലാതെ മലര്ന്നു മധാലസ്സയായി കണ്ണുമടച്ചു മതിമറന്നു സുഹിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറിയമ്മയുടെ മേലെ ആലസ്യത്തില് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവന് രോമം നിറഞ്ഞ ആള് കരടിയെ പോലിരിക്കുന്ന മമ്മദ്. അയാളുടെ പടവളം പോലിരിക്കുന്ന മുക്കാലി പകുത്യോളം ഇപ്പോഴും ചെറിയമ്മയുടെ ആന പൂറില് തന്നെ. ശോ, ആ പൂരോന്നു നന്നായി കാണാന് ആ പഹയന്റെ മണിസഞ്ചി മറച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു നേരം ചെറിയമ്മയുടെ മത്തങ്ങാ മുലകളുടെം ആ വടിവൊത്ത മടക്കുകളുള്ള മാദക വയരിന്റെം ഭംഗി ആസ്വാധിച്ചു നിന്ന് പോയി.

പരിസര ബോതം വന്നപ്പോള് വേഗം മുറിയില് നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങി ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ബാത്ത് റൂമില് പോയി ആ ഷോക്ക്മാറ്റാന് തകര്പ്പന് വാണം കത്തിച്ചു വിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നുമാകാതെ അടുത്തതും കത്തിച്ചു; കാല് കുഴഞ്ഞു ശക്തി നഷ്ട്ടപെട്ടപോലായി, കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞു വെളിയില് ഇറങ്ങാന്. വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നി കൂജയില് നിന്നു കുറെ വെള്ളം കുടിച്ചു, അത് തിരിയെ വക്കുമ്പോള് തെന്നി താഴെ വീണു പൊട്ടി. ആ ശ്ബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടി ഉണര്ന്ന ചെറിയമ്മ കിടന്ന പോലെ തന്നെ ചാടിയെന്നീറ്റു വെളിയിലേക്ക് തല നീട്ടി, പൊട്ടിയ കൂജക്ക് സമീപം നില്കുന്ന എന്നെ കണ്ടു ആകെ പരിപ്രമിച്ചു ഉടനെ കഥകടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു,

കുറെ കഴിഞ്ഞു അവര് ചമ്മി ചമ്മി കഥക് തുറന്നു വെളിയില് വന്നു കഥകടച്ചു പുറത്തു നിന്നു ഓടംബലും ഇട്ടു, എന്നേട് തട്ടികയറി, നീ എന്റെ എന്ത് കാണാന് ആയിട്ടാനെടാ ഒളിച്ചു പാത്തും വന്നു കയറി ഒളിച്ചിരുനത് അസത്ത്, ചൂട് സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോള് ബ്ലൌസ് ഒന്നഴിച്ചതെയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഓടിയെത്തി ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരന്.

അമ്മയില്ലതവനല്ലെന്നു കരുതി നിന്റെ ഓരോ വേണ്ടാധീനങ്ങളും ക്ഷേമിക്കുതോറും ഒന്നിന് ഒന്നിന് വഷളായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യന് മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാന് പോലും പറ്റാത് ആയല്ലോ ദേവാ, നിന്റെ അച്ഛനൊന്ന് വന്നോട്ടെ എല്ലാം ഞാന് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ ശെരിയാക്കി തരാം.

ഇത്രയുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മിണ്ടാതിരുന്നാല് സംഗതി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ എനിക്ക് പാരയാകുമെന്നുറപ്പായി കഴിഞ്ഞു, അന്ന് ആദ്യമായി അവരെടു എതിര്ത്ത് മറുപി പറയേണ്ടി വന്നു, ഒളിച്ചും പാത്തും നിങ്ങളെ അനുഭവിക്കാന് വരുന്നവര് ആരെന് ഇന്നെനിക്കു നേരില് കാണാന് കഴിഞ്ഞു, കുറെ നാളായി നിങ്ങള് എന്റെ അച്ഛനെ വഞ്ഞിക്കയല്ലയിരുന്നുവോ.?

ഇത്രയധികം ബീഡി കുറ്റികള് എങ്ങനെയാ ഈ മുറിയില് വരുന്നത് എന്ന് ഇന്നെന്നെതായാലും മനസില്ലായി, അവര്ക്ക് ഒരു കാരിയം ഉറപ്പായി, ഇവന് വന്നിട്ട നേരം കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ പരിപാടി മുഴുവന് കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാകും, എന്നാലും അവന്റെ മുന്നില് തോറ്റു കൊടുത്താല് പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാരിയമില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇവനെ ഒതുക്കിയെ പറ്റൂ വെന്നവര്ക്ക് വാശിയായി.

വീണ്ടും അവര് ഉരുണ്ടു കളിക്കാന് ശ്രമിച്ചു, എന്നെ മയപ്പെടുതാന് അവര് അടവ് മാറ്റി, നീ നേരത്തെ വന്നതല്ലേ, കവലെ ചെന്ന് പാലും ബ്രെഡും വാങ്ങിവാ, എന്നെ എങ്ങനേം പുറത്തു വിട്ടിട്ടു അവള്ക്ക് ജാരനെ രക്ഷപെടുത്തണം, കാഞ്ഞ ബുദ്ധി തന്നെ. എനിക്കിപ്പം നല്ല നേരമില്ല, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കള്ളകളി പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാരിയം, അവര് എന്റെ നേരെ കയര്തൂ ദെ ഒരു കാരിയം പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മയില്ലതവനാനല്ലോന്നു കരുതി ക്ഷെമിച്ചു വേണ്ടാധീനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ തനി സ്വഭാവം നീ അറിയും.

ഇനി നിങ്ങളെ കുറിച്ച എന്നാ അറിയാനാ ബാക്കിയുള്ളത്, എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നും അതിനു ആരാ കാരണക്കരിയെന്നും അറിയാന് നാളുകളെടുത്തു, അത് ഞാന് സഹിച്ചു, എന്നാല് ഇപ്പോള് നിങ്ങള് എന്റെ അച്ഛനെ തുടര്ച്ചയായി ചതിച്ചത് കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാന് പറ്റില്ല. ആരെയാടാ ഞാന് ചതിച്ചത് പോക്ക്രിതരം പറയുന്നോടാ, എന്റെ നേരെ കയുയര്ത്തി.
അവരെ തടഞ്ഞു തള്ളി മാറ്റി അവരുടെ റൂമിന്റെ കതകു തുറക്കാന് ശ്രമിച്ചു, അവര് പറഞ്ഞു ഞാന് ഒച്ചവച്ചു അയല്ക്കാരെ കൂട്ടും, നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് അറിഞ്ഞാല് അമ്മയെ പോലെ ഒന്ന് ഞരങ്ങാനെ നിനക്കും ആകൂ.

കലി കയറിയ ഞാന് ആക്രോശിച്ചു എന്നാല് അലറി വിളിക്കെടി കൂത്തിച്ചി, കൊടിച്ചിപട്ടി നിന്റെ ജാരനെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നില് സാക്ഷി ആക്കമെടി, സയിടില് കിടന്നിരുന്ന കമ്പി പാര കടന്നെടുത്ത് അവരെ തള്ളി മാറ്റി കതകു തുറന്നു, മുറിയില് ആരേം കണ്ടില്ല, ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല പൊന്തന് ശരീരം അലമാരക്ക് മറവില് ഒളിക്കുവാന്

പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന മമ്മുനെട് അലറി എടാ ഹിമ്മാരെ മരിയധക്ക് ഇറങ്ങി വാടാ.

കള്ളി വെളിച്ചത് ആയപ്പോള് മമ്മദ് കുഞ്ഞേ പൊന്നെ നാറ്റിക്കല്ലെട മോനെ എന്നൊക്കെ കെഞ്ചി, ചെറിയമ്മ ആ തക്കത്തില് എന്റെ കയിലിരുന്ന പാരയില് പിടുത്തമിട്ടു, അവരും അച്ഛാ പോറ്റി പറയാന് തുടങ്ങി. എന്തോ പിന്നെ ഞാന് ഒന്നും പറയാതെ പാര വലിച്ചെറിഞ്ഞു മുന്നിലെ കതകു തുറന്നു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി. ഇരുട്ടിയപ്പോള് തിരിച്ചു വന്നു, കയറികിടന്നു.

പരീക്ഷ അടുത്ത സമയമായതിനാല് രാത്രി ഏറെ നേരം ഇരുന്നു പഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു, എന്തോ അന്ന് ഒന്നും പഠിക്കുവാന് മൂട് വന്നില്ല, എപ്പോഴോ കിടന്നുറങ്ങി പോയി, പകല് കണ്ട കാഴ്ച തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാല് മമ്മദിന്റെ സ്ഥാനത് താനാണെന്ന കാരിയം ആകെ ഹരം പകര്ന്നു; എന്തോ വല്ലയ്യ്മ്മ പോലെ കൊച്ചനില് തോന്നി, ആ മധുര സ്വപ്നത്തില് ചെറിയമ്മ എന്റെ കുണ്ണ അവരുടെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന വയറില് വച്ച ഇക്കിളി ആക്കുന്നു, താമസിച്ചില്ല കൊച്ചന് ആ പാവന സ്ഥലം സുഖള തീര്ത്ഥം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയുന്നു.

പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണര്ന്ന ഞാന് കണ്ടത് സ്വപ്പ്നമാല്ലയിരുനു, മുറിയിലെ ചെറിയ വെട്ടത്തില് കണ്ടു മുകള് വശം നഗ്ന്നയായ ചെറിയമ്മ എന്റെ കിടക്ക പായയില് എന്നോടൊപ്പം കിടന്നു എന്റെ കുണ്ണ ചപ്പുന്നു, വെപ്രാളത്തില് കൈ മുട്ടു കൊണ്ട് ഒറ്റ തട്ട് അപ്രതീഷിതംമയിരുന്നതിനാല് ചെറിയമ്മയുടെ താടിയെല്ലിനു തന്നെ ഏറ്റു, ഒപ്പം അലറി അച്ചനെട് ഞാന് പറഞ്ഞാല് പുലയാടി മോളെ നിന്നെ ഒറ്റ ചവിട്ടിനു കോല്ലും; താമസിച്ചില്ല എന്നില് വിറയല് അനുഭവപെട്ടു.

പേടിച് ചെറിയമ്മ വസ്ത്രം പോലുമെടുക്കാതെ ഓടി അവരുടെ മുറിയില് കയറി കതകടച്ചു. പിറ്റേന്ന് അവര് എന്നെ നേരിടാന് വിഷമിച്ചു, ഞാന് അത് കാരിയമാക്കിയില്ലലും അവരില് ശരിക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടായ പോലെ തോന്നി. പക്ഷെ അത് എന്റെ വെറും സംശയം മാത്രമായിരുന്നു വെന്ന് താമസിയാതെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.

പരീക്ഷയില് 2നു കഷ്ട്ടി ജയിച്ചു, ബാക്കി നാലണ്ണം ദയനീയമായി തോറ്റു, സ്കൂളില് എല്ലാര്ക്കും അതിശയം നല്ല മാര്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന ഈ ചെക്കനിതെന്തു പറ്റി, ചെറിയമ്മയുടെ ആക്രന്ദം എന്നെ മാനസീകമായി തളര്ത്തിയിരുന്നു, ഞാന് അവരെ ഏറെ മോഹിച്ചിരുന്നു വെങ്കിലും അവരെ ഒരു വേശ്യയെ പോലെ പ്രാപിക്കാന് എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

വിവരം വീട്ടിലെത്താന് താമസിച്ചില്ല, ഞാന് എത്തുമ്പോള് എന്നെ കാത്തിരുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തെ തലകീഴായി മാറ്റി മറിച്ച ചെറിയമ്മയുടെ ഗൂഡ പദ്ധധിയായിരുന്നു….. അവര് എന്നെ വിചാരണ ചെയാന് തയാറായിരുന്നു. അന്നോരിക്കലേ ഞാന് അവരെടു എതിര്ത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാന് അപ്പോഴേ മറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ചെറിയമ്മക്ക് മറക്കുവാന് പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും.

അവര് എന്നെ ഇടനാഴിയിലെ തൂണില് കെട്ടിയിട്ടു പൊതിരെ തല്ലി, കലി തീരാതെ പഴുപ്പിച്ച ചട്ടുകം തുടയില് സമ്മാനമായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവര് എന്നെ കൈ കാരിയം ചെയാന് ഒരവസരം നോക്കിയിരിക്കയായിരുന്നു. അവര്ക്ക് കടി മൂക്കുമ്പോള് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത് എന്റെ സയിസ് ഒത്ത കുണ്ണ അടിച്ചു കയറ്റി സഹിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പരാജയ പെട്ടതിലുണ്ടായ വൈരാഗ്യം… റിസള്ട്ട് ന്റെ പേരില് ഒതുക്കിയെന്നു മാത്രം.

ചെറിയമ്മയുടെ ഇത്രമാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അച്ഛന് സ്ഥലതുണ്ടായിരുന്ണേല് പോലീസ മുറയില് തന്നെ കാരിയങ്ങള് നീങ്ങുമായിരുന്നു, നിസ്സാര കരിയങ്ങള്ക്ക് പോലും വിരല് നഖത്തില് മൊട്ടു സൂചി അടിക്കാന് തുനിയുന്നയാള് തോറ്റു തോപ്പിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൂത്ത മോനെ വെറുതെ വിടുമോ.? അതും ചെറിയമ്മയുടെ ഒത്താശ കൂടിയുള്ളപോള് പറയുകയും വേണ്ടാ.

അന്നേ ദിവസം വെള്ളം പോലും തന്നില്ല മുറിയില് അടച്ചിട്ടിരുന്നു, രാത്രി ഏറെ ഇരുട്ടിയപ്പോള് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാതെ വന്നു, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയെന്നുരപ്പാക്കി, ലൈറ്റ് ഇടാതെ ഇരുട്ടത്ത്തപ്പി തടഞ്ഞു ഇടനാഴിയുടെ നേരെ അടുക്കളയില് ചെന്ന് പരതിയത് എന്നും മുടങ്ങാതെ രാവിലെ തയിരും പച്ചമുളകും ഞ്ഞുരടി ചേര്ത് ചെറിയമ്മ കഴിക്കുവാന് സൂക്ഷിക്കുന്ന വെള്ളകഞ്ഞി തന്നെയായിരുന്നു, കണക്കു തെറ്റിയില്ല വിശപ്പ് മാറുംവരെ അകത്താക്കി, ശേഷിച്ചത് തട്ടി മരിച്ചിട്ട്, അടുക്കളയില് ചില്ലറ സൂക്ഷിക്കാറുള്ള ടിന്നില് തപ്പി കിട്ടിയത് അടിവസ്ട്രതിന്റെ പോക്കറ്റിലാക്കി,

രണ്ടു മൂന്ന് ഷര്ട്ടും മുണ്ടും ഒരു തുണി സഞ്ചിയിലാക്കി ആ നട്ടു പാതിരാക്ക് സ്വന്തം വീടിനെട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇരുട്ടത് റോഡിലൂടെ നടന്നു റെയില്വേ സ്ടഷനില് എത്തി, വിടുവാന് തയാറായി കിടന്ന ട്രയിനിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ബോഗിയില് കയറി, മുകളിലെ ഒരു ബെര്ത്തില് കയറി സഞ്ചി തലയിണയാക്കി കിടന്നുറങ്ങി. വെളുപ്പാന് കാലമായപ്പോള് യാത്രകാര് കൂടി വന്നു, ഏതോ വിരുതന് തട്ടി ഉണര്ത്തി ഒതുക്കിയിരുത്തി, ക്രമേണ അവന് ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങി ഞാന് പുറത്തുമായി.

വണ്ടി ഏതോ സ്ടഷനില് നിറുത്തി, ഏതാ സ്ഥലമെന്നു എന്തിനു നോക്കണം ഇറങ്ങി നടന്നു, വെളിയില് വരുമ്പോള് ബസ്സ് ജീവനക്കാരുടെ കലപില ശബ്ദം, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആദ്യം വിടുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സില് കയറി, കുറെ പോയപ്പോള് ടിക്കറ്റ്എടുക്കാന് പോക്കറ്റില് കയിട്ടു, അത് എങ്ങും ചെന്ന് തട്ടാതെ നീണ്ടു പോയി. ഞെട്ടിപോയി, ഏതോ വിരുതന് തന്റെ അടി നിക്കറിന്റെ പോക്കറ്റില് ബ്ലഡ് വച്ചിരിക്കുന്നു. കാരിയം പറഞ്ഞപ്പോള് ബസ്സില് ഉണ്ടായിരുന്നവര്ക്ക് സംഗതി പിടികിട്ടി; ബസ്സ്ക്കാരുടെ കാരുന്ന്യത്തില് ടൌണില് വരെ ഫ്രീ യാത്ര കിട്ടി.

ബസ്സ് ഇറങ്ങി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എത്ര ദൂരം നടനുവേന്നറിയില്ല, വിശപ്പും ക്ഷീണവും തളര്ത്തി കയിലാണേല് പത്തു പൈസയുമില്ല, പൈപ്പ് വെള്ളത്തില് ദാഹം ഒതുക്കി മൂലയില് അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പീടിക തട്ടില് കിടന്നുറങ്ങി. ഉണരുമ്പോള് നേരം വൈകിയിരുന്നു, ഞാന് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആകെ തിരക്കായി. തട്ടുകടക്കാരുടെ ബഹളം, പിന്നെ മനസില്ലായി അതിനടുതായുള്ള തീയേറ്ററില് സിനിമയ്ക്ക് വന്നവരുടെ തള്ളായിരുന്നു.
മറ്റു വഴിയൊന്നു കാണാതെ ആകുലപെട്ടിരിക്കുമ്പോള് തട്ടുകടക്കാരില് ഒരുവന് അലറിവിളിച്ചു, ഇരുന്നു നാടകം കാണാതെ വന്നു സഹായിക്കെടാ കൊശവാ, വയറു നിറച്ചു വെട്ടി വിഴുങ്ങാന് മാത്രമേ നിന്നെക്കെ കൊണ്ടാകൂ, അയാള് പറഞ്തൊക്കെ ചെയ്തു, ആദ്യ ഷോ തുടങ്ങിയപോള് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടി, എടാ എന്തേലും വെട്ടി വിഴുങ്ങീട്ട് വെക്കംവാ ഇടവേളയ്ക്കു മുന്നേ എല്ലാം റെടി ആക്കേണം.

ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഷോ വരെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, നേരത്തെ വാരിവലിച്ചു കഴിച്ചതിനാല് വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അലട്ടിയില്ല, പിന്നെ കുറെ തള്ളു വന്നത് സെക്കന്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു കുറെ ഓട്ടോകാരും ലോറിക്കാരുമൊക്കെയായിരുന്നു, രണ്ടു മണി വരെ തുടര്ന്ന്. അയാള് പോകാന് നേരം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 5 / 6 ധോശേം കുറച്ചു പോട്ടി ഉലത്തിയതും ഒരു രൂപയും തന്നു, കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, നാളേം ഉണ്ടാകണം.

ആ സ്ഥലവുമായി പോരുത്തപെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ചില സയിട് ഇടപാടുകളും തരപെട്ടു, ചുറ്റി പറ്റി ചില അനാശാശ്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നു, അറിയാതെ എനിക്കും പിമ്പ് ഇനത്തില് ചില്ലറ കിട്ടി തുടങ്ങി, നമ്മള് ഒന്നുമരിയേണ്ട ആവശ്യക്കാര് നമ്മളെ അന്നെഷിച്ചു വന്നോളും. ഒരെന്നതിനെ ശെരിയാക്കി തരുമോ, ചുമ്മാ അവരെ വേണ്ടപെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്താല് മാത്രമതി.

പല പ്രായത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുമുള്ള വെടികുറ്റികള് സുലഭമായിരുന്നു, എല്ലാം കണ്ടു ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ ചില സഹായങ്ങള് അവര്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താല് സാമ്പത്തികം ആയിട്ടല്ലെല്ലും ശരീരം കൊണ്ട് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്; ചിലപ്പോള് പലരും കയറിയിറങ്ങി പോയാലും കഴപ്പ് മാറാതെ വരുമ്പോള് ചിലര് കിടന്നു വിളിച്ചു കൂവും. എടാ അപ്പൂവേ, ഇന്നോന്നുമായില്ലെടാ നീ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ!

ചിലര് കമ്മിഷന് ഇനത്തില് പണിയാന് തരും, ഒരു കാരിയം, എപ്പോ പണിതാലും ഉറ ഉപയോഗിക്കാന് മറന്നിരുന്നില്ല. അവരുടെ സ്നേഹ അഭ്യര്ത്ഥന എങ്ങനെ നിരസിക്കുവാനാ. അവളുമാരുടെ കടിമാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോള് എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവന്

മുഴുവന് ചെറിയമ്മയുടെ ആ വയറും ചക്ക മുലകളുമായിരുന്നു.

പകല് പ്രതേകിച്ചു പണികളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോയി, ചില ചരക്കുകള് അവളുമാരുടെ വീണു കിട്ടുന്ന പകല് സമയങ്ങളില് കഴപ്പോതുക്കാന് ക്ഷേനിക്കും, അത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാല് ക്രമേണ ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കി. 1 വര്ഷം ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോയി. അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ഒപ്പം ബൈണോ കുലെര്സും ക്യാമറയു മൊക്കെ രേപെരിംഗ് കടയില് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു.

വാസു ആശാന് എന്റെ താല്പാരിയം കണക്കിലെടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പ്പരിയമുണ്ടോ? അങ്നെ അവിടെ തന്നെ ശിഷ്യപെട്ടു. ആശാന് പഴയ M.E.S മിലിട്ടറി, സകലകലാ വല്ലഭന്, ഒപ്പം ഉദാര മനസ്സും ചേര്ന്നപ്പോള് അങ്ങേര എനിക്ക് മാത്രമല്ല പട്ടണത്തില് അറിയപെടുന്ന ആശാന്യായിരുന്നു.

എന്നും ആശാന് ഉച്ചയൂണ് കൊണ്ട് വന്നിരുനത് ആശാന്റെ ഭാര്യ കലാ മാമിയായിരുന്നു, ഞാന് ശിഷ്യപെട്ടത് മുതല് എന്നും രാവിലെ കടയും പരിസരവും അടിച്ചു തുടച്ചു വൃതിയാക്കിയിരിക്കും. ആശാന് അടി വച്ചു ഉയര്ച്ചയായിരുന്നു, ആ സ്ഥാപനം ഒരു ഷോറൂമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങേരുടെ തൊഴിലിലെ 18 അടവും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങേര മാമിയെടും മറ്റു പണിക്കരോടും പറയും ഇപ്പഴ ഇതൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥാപനമായത്; ഈ അപ്പുവാ എന്റെ സകല ഐസ്വരയതിന്റെം കേന്ദ്രം.

അവിടെ ചേര്ന്ന കാലം മുതല് കടയിലെ രാവിലെ പണി ഒതുക്കി മാര്ക്കറ്റില് നിന്നും കറിക്ക് ഉള്ളത് വാങ്ങി ആശാന്റെ സൈക്കളില് വീട്ടില് കൊണ്ട് പോയികൊടുക്കും, വീട്ടില് മാമിയെ സഹായിക്കും, കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ഞിക്കലും കളിപ്പിക്കലും എനിക്കും ഏറെ പ്രീയമായിരുന്നു, മാമി പറയും മോന് നിന്നെ കണ്ടാല് മതി പിന്നെ പാലും പഴവും ഒന്നും വേണ്ട. ആശാനുള്ള ഊണുമായി കടയിലേക്ക് പോരും. അങ്ങനെ മാമിക്ക് എന്നും ടിഫ്ഫിനും ചുമന്നുള്ള വരവ് ഒഴിവായി,അടുത്തുള്ള വനിതാ പല പെണുങ്ങളും കുശുകുശ്തിരുന്നത്.. മാഡത്തിന്റെ ആളുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വാര് പണിയായിരിക്കും, അപ്പോള് വേറൊരുത്തി പറയും ഇവനല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിരം കളിക്കാരന്, ഇവനെ കൊണ്ട് മാഡം കുളിക്ക് മുന്നേ ശരീരം മുഴുവന് എണ്ണ തേപ്പിച്ചു മാലീസു ചെയിക്കുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരെ ഒരുത്തി പറഞ്ഞു. അവര് ആരാ മോള്, മറ്റൊരുത്തി വിലയിരുത്തി.

കാരിയങ്ങള് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയപ്പോള് മാമിയുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് അത്രനാളും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതേക രീതി എന്നില് ഉളവെടുത്തു തുടങ്ങി. മാമിയെ അന്നാണ് ഞാന് ശ്രദ്ധിച്ചത് തൊട്ടാല് രക്തം പൊടിക്കുന്ന രീതിയില് തുടുത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്ത കൊഴുത്ത ശരീരം അതിനടുത്ത ഉയരം, പ്രസവം കഴിഞ്ഞതോടെ തലേം മോലെമോക്കെ നല്ല ഫോമില്, ആര് കണ്ടാലും ഒന്നുകൂടി കൊധിയോടെ നോക്കി പോകും,.. എന്നാലും നിയന്ദ്രിച്ചു.

ഒത്തുപിടിച്ചാല് മലയും പോരുമെന്ന പഴമൊഴി, എന്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട്, കാക്കുക തന്നെ. മാമിയുടെ സ്നേഹം അമ്മയുടെ വാത്സല്യം തന്നെ താന് അത് മറ്റു രീതിയില് കാണാന് പാടില്ല, ഇല്ല താന് ആശാനെ ഒരു വിധത്തിലും വഞ്ചിച്ചു കൂടാ.