എന്റെ ആദ്യ രതിസുഖം (Adhya Rathi Sugam) part 1

എന്റെ പേര് കിരൺ. എനിക്ക് 17 വയസ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി രതിസുഖം (Rathi Sugam) എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സംഭവം …

Read more

Ammaayi അമ്മായി.. മോള് ..പിന്നെ മോളുടെ മോള് ..കളിയുടെ പൊടിപൂരം! – Part -6

  ഈ കഥ ഒരു അമ്മായി.. മോള് ..പിന്നെ മോളുടെ മോള് ..കളിയുടെ പൊടിപൂരം സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 51 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ …

Read more

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 01

  ഈ കഥ ഒരു വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 5 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

അയ്യേ ചേട്ടനെ ആർക്കുവേണം? എനിക്ക് ചേച്ചിയെ മതി (Robinhood)

ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 24 വയസ്സ്. നാലുവർഷം മുൻപാണ് എന്റെ പെണ്ണിനെ (ചേച്ചിയെ) ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടത്. …

Read more

റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ – ഭാഗം 01

  ഈ കഥ ഒരു റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

ലതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ – ഒരു ഓണക്കളി – part 3

  ഈ കഥ ഒരു ലതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 3 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

കാമം മുറ്റിയ ടീച്ചർ – Part 1

  ഈ കഥ ഒരു കാമം മുറ്റിയ ടീച്ചർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more