ഉമ്മയും ഉസ്താദും – 2

ഞാൻ ജനൽ വഴി നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയും ഉസ്താദും കെട്ടിപിടിച്ചു നിൽക്കായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ അയാളിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി ഉമ്മടെ കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ അയാൾ വിരിഞ്ഞു മുറുക്കി കണ്ണൊക്കെ അടച്ചു ചുണ്ട് കടിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടപ്പഴേ ഇന്റെ കുണ ഷോർട്സിൽ മുഴച്ചു ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ കഴുത്തു നക്കൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മ അയാളെ തല പിടിച്ചോ നന്നായി അമർത്തി അയാൾക്ക് ശോസം കിട്ടാതെ ആയപ്പോ അയാൾ ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി അപ്പൊ ഉമ്മ ഉസ്താദിന്റെ കഴുത്തു വിട്ടു അയാൾ ഉമ്മാന്റെ രണ്ടു കവിളത്തു കൈ വെച്ച് ഉമ്മടെ മുഖം കോരിയെടുതു ഉമ്മ അയാളെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ടു ഉമ്മ അയാളെ കയറി ചുണ്ടിൽ ഉമ്മവെച്ചു ഉമ്മ ലിപ് ലോക്ക് അടിക്കാൻ ഒരു മിടുക്കി ആണ് അത് ഞാൻ ഉപ്പാടെ കൂടെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് കുറെ കണ്ടിട്ട് ഇണ്ട്

ഉമ്മ അയാളെ ചുണ്ട് നന്നായി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി അയാൾ തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മ ഉമ്മടെ നാവു അയാളെ വായയിൽ ഇറക്കി ഉമ്മടെ പ്രവർത്തി അയാളെ കൂടുതൽ ആവേശത്തിൽ ആക്കി അയാള് ഉമ്മടെ കുണ്ടി മാക്സിക്ക് മുകളിലൂടെ പിടിച്ചു ഞെരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ ഞെരിക്കലിന്റെ സുഖത്തിൽ അയാളെ മുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയ്യിട്ടു അയാളുടെ ഷഡിക്ക് മുകളിലൂടെ അയാളെ കുണ്ണ ഉഴിയാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഷഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൈ കടത്തി ഉമ്മ അയാളെ കുണ്ണ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഉമ്മ ചോദിച്ചു അയാളോട്

Umma:ഇത് നല്ല മുഴുപ്പ് ഇണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു കുണ്ണ ഒന്ന് അമർത്തി പറഞ്ഞു

ഉസ്താദ് :അന്നേ പോലെ ഒരു കഴപ്പിയെ അടക്കി നിർത്തണം എന്നു ഇണ്ടേൽ ഇത്രേ ഓക്ക് വേണ്ടേ ഉമ്മ ഇത് കേട്ടു അയാളെ കുണ്ണ ഒന്നൂടെ മുറുക്കി പിടിച്ചു ഉമ്മാക് അയാൾ പറച്ചിൽ സുഗിച്ചന്നു മനസിലായി പെട്ടന്ന് പുറത്ത് ഷീറ്റിൽ ഒരു എന്തോ വീണപ്പോ ആണ് രണ്ടും സോബോധം വന്നത് ഉമ്മ അയാളിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി നേരെ ഫ്രണ്ട് ഡോർന്റെ അവിടേക്ക് വന്നു ഞാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കി ഇല്ലന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മ അയാളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു

ഉമ്മ അയാളെ വീണ്ടും കെട്ടിപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളെ ചുണ്ടിൽ കടിച്ചു ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ വിട്ടു നിർത്തി ഉമ്മാനെ ഒന്ന് നന്നായി നോക്കി എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ വീണ്ടും കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മടെ മുലയിൽ മാക്സിടെ മുളകിൽ കൂടെ പിടിച്ചു ഞെക്കി ഉമ്മ സ്സ് ആഹ് എന്നു വിളിച്ചു ഉമ്മടെ സിപ് താഴ്ത്തി അയാളെ ഉമ്മടെ മാക്സിക്ക്ഉള്ളിൽ കയ്യിട്ടു ഉമ്മടെ ബ്രേക്ക് മുകളിലൂടെ മുല പിടിച്ചു ഉടക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ തന്നിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു അയാളെ കുണ്ണ പിടിച്ചു നിന്ന് ഞാൻ വരും എന്നു ഇല്ലതു കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഉമ്മന്റെ രണ്ടു ഷോൾഡർ പിടിച്ചു നിലത്തേക്ക് അമർത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇക്ക് മനസിലായി ഉമ്മക്കും മനസിലായപ്പോ ഉമ്മ അയലോടെ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് പറ്റില്ല അവൻ വരും കണ്ടാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചു ഇരുന്നിട്ട് കാര്യം ഇല്ല ഉസ്താദ് ഉമ്മാനിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറി

പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മ അയാളെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു ഇങ്ങളെ ബാക്ക് ഡോർ വഴി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്നു

ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ നീക്കം കണ്ടു ആഖേ ഷോക്ക് ആയ പോലെ നിൽക്കായിരുന്നു ഉമ്മ അയാളെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് മുന്നിൽ നടന്നു ഉമ്മടെ നടത്തത്തിൽ ഉമ്മടെ പാവാടയും ഷഡിയും ഇല്ലാത്ത കുണ്ടി മക്സിക്കൂ ഉള്ളിൽ കിടന്നു തുള്ളുന്നത് കണ്ടു അയാൾ കുണ്ണ പിടിച്ചു ഞെക്കി ഉമ്മടെ പിന്നാലെ പോയി ഉമ്മ ബാക്ക് ഡോർ തുറന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലോടത്തും ഒന്ന് നോക്കി ആരും ഇല്ലന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയലോടെ വരാൻ പറഞ്ഞു അയാള് വീടിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഉമ്മ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ബാക്ക് ഡോർ അടച്ചു ഫ്രോണ്ടിൽ വന്നു പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഡോർ ലോക്ക് ആക്കി ചാവി എന്നും വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അയാളെ ചെരുപ്പും കയ്യിൽ പിടിച്ചുഉമ്മാടെ ചെരുപ്പും ഇട്ടു എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലോടത്തും ഒന്ന് നോക്കി ആരും ഇല്ലന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നേരെ ബാക്കിൽ വന്നു ഉസ്താദ് ഉമ്മനെയും കാത്തു അരകുന്ന കല്ലിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ അയാളെയും കൊണ്ട് നേരെ ബാക്കിൽ ഉള്ള ബാത്‌റൂമിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസിലായി ഉമ്മ എല്ലാം നേരത്തെ കണക്കു കൂട്ടി ഉണ്ടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഉമ്മ അയാളെ കെട്ടി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഉമ്മവെക്കാൻ തുടങ്ങി

ഞങ്ങളെ വീട് എന്നു പറയുന്നത് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ആണ് വീടിന്റെ ബാക്കിലോ സൈഡിലോ ഒന്നും വേറെ വീടോ ഒന്നും ഇല്ല

അതാണ് ഉമ്മ അയാളെ കൊണ്ട് അവിടേക്കു പോയത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് സ്ഥിരം വലിക്കുന്നതും ഉമ്മ അലക്കുന്നത് നോക്കി വാണം അടിക്കുന്നതും എല്ലാം

ഉമ്മ അയാളെ വിരിഞ്ഞു മുറുക്കി അയാള് ഉമ്മടെ കഴുത്തിൽ നാക്കിട്ട് നക്കൽ തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ മുണ്ടിന്റെ ഇടയിലൂടെ കയ്യിട്ടു അയാളെ ഷഡ്ഢി തഴുത്തി എനിക്ക് നല്ലമ്പോലെ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല മുണ്ടിന്റെ തടസം ഇല്ലതു കൊണ്ട് ഉമ്മ അയാളെ കുണ്ണ പിടിച്ചു അടിക്കുമ്പോൾ അയാള് ഉമ്മടെ കഴുത്തും ചെവിയും എല്ലാം നക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ നേരെ നിലത്തേക്ക് ഇരുന്ന് ഉസ്താദ് അയാളെ മുണ്ട് പൊന്തിച്ചു ഷഡ്ഢി തഴുത്തി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാളെ കുണ്ണ മുണ്ടിന്റെ മറ മാറിയപ്പോ ഞാൻ ശെരിക്കും കണ്ടു

അത് ഇന്നേക്കാളും ഉമ്മടെ സാധനത്തിനേക്കാളും മുഴുപ് ഉണ്ടായിരുന്ന അത് കണ്ട ഉമ്മ ചുണ്ട് ഒന്ന് നക്കിക്കട്ട് ചുറ്റി അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി അതിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ പ്രവർത്തിയിൽ സുഗിച്ചു കണ്ണൊക്കെ അടച്ചു നോക്കായിരുന്നു ഉമ്മ അയാളെ കുണ്ണ ഒന്നൂടെ കയ്യിൽ ഇട്ടു അടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഉമ്മ അയാളെ സാധനത്തിന്റ അറ്റത്തു ഒന്ന് നക്കി അയാൾ മുളക് കടിച്ച പോലെ സ്സ് എന്നു പറഞ്ഞുഉമ്മ ഉസ്താദിന്റെ കുണ്ണ തല വായിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ആക്കി ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ ഒന്ന് നോക്കി ഉമ്മ അയാളെ കുണ്ണ മുഴുവൻ ആയും വായിൽ കയറ്റി ഉമ്മ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അയാളെ കുണ്ണയിൽ ഉമ്മടെ തുപ്പലും എല്ലാം കൂടെ അത് തിളങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി അയാൾ ഉമ്മടെ തല പിടിച്ചു കുണ്ണയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ഉമ്മ വാ തുറന്ന് അയാൾ അതിലേക്ക്

കുണ്ണ കയറ്റി അത് ഉമ്മടെ വായിൽ തള്ളി ഉമ്മടെ തൊണ്ട കുഴി വരെ എത്തി ഉമ്മടെ കണ്ണൊക്കെ വിടർന്നു ഉസ്താദ് കുണ്ണ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉമ്മാനെ എണീപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉമ്മടെ മാക്സിടെ സിപ് തീർന്നു ഉമ്മടെ ബ്രയിൽ നിന്ന് രണ്ടു മുലയും എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇട്ടു ഉസ്താദ് ഉമ്മാടെ ഒരു മുല ചപ്പാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ മുല കണ്ണി ഒക്കെ വീർത്തിരുന്നു ഉസ്താദ് മുല ചപ്പാലും മറ്റേ മുല പിടിച്ചു ഞെരിക്കലും എല്ലാം കൂടെ ഉമ്മ കിടന്നു ഞെരിപിരി കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ പുറത്ത് ഒക്കെ കയ്യിട്ടു മാന്തിയും പിടിച്ചും കിടന്നു ഉഴിഞ്ഞു

ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ മുലയിൽ നിന്നും മാറി നേരെ ഉമ്മാനെ വീണ്ടും താഴെ ഇരുത്തി അയാളെ കുണ്ണ ഉമ്മടെ മുഖത്തിന്‌ നേരെ കൊടുന്നു ഉമ്മ അത് വായിൽ ഇട്ട് ഉമ്മ നന്നായി അത് ചപ്പാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മാടെ ചപ്പാലിൽ അയാൾ ആഖേ തുള്ളായിരുന്നു ഉമ്മടെ ഊമ്പൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഉമ്മ കുറെ ഊമ്പിയിട്ടു ഉണ്ടന്ന് ഉമ്മ അയാളെ കുണ്ണ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അയാളെ സഞ്ചി താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്കു നാക്കിട്ട് നക്കി അത് വായിൽ ആക്കി അതും ചപ്പാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് ഉമ്മടെ തല പിടിച്ചു ഉമ്മടെ മുടി അഴിച്ചിട്ട്

ഉമ്മടെ അഴിച്ചിട്ട മുടിയും കാമം കത്തുന്ന മുഖവും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇന്റെ പാല് പോവാൻ ആയി ഞാൻ കഷ്ട്ടപെട്ടു പിടിച്ചു നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ അത് കാണാൻ ഉള്ള താല്പര്യം പോയാലോ എന്നു വിചാരിച്ചു

ഉമ്മ പിന്നെയും അയാളെ കുണ്ണ വായിൽ ഇട്ടു നന്നയി ചപ്പൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് ഇടക്ക് ആഹ് ആഹ് പൂറി എന്ത് സുഖടി എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മടെ ഊമ്പൽ കൂടിയപ്പോ അയാൾക് വെടി പൊട്ടും എന്നു ആയപ്പോ അയാളെ ഉമ്മടെ വായിൽ നിന്ന് കുണ്ണ എടുത്ത് ഉമ്മടെ തുപ്പൽ എല്ലാം അയാളെ കുണ്ണയിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് ഇറ്റിട്ടു വീഴാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മടെ ചുണ്ടിലൂടെ അത് താഴേക്ക് ഉമ്മടെ കഴുത്തിൽ എത്തി ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ എണീപ്പിച്ചു ഉമ്മടെ ചുണ്ടും കഴുത്തും എല്ലാം നക്കി തുടച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഉമ്മടെ മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്ന് ഉമ്മ അയാൾക്ക് മാക്സി പതിയെ പൊക്കി ഉമ്മടെ മുട്ടിനു മുകളിൽ എത്തി ഉമ്മടെ കാലിൽ ഒക്കെ നല്ല രോമം ഉണ്ട് ഉമ്മ മാക്സി തുടങ്ങി വരെ പൊക്കി നല്ല വെളുത്തു തുടുത്ത തുടയിൽ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ല

ഉമ്മാടെ ഞെരമ്പ് ഒക്കെ നീല നിറത്തിൽ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ തുടടെ പാതി വരെ മാക്സി പൊക്കി നിർത്തി അയാളെ ഉമ്മടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഉമ്മ ഉസ്താദിന്റെ തല പിടിച്ചു ഉമ്മടെ പൂറിൽ മാക്സിക്കൂ മുകളിൽ കൂടെ ഒരച്ചു ഉസ്താദ് അവിടെ നന്നായി മുഖം ഇട്ടു ഉറച്ചു ഉമ്മ അയാളെ തല നന്നായി അവിടെ അമർത്തി പിടിച്ചു

ഉമ്മ തന്നെ തല അവിടെ ഇട്ടു ഉറച്ചു ഉമ്മ മാക്സി ഒന്ന് കാലിൽ നിന്ന്വിടർത്തി അയാളെ തല ഉമ്മടെ പൂറുലേക്കു വെച്ച് കൊടുത്തു മാക്സി അയാളെ തല വഴി നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു അയാളെ ഉമ്മടെ പൂറിൽ നാക്കിട്ട് നാക്കുമ്പോ ഉമ്മ പരിസരം മറന്നു അയാളെ തല പിടിച്ചു പൂറിൽ അമർത്തി ഉമ്മ്ഹ അല്ലാഹ് സ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി അയാളെ ഉമ്മടെ പൂറിൽ നിന്ന് മുഖം എടുത്ത് മാക്സിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഉമ്മടെ മാക്സി വയറു വരെ പൊക്കി ഉമ്മടെ പൂറുൽ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല ഉമ്മ എല്ലാം വടിച്ചു മിനുക്കി

വെച്ചിരുന്നു ഉമ്മടെ കാൽ അയാൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഉമ്മ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഉമ്മാടെ പൂർ നല്ലോണം പൊളിഞ്ഞ പോലെ നിന്ന് ഉമ്മാടെ തടിച്ചു വീർത്ത കന്തു പുറത്തേക്ക്

നില്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസം ആണ് ഉമ്മാടെ പൂറിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒലിച്ചു അത് തുടയിൽ കൂടെ ഒളിക്കുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഉമ്മടെ തുടയിൽ കൂടെ നക്കി ഉമ്മാടെ പൂറിൽ ഒന്ന് നക്കി ഉമ്മ ആഹ് സ്സ് ആഹ്ഹ്ഹ് എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ ഉമ്മടെ പൂറിൽ നാക്കിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി ഉമ്മ നിലത്തു നിന്ന് ഒന്ന് പൊന്തി അയാൾ വീണ്ടും ഉമ്മടെ പൂറിൽ നക്കിട്ടി നക്കി ഉമ്മാടെ കന്ത് നാക്കു കൊണ്ട് വലിച്ചു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ തലയിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്തു സ്വന്തം മുലയിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി പിന്നെ അയാളെ തല പിടിച്ചു പൂറിൽ അമർത്തി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഒഴുഞ്ചി ഉമ്മ പൂറിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു കിതക്കാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് പൂറിൽ നിന്ന് മുഖം എടുത്ത് ഉമ്മാടെ പൂറിലെ തേനൊക്കെ അയാളെ ചുണ്ടിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു ഉസ്താദ് താഴെ നിന്ന് എണീറ്റു ഉമ്മാനെ വീണ്ടും ചുണ്ടി

ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ അയാളെ ചുണ്ടും ഉമ്മടെ തേനോലിച്ച എല്ലാം നക്കി തുടച്ചു ഉമ്മ അയാളെ മുഖത്തു നോക്കി കിതച്ചു

ഉസ്താദ് ഉമ്മാനെ തിരിച്ചു നിർത്തി ഉമ്മാടെ മാക്സി ബാക്കിൽ നിന്നും പൊക്കി ഉമ്മടെ അര വരെ pപൊന്തിച്ചു നിർത്തി ഉമ്മടെ തള്ളിയ കുണ്ടിയിൽ അയാൾ ഞെക്കി എന്നിട്ട് അത് രണ്ടു കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചു പൊളിച്ചു ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ വരെ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്തദ് കണ്ടപ്പോ അയാളെ മുഖം ഒന്ന് തിളങ്ങി ഉമ്മടെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ഉസ്താദ് ഉമ്മാടെ കുണ്ടി ഒന്നൂടെ പൊളിച്ചുഎന്നിട്ട് അവിടേക്ക് മൂക്കിട്ടു ഒന്ന് മണത്തു ഉസ്താദ് നേരെ ഉമ്മടെ കുണ്ടിൽ വിടവിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നാക്കിട്ട് നക്കി ഉമ്മ ബാത്‌റൂമിന്റെ ചുമരിൽ ചാരി നിന്ന് അയാൾക്ക് കാലു ഒന്നൂടെ പൊളിച്ചു നക്കൽ ഒന്നൂടെ വഴി ഒരുക്കി അയാളെ ഉമ്മടെ കുണ്ടുയിൽ നാക്കിട്ട് നക്കി ഉമ്മാടെ ഹോലിൽ നക്കി ഉമ്മ കിടന്നു ഉമ്മാഹ് ആഹ് സ്സ് ആഹ് എന്നൊക്ക പറഞ്ഞു അയാളെ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റു അയാളെ കുണ്ണയിൽ ഒന്ന് തുപ്പി

എന്നിട്ട് ഉമ്മടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുണ്ണ എടുത്ത് ഉമ്മടെ പൂറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉറച്ചു ഉമ്മ ഒന്ന് വിറച്ചു ഉസ്താദ് അയാളെ തടിച്ചു വീർത്ത കുണ്ണ ഉമ്മടെ പൂറിൽ ഒറ്റ തള്ളിൽ കയറ്റി ഉമ്മ അല്ലാഹ് ഉമ്മാഹ് ആഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചുമരിൽ കൈ താങ്ങി നിന്ന് അയാൾ ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു പതിയെ അടി തുടങ്ങി ഉമ്മ അയാളെ ഓരോ അടിയിലും കിടന്നു എന്തൊക്കയോ

പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഉമ്മാടെ പൂറിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മ ഉമ്മടെ തല ഉമ്മടെ കൈൽ അമർത്തി പിടിച്ചു ശബ്ദം പുറത്ത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ കുറെ കഷ്ട്ടപെടുന്നത് പോലെ നിന്ന് ഉമ്മടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ അയാളെ അരഭാഗം വന്നു അടിക്കുന്ന സൗണ്ടും ഉമ്മടെ പൂറിൽ നിന്നുള്ള പ്ലക് പ്ലക് എന്നുള്ള സൗണ്ടും ഉമ്മടെ ഞെറക്കവും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടു ഞാൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി

ഉസ്താദ് കുണ്ണ ഒന്ന് പൂറിൽ നിന്ന് ഊരി വീടും കയറ്റി എന്നിട്ട് ഒന്നൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഉമ്മടെ തേൻ എല്ലാം അയാളെ കുണ്ണയിൽ

അയാളെ ഉമ്മടെ അര ഭാഗം പിടിച്ചു ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചു ഉമ്മ അയാൾക് ഒന്നൂടെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് കൊടുത്ത് അയാൾ കുണ്ണ കയ്യിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു പിന്നെയും ഉമ്മടെ പൂറിൽ കയറ്റി അടി തുടങ്ങി അത്യത്തിനേക്കാളും ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ അയാളെ അര ഭാഗം വന്നു

അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കൂടി പൂറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടും കൂടെ ഉമ്മടെ ഞെറക്കവും കൂടെ ആയി അയാളെ അടി സ്പീഡ് കൂടിയപ്പോ ഉമ്മ കിടന്നു കറാൻ തുടങ്ങി

ഉമ്മ അയാൾക്ക് കുണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് തള്ളി കൊടുത്തോണ്ട് ഇരുന്നു അയാളെ എല്ലാം ആവതും എടുത്ത് എടുത്തു ഉമ്മടെ പൂറുൽ ഇട്ടു പണ്ണൽ തുടങ്ങി ഉമ്മടെ കല്ലൊക്കെ കിടന്നു വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മാക് വരാൻ ആയപ്പോ ഉമ്മ നിർത്തല്ലേ അടിക്കു ഇക്ക് ഇപ്പോ വരും നിർത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവാൻ തുടങ്ങി അയാൾ സ്പീഡ് കൂട്ടികൊണ്ടേ ഇരുന്ന് അയാൾ മുഖത്തു നിന്ന് മനസിലായി അയാൾക്കും വരാൻ ആയെന്നു

ഉമ്മടെ ഉമ്മ്ഹ ആളാഹ് നിർത്തല്ലേ എന്നുള്ള വിളിയും അയാളെ അടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടികൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഉമ്മ ആല്ലഹ് ഉമ്മ്ഹ എന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ തല അമർത്തി ഉമ്മാക് പോയന്ന് മനസിലായ അയാൾ ഒന്നൂടെ ഉമ്മാടെ പൂറിൽ ഇട്ടു കുത്തി അയാൾക്ക് പോവാൻ ആയപ്പോ അയാളെ ഉമ്മടെ ബാക്കിൽ അമർത്തി നിന്ന് കുണ്ണ പൂറിൽ തള്ളി

അയാൾ അടിയുടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു അയാൾ ഉമ്മടെ മേലേക്ക് വീണു ഉമ്മ തല കയ്യിൽ വെച്ച് കുറച്ചു നേരം നിന്ന് അയാൾ ഉമ്മാടെ മേല് നിന്ന് എണീറ്റു ഉമ്മടെ പൂറിൽ നിന്ന് കുണ്ണ പുറത്ത് എടുത്തപ്പോ ഉമ്മടെ പാലും അയാളെ പാലും എല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഉമ്മാടെ തിരിഞ്ഞു അയാളെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്ന് എന്നിട്ട് നേരെ നിന്ന് മാക്സി ഒക്കെ ശെരി ആക്കി മുല ഉള്ളിൽ ഇട്ടു

അയാളെ ഷഡ്ഢി നേരെ ഇട്ടു മുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാക്കി ഉമ്മ മുടി എല്ലാം കെട്ടി ഉമ്മയും ആയാലും ആഖേ വിറത്തു ഇണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ മുഖം എല്ലാം മാക്സി കൊണ്ട് തുടച്ചു ഉസ്താദിന്റ്റ് മുഖവും തുടച്ചു നേരെ ആക്കി ഉമ്മ അത്യം പുറത്തു വന്നു ആരും ഇല്ലന്ന് നോക്കി അയലോടെ വരാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ നേരെ വീടിന്റെ പടിയും കടന്നു പോണത് ഉമ്മ ഊരക്കും കൈ കൊടുത്ത് നോക്കി നിന്ന്
തുടരും……………..