പരിചാരിക 2

പൂടിച്ചിരിക്കാ…?
ഇത് താൻ അപ്പാവൂക്ക് റൊമ്പ പ്രിയം. അവളിപ്പോഴും അപ്പയുടെ ലോകത്താണ്. ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ സാരിക്കടിയിലൂടെ അമ്മിഞ്ഞുകളിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കി കൊടുത്തു. അവൾ ഇക്കിളി കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ പോലെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പക്കും ഇതു താൻ വേലൈ. അതുശരി അപ്പൊ നിന്റെ അപ്പാവ് ആൾ മോശല്ലല്ലോടീ പെബ്ലേ. ഞാൻ ഉങ്കളെ അപ്പാന്നു് കൂപ്പിടട്ടെ സാർ.?

കൂപ്പിട്ടോടീ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ കേക്കരത് ട്ടോ.

പോ പൈതൃക്കാരാ. അവളെന്റെ കവിളിൽ പിച്ചി വീണ്ടും ഒരു പെഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു. പഴയ പോലെ പകുതി ഇറക്കി ബാക്കി എന്റെ വായിലേയ്ക്ക് തുപ്പിത്തന്നു.

മദ്യം എനിയ്ക്ക് തലയ്ക്കു പിടിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പച്ചയായി പറയാൻ തുടങ്ങി

അപ്പാ നിന്നെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടോടീ. ?

അപ്പടീന്നാ..?

അപ്പാ പൂള് നിന്റെ പുണ്ടയിൽ കേറീട്ടുണ്ടോന്നു.?

ഹാ..ഹാ.. അതാ. ഇപ്പൊ നീ താൻ എൻ അപ്പാ.. നീങ്ക എന്ന പണ്ണിയാലും എനിയ്ക്ക് റൊമ്പ് ഇഷ്ടം.

ആദ്യം നീ നിന്റെ അപ്പാ പണ്ണിയത്തെ എല്ലാം ശൊല്ല. അപ്പുറം ഇന്ത് അപ്പ ഉന്നെ ഒതക്കവേൻ.

അപ്പപ്പാ.. നീ റൊമ്പ മോശമാന ആള്. സരി സൊൽറേൻ. അപ്പാക്ക് എൻ കണ്ടി താൻ ഇഷ്ടം, എപ്പവും അവരുക്ക് അതെ പാർക്കണം. ശരി, ഇന്ത് അപ്പാവും അത്തെ പാരട്ടുമാ..?

കുറുമ്പുകാരൻ. അപ്പാ. അവൾ എണീറ്റ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്റെ സാരി അരയിലേയ്ക്ക് കയറ്റി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു. അടിയിൽ ജെട്ടി ഇത്യാദികൾ ഒന്നുമില്ല ആ..ഹാ മനോഹരമായ ചന്തിക്കുടങ്ങൾ ഒരൊറ്റ് പാടുപോലുമില്ല. കണ്ടി ഓട്ടയെ പാർക്കണമാ..? അവൾ തല പിന്നിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു പോയി. ഇവൾ ആളൊരു കേമി തന്നെ. കനം കുറഞ്ഞു നൈലോൺ സാരി അരയിൽ കുത്തിവെച്ച് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും ചന്തിപ്പാളികൾ പിടിച്ചുകത്തി ഗുദം വിടർത്തിക്കാട്ടി. സാമാന്യത്തിലധികം വിടർന്ന ദ്വാരം..!! ഇപ്പോഴും ഒരു പെൻസിൽ കയറാനുള്ള വ്യാസം തുറന്നു തന്നെയാണു ഇരിപ്പ് എനിയ്ക്ക്
ഇരിപ്പൊറച്ചില്ല, ഞാൻ അല്പം കുനിഞ്ഞ് അവളുടെ മാംസദ്വാരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഉററു നോക്കി.

പൂടിച്ചതാ..?

വാടീ കള്ളി. ഞാനവളെ പിടിച്ച് എന്റെ മടിയിലിരുത്തി, നഗ്നമായ തുടയിലൂടെ തടവി വിരലുകൾ അവളുടെ പൂർച്ചാലിലെത്തി.

പുടിച്ചതാ..? അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അവളുടെ പൂറ്റിലിട്ടിളക്കിയ വിരൽ ഞാൻ വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. റൊമ്പി ടേസ്റ്റാരിക്കേ. അത് പുണ്ടെ ജ്യസ്. കണ്ടി ഓട്ടയെ ടേസ്റ്റ് പണ്ണണമാ..? ഉങ്ക അപ്പാ ഉൻ കണ്ടി ഓട്ടയിലെ പണ്ണറതാ..?

അന്നയ്ക്ക് ഞാൻ ചിന്ന കുളന്തെ.. ഒരു പന്തിരണ്ട് വയസ്സിരിയ്ക്കും, അപ്പൊ പൂററിലെ പണ്ണമുടിയുമാ…?

നിനക്ക് പൂറും കുണ്ണയും ഒക്കെ തെരിയുമല്ലേയാ.

ഇതുക്ക് തെലുങ്കിൽ എന്ന ശൈാല്ലത്..? ഞാനവളുടെ പൂറ്റിൽ വിരലിട്ടു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

‘പൂക്ക്. ഉങ്ക കുണ്ണയ്ക്ക് ‘മൊഢാ’ന്ന് ശൈാൽറേൻ. അപ്പാവുക്ക് അപ്പടി ശൈാല്ലറ് താൻ ഇഷ്ടം.

പൂക്ക് ഇസ്തവാ..? (പൂർ തരുമോ) എനിയ്ക്കറിയാവുന്ന തെലുങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു.

ഇന്ത് കെട്ട വാർത്തയെല്ലാ പഠിച്ചിരുക്കെ. പൈത്യക്കാരൻ

ഇന്ത് അപ്പാ പൈതൃക്കാരനാ..? നീ താൻ ശൈാന്നെ അപ്പാവൂക്ക് അന്ത് പേച്ച് താൻ പ്രിയം. അല്ലെയാ

കള്ള

അപ്പൊ നിന്റെ അപ്പാ 12 വയസ്സിലേ നിന്റെ കുണ്ടിയടിച്ചു ശരി താനേ.. വലി ഇരിക്കില്ലെയാ.. (വേദനയെടുത്തില്ലേ.

കൊഞ്ചം. ആനാ അപ്പാ റൊമ്പ സോഫ്റ്റാ പണ്ണറര്. അപ്പറം വലി കിലി ഒന്നും ഇരിക്കാര് സാമീ

ഇനി ഇന്ത് അപ്പാ ഉന്നെ പണ്ണട്ടുമാ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ

ശരി അപ്പാ

അമ്മാ ഉണർന്തിടുമാ തങ്കക്കൂട്ടീ

കവലപ്പെടാതെ. അമ്മാ ഇനി നാളെ കാലെയിലേ തൂക്കം മുടിയും. (ഭയപ്പെടേണ്ട . അമ്മ ഇനി നാളെ കാലത്ത് ഉറക്കമുണരു

അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ അടിച്ചു പൊളിക്കാമല്ലോടീ. പൂണ്ടച്ചി മോ

ശരി അപ്പാ.. ഈ തേവിടിശ്ശി മോളുടെ പൂറും കൊത്രവും അടിച്ചു പൊളിച്ചോ

അവൾ അറിയാവുന്ന മലയാളത്തിൽ സംസാരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ വീണ്ടും ഗ്ലാസ്സ് നിറച്ച് കുടിയ്ക്കാനും കുടിപ്പിക്കാ

അപ്പാ എപ്പഴും നീ എന്റെ പൂറ്റിൽ മാത്രമെന്താ വിരലിടുന്നത്. കൊഞ്ചം കൂത്തിയിലും വിരല് പോടണം
അത് ഇങ്ങിനെ ഇരുന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാടീ മോളെ. ഇന്ത് കുടി ശാപ്പാട് എല്ലാം കഴിഞ്ച് ബെഡ് റൂമിലേ പോകലാം. എന്നാ.

എനിയ്ക്ക് ശരിയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവൾക്കൊന്നുമായിട്ടില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളും ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി. വേഗം ഭക്ഷണമെല്ലാം വാരിക്കഴിച്ച്, അവൾ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോളെല്ലാം അവളുടെ സാരി അരയിൽ തിരുക വെച്ചിരിയ്ക്കയായിരുന്നു. നഗ്നമായ ചന്തികൾ കുലുക്കി കൊണ്ടുള്ള അവളുടെ നടപ്പ് കണ്ട് എനിയ്ക്ക് ഇരിയ്ക്ക് പൊറുതിയില്ലാതായി. അവൾ എന്നെ കരുതിക്കൂട്ടി ഹരം പിടിപ്പിയ്ക്കുകയാണ്. തികഞ്ഞ തേവിടിശ്ശി തന്നെ

ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്റെ ബെഡ്റൂമിലേയ്ക്ക് കയറി അവൾ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കാറു പതിവ്. അവൾ ഭാര്യയുടെ അധികാരത്തോടെ, അതോ മകളുടെയോ ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നു. കതകടച്ചില്ല. എനിയ്ക്ക് നേരെ തറയിൽ തിരിഞ്ഞിരുന്നു

ആ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരുന്നു്ടെടി മോ

ഇപ്പടി ഇരുന്തു താൻ പഴക്കം. അപ്പോ നമ്പർ ടുവും നീ തറയിലാണോ സാധിക്കാറ്. അത് എപ്പടിയെന്ന് പാർക്കണമാ..? അവൾ മറുപടിയ്ക്ക് നിക്കാതെ ക്ലോസൈറ്റിന്റെ സീറ്റ് പൊക്കി വെച്ച്, വക്കി

ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ തറയിൽ കത്തിയിരുന്ന പോലെ ഒരു ഇരുപ്പ് പൂറും പൊളിച്ചുള്ള ആ ഇരിപ്പ് കണ്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചു

കാല തെറ്റി വീഴുമെടീ പൂണ്ടച്ചി മോ

ഇപ്പടി താൻ ഉങ്ക അമ്മ വീണത് തെരിയുമാ

അപ്പോൾ അതാണു സംഭവിച്ചത്, പുള്ളിക്കാരിയ്ക്കും നാടൻ സ്റ്റൈലായിരിയ്ക്കും സൗകര്യം, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ എപ്പോഴും ബാരറൂമിനെ പറ്റി എന്നും പരാതി..?..

പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

അവര് എപ്പോളും എണ്ണ പോട്ട് താൻ കുളിക്കറത്. അനാലേ ഫ്ളോറിൽ എല്ലാം നെറയെ എണ്ണ മയം. അതുതാൻ കാൽ സ്ലിപ്പായത്.

നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാര്യം സാധിച്ചുടെ…?

ഇതു താൻ ശീലം അപ്പാ. കസാരയിലേ ഇരിയ്ക്കണ പോലെ ഇരുന്താൽ അസഹ്യമായിരുക്കേ അപ്പാ.

എന്തസഹ്യം. ? പോകട്ടും എല്ലാം മുടിഞ്ചതാ. വാ ശീഘം, ഉങ്ക അപ്പടെ പൂജെ പാർത്താച്ചാ. ജിംന്റ് നിക്കറര്.

സരി സരി.വാരം
അവൾ ആ ഇരുപ്പിൽ ഇരുന്നു തന്നെ പൈപ്പ് എടുത്ത് വെള്ളം സ്‌പേയ്‌ ചെയ്ത് തന്റെ പൂറും മൂലവും നന്നായി വിരലിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. വീണ്ടും സോപ്പിട്ട് പതിപ്പിച്ച് ബ്രേപ് ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വളി വിടുന്നതും കേട്ടു. ഞാൻ ആകെ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു.

എന്ന അപ്പാ. റൊമ്പ കഷ്ടമായിരിക്കേ.

മോളേ നിന്റെ പൂറും കൊതോം കണ്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങിനെയാടീ. ദാ നിക്കണ കണ്ടില്ലേ.. ഞാൻ കുണ്ണ കയ്യിലിട്ട് ആട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

പർവായില്ലേ. നാൻ ഇന്ത് തിരട്ട പയിലെ ഗൗനിക്കറേൻ. അവൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു് കുനിഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണയിൽ ചൂണ്ടുകൾ ചേർത്തു. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ അവളര് നിക്കി തുടച്ചു. പിന്നെ മുഴുവൻ വായ്ക്കകത്താക്കി ഊമ്പി വലിച്ച് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ തലയിൽ തലോടി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എന്ന തങ്കം.അപ്പാ കണ്ണു എപ്പടിയിരുക്കേ.

റൊമ്പി ടേസ്റ്റാരിക്കേ അപ്പാ. അവളെന്റെ വൃഷണങ്ങളിൽ തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

മോളേ.. നീ നിന്റെ പൂറ് അച്ഛന്റെ മുഖത്തോട്ട് വെച്ച് കിടക്ക്.

സരി അച്ഛാ.

അവളെന്റെ മുഖത്ത് കവച്ചിരുന്നു് അരക്കെട്ടിലേയ്ക്ക് മുഖം കുനിച്ചു. വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഊത്തപ്പം പോലിരിയ്ക്കുന്ന അവളുടെ പൂറ് എന്റെ കൺമുൻപിൽ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയ്ക്കുന്ന പോലെ. അവൾ കുണ്ണ ചപ്പി വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, ഞാനാ പാണ്ടിപ്പുററിലേയ്ക്ക് മുഖമമർത്തി. പൂർ കഴുകിയതിന്റെ നേർത്ത പരിമളമുണ്ട്. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാക്ഷാൽ പൂറിന്റെ മദം പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന മാദക ഗന്ധം പരന്നു. അതോടെ അവളുടെ സാമാനത്തിൽ നിന്നും തേനുറവയുടെ പ്രവാഹവും. ഞാനവളുടെ ചന്തിക്കുടങ്ങളിൽ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചുടച്ചു. പിടിച്ചുകത്തി കൊതച്ചാലിലൂടെ വിരലോടിച്ചു. വിടർന്നിരിയ്ക്കുന്ന ഗുദത്തിൽ വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി, അനായാസം എന്റെ തള്ള വിരൽ ആ ചൂടുള്ള ഗുഹയിലേയ്ക്ക് തെന്നി കയറുന്നു.

അച്ഛാ വെരലേ ഉളേള പോട് അച്ഛാ. റൊമ്പ സുഖമായിരിക്കേ. അവൾ തല ഉയർത്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

മോൾക്ക് കണ്ടീലാണല്ലേ കഴപ്പ് കൂടുതൽ…? ആമാ അപ്പാ.. നീങ്കതാനേ എന്റെ കണ്ടിയിലേ കുണ്ണ പോട്ടത്.
അന്നെയ്ക്ക് നിന്റെ പുണ്ട ചിന്നതല്ല്യാ. ഇപ്പോ നിന്റെ പൂർ വലുതായില്ലേടീ മോളേ.. ഇനി അച്ഛൻ പൂറ്റിലടിച്ച് തരാമെടീ കണ്ണേ..

അതു വേണ്ടാ അപ്പാ.. പുണ്ടെ സാപ്പിടത്തുക്കാൻ നല്ലാരിയ്ക്കും. ആനാൽ കുണ്ടി

ഓട്ട താൻ കുണ്ണ പോടർത്തുക്ക് ബെസ്റ്റ്. നീങ്ക കൊഞ്ച്നേരം വെരലെ പോട്ട്

നന്നായി അടീങ്ക. അപ്പറം. കുണ്ണ പോട്ട് ഓക്കലാം

ആമാടീ കണ്ണേ.. നീ കുണ്ണ നന്നായി ശാപ്പിടുങ്കോ. ഞാനവളുടെ ഗുദത്തിൽ വിരലിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കുണ്ണയുമ്പിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു. അവൾ കുണ്ണ മുഴുക്കെ വിഴുങ്ങി, ഒരു കൈകൊണ്ട് അണ്ടികളെ കയ്യിലിട്ട് താലോലിയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം മറുകൈ വിരൽ എന്റെ ഗുദത്തിൽ തിരുകാനുള്ള ശ്രമം. അതൊന്നും വണ്ടാടീ പൊന്നു

കൊഞ്ചം ഇരു. അപ്പുറം പാര്. അവൾക്ക് ഒന്നു വിരലിട്ടാലേ തൃപ്തിയാകൂന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യമൽപ്പം അലോണ്ട രസം തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള അവളുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാന്റ് മസ്സാജ് രസകരമായി തോന്നി. ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂ

എപ്പടിയിരുക്കേ അപ്പാ.. എനിയ്ക്ക് സുഖിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ചോദിച്ചു

സ്വീറെറടി സ്വീറ്റ്. നീ എല്ലാ വേലൈകളും പഠിച്ചവൾ താൻടീ പൂറി മോളേ. പോതുമാ

നിനക്ക് മതിയായെങ്കിൽ മതിയെടീ പൊന്നു. അതല്ലെ. റൊമ്പ നേരം കണ്ടിയിലേ വെരൽ പോട്ടാൽ ആമ്പിളയ്ക്ക് അപ്പടിയേ കഞ്ചിത്തണ്ണി (കണ്ണപ്പാൽ) വെളിയിൽ വന്നിടും. അപ്പം പണ്ണറതുക്ക് ‘എന്ന ശൈാല്ലറ. തൂക്കാൻ. സരിയല്ലെയാ’. മുടിയാതു

എന്നാ ശരി പണ്ണലാം. അല്ല തൂക്കാം

അവൾ കട്ടിലിൽ എന്റെ അടുത്ത് മലർന്നു കിടന്നു. ഞാൻ മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ

അച്ഛാ. നില്ല, നാൻ ശരിയ്ക്ക് കെടക്കട്ടും. ഇനി എങ്ങിനെയാ ശരിയ്ക്ക് കിടപ്പ്

അവൾ തന്റെ രണ്ടു കാലുകളിലും പിടിച്ച് മേലോട്ടാക്കി, ഇപ്പോൾ തുടകൾ രണ്ടും ഇരിയ്ക്കുന്നത് അവളുടെ മുലകളിൽ അമർന്നാണ്. അതോടെ അവളുടെ കണ്ടി മേലോട്ട് പൊങ്ങി. ഞാൻ താഴേയ്ക്ക് നോക്കി. അടഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന പൂറും വിടർന്നിരിയ്ക്കുന്ന ഗുദവും. കണ്ടിയിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ കൊതി

അപ്പാ ഞാൻ റെഡി. എവിടെ പൂറിലാ . കണ്ടിയിലാ
തെരിയാതാ.. ? അപ്പാ.. ഇത് കൊതത്തിലടിയ്ക്കാൻ തന്നെയാ.. ഇന്ത പോസിലേ പൂറ്റിലടിയ്ക്കാൻ കൊഞ്ചം കഷ്ടം

അവൾ കാലുകൾ വിടർത്തിയും അടുപ്പിച്ചും തന്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളും കാട്ടി എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു. ഉലക്കയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൂന്താണി (ഉരലിനെ) പോലാണെനിയ്ക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്

വാങ്ക അച്ഛാ. പോട് ഉള്ളാലെ. അവൾ ക്ഷണിച്ചു

ഞാനവളുടെ മേലെ പൊസിഷനെടുത്തപ്പോൾ കുണ്ണ നേരെ ചെന്നെത്തിയത് പൂറിന്റെ കവാടിത്തിലായിരുന്നു. അവൾ അരക്കെട്ട് അല്പം കൂടെ പൊക്കി, കാൽ മുട്ടുകൾ നന്നായി മാറോട് ചേർത്തമർത്തിയപ്പോൾ വിടർന്ന കണ്ടി ഓട്ട കുണ്ണയ്ക്ക് നേരെ.. ഞാനരക്കെട്ട് ഒന്ന് താങ്ങിയതോടെ ലഗാൻ സസ്സുഖം അവളുടെ വൻകടലിലേയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി. ചെറു ചൂടുള്ള അവളുടെ ഗുദദ്വാരം അതിസുഖകരമായി തോന്നി. അത്യാവശ്യം ഇറുക്കവും സ്നിഗ്ദതയുമുള്ള കൂന്താണി. കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശരിയ്ക്കും കൂന്താണിയിൽ ഒലക്ക് കയറിയിരിയ്ക്കു

1cookie-checkപരിചാരിക 2

  • ജീവിതമാകുന്ന ബോട്ട് – Part 8

  • ജീവിതമാകുന്ന ബോട്ട് – Part 7

  • ജീവിതമാകുന്ന ബോട്ട് – Part 6