കള്ളിയാ അമ്മ – 2

ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, വൈകിയതിൽ… ഓണവും വിശേഷങ്ങളും വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ ജോലി…. പൊടിപ്പും വറപ്പും… ഡിഗ്രി പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന എന്റെ വിവാഹം …

Read more

സ്വപ്നം പോലൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര – 2

ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ കുറച്ചു uploading issues ഉം കുറെയേറെ അക്ഷരത്തെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.. sorry… ഈ partil പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ….ചിലപ്പോ …

Read more

എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 2

അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം വന്നെത്തി. വെളുപ്പിന് നാലരയോടെ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ വീടിന് മുൻപിൽ എത്തി. ഒരു റോളിംഗ് ബ്രീഫ്‌കേസുമായി മാഡം വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. …

Read more