അശ്വതിയുടെ കുലുക്ക് സര്‍ബത്ത്

Kambi Malayalam Kathakal തട്ടുകടക്കാരന്‍ കുലുക്ക് സര്‍ബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു.അയാളുടെ കുലുക്ക് കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് അശ്വതിയെ ഓര്‍മ്മ വന്നു.ഇയാളുടെ കുലുക്ക്പോര..കുലുക്ക് അശ്വതിയുടേതു തന്നെ.കുലുക്കായായാല്‍ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. “നീ എന്താ അളിയാ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ?” “ഏയ്…” “വാ വന്നു സര്‍ബത്ത് കുടിക്കടാ..” കുലുക്ക് സര്‍ബത്ത് കുടിക്കുമ്പോഴും ചിന്ത മൂന്നുമാസം മുന്‍പ് അശ്വതി എന്റെ റോക്കറ്റിനെ കുലുക്കുന്നതാണ്‌ ഓര്‍മ്മയില്‍തുടര്ന്ന് വായിക്കുക… അശ്വതിയുടെ കുലുക്ക് സര്‍ബത്ത്