ബുഷ്റ തന്ന സുഖം അവൾക്കു നൽകിയ സമ്മാനം

Kambi Kadha – ബുഷ്റ തന്ന സുഖം അവൾക്കു നൽകിയ സമ്മാനംഞാൻ മുബീന. എന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബവും ഒന്നിച്ചാണ് താമസം. …

Read more

കൈവിട്ട കളികൾ – 4

പ്ലക്ക്….. പ്ലക്ക്… പ്ലക്ക്……. പ്ലക്ക്…ഗിർർർ….. ഗിർർർ……. ഗിർർർ…. ആഹ്ഹ്ഹ്….. ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്….. ആഹ്ഹ്ഹ്……. പതു….ക്കെ പതുക്കെ അടി…ക്കെ… എന്റെ……. ഇക്കാ…… ഹൂൂൂ……….. പ്രായം പത്തു നാല്പത് …

Read more

അമ്മയുടെ പരിചാരിക

ഞാൻ സോമശേഖരൻ, വീട്ടിൽ സോമൻ എന്നു വിളിയ്ക്കും. മൂത്ത ചേച്ചി വിവാഹിതയായി, ഒരു ലൗ മേര്യജ്. എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വലയ എതിർപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ചേച്ചി …

Read more

അമ്മയും കള്ളകാമുകനും – 1

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽ ജിഷയും അവളുടെ മകൻ മകൾ എന്നിവർ ആയിരുന്നു താമസം..കൂടെ അമ്മായിയമ്മ ആയ ലളിത യും.. ജിഷ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരി..32 …

Read more

Mallu Kambi Kadha ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് – 1

ഇതൊരു കുക്കോൾഡ് സ്റ്റോറി ആണ്. ചുരുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ഉള്ളവർ വായിക്കരുത്. സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരുവനോട് സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയല്ല കുകോൾഡ് എന്നാൽ. ലൈംഗികത …

Read more

ഞാനും സഖിമാരും – 7

നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഭാഗവും ആയി വന്നു. അധികം താമസം വരാതിരിക്കാൻ എഴുതിതീർന്ന അത്രയും അയക്കുന്നു. സമയം വീണ്ടും വില്ലനായി നില്ക്കുന്നു. …

Read more