കൺമുന്നിൽ

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഒരു കഥ എഴുതുന്നതിനാൽഉണ്ടാകുന്നതെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച്കൊണ്ട്എന്റെ ആദ്യ ശ്രമം ഇവിടെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പരിജയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് ഗിരി (26) വയസ്സ് പഠനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ഒര് ബോട്ടിക്കും ടെക്സ്റ്റയിൽസും’. സ്ഥാപനത്തിൽ അറോളം ജോലിക്കാരും ഉണ്ട് രണ്ട് ബെംഗാളികളും പിന്നെ നാല് പെൺകുട്ടികൾ,നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ . വീട്ടിൽ എന്നെ കൂടതെ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ അനിയത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. അച്ഛൻ ഗവൺമൻ്റ് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സുകൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനിയത്തി ഗീതു (19 ) വയസ്സ് 1 ആംവർഷം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു.ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. ദിവസവും രാവിലെ ഗീതുവിനെ അവളുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടാക്കണം അതിനു ശേഷം നേരെ ഷോപ്പിൽ വൈകുന്നേരം അവളെ തിരികെവിട്ടിൽ ആക്കി ചയയും കുടിച്ച് വിണ്ടും ഷോപ്പിൽ പിന്നീട് രാത്രി 9 മണിയോടെ ഷോപ്പ് പൂട്ടി വീട്ടിൽ പോകും ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ദിവസം.അവൾക്ക് ക്ലാസ്സ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം നേരേഷോപ്പിൽപിന്നെ രാത്രി മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സ് പോയി കൊണ്ടിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽആണ് കോറോണയും മറ്റും വന്ന് ഷോപ്പ് പൂട്ടിയിടേണ്ടിവന്നത്,എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽമൊത്തം ബോട്ടിക്കുകൾ ഇത് ബിസിനസ്സിനെ നന്നായി തന്നെ ബാധിച്ചു.അതിനാൽ സ്റ്റാഫിനെ കുറച്ച് അവരുടെ ജോലികൂടി ഞാൻ ചേയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുബംഗാളിയെയും 2 ലേഡിസ്റ്റാഫിനേയും ഒഴിവാകേണ്ടി വന്നു, ആറു പേരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരായിചുരുക്കി. തയ്യലിന് 1ലേസിസ്റ്റാഫും ഒരുബംഗളിയും,സെയിലിന്ന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയും ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കോറോണക്ക് ആയി. ഇതി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം…. ഗീതു എന്റെ അനിയത്തി അവൾആണ്കഥയിലെ നായിക. എനിക്ക് ഗീതുവിനോട് മറ്റ് ഒരു രീതിയിലുള്ള താൽപര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ എനിക്ക് സ്നേഹനിധി ആയ അനിയത്തികുട്ടി മാത്രമായിരുന്നു.എന്നാൽ എല്ലാം മാറി മറിയാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ്,ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവർക്ക്ക്ലാസ്സ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ എത്തി അന്നേ ദിവസം തയ്യൽ ജോലി നോക്കുന്ന രാജി ചേച്ചി അവധിയായിരുന്നു പുതിയ വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതൊരുപ്രശ്നവും ആയിരുന്നില്ല. ഉച്ചആയിട്ടും തിരക്ക് തീരെയില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഒന്നു മയങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ഗീതുവിന്റെ കോൾ വരുന്നത്,അവളുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു കൺടസ്റ്റ് ൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയി ഒരു ഗൗൺ വേണം,പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ആത് തിങ്കളാഴ്ച്ച തന്നെ വേണം.ആദ്യം അത് നടക്കില്ല എന്ന്പറഞ്ഞെങ്കിലും വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന്സമ്മതിച്ചു, അടുത്ത പ്രശ്നം അവർക്ക് അളവെടുക്കുവാൻ വരാൻ സാധിക്കില്ല അവളിപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല തിങ്കളാഴ്ച്ച അവളുടെ അച്ഛൻ വന്ന് പൈസ തന്ന് ഗൗൺ വങ്ങി കൊണ്ടുപോകുംഇതാണ് ആവശ്യം.എന്നാൽ ഇതിനും അവർ പരിഹാരം കണ്ടിരുന്നു ഗീതുവിൻ്റെ അതേ അളവ് തന്നെ ആണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിക്കും അതിനാൽ ഗീതുവിന്റെഅളവിന്‌ തയ്യിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു അളവെടുക്കുന്നതിനായി ഞാൻ അവളെ കൂട്ടികൊണ്ടു വന്നു, രാജി ചേച്ചി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തയ്യലിൻ്റെ ചുമതല രൂപിനായിരുന്നു രൂപ് 2 വർഷമായി ബെംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന് എനിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട്.രൂപിനും ഗീതുവിനെ നന്നായിഅറിയാം. അതിനാൽ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ആദ്യംവേണ്ടുന്ന മോഡൽ എതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രൂപ് ഒരു ആൽബം ഗീതുവിന് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഗീതു തിരഞ്ഞെടുത്തു എങ്കിലും രൂപിന്റെ നിർദ്ദേശം അത് വളരെ പഴയ മോഡൽ ആണ്എന്നാണ്, അതിനാൽ അത് വേണ്ടന്നുവെച്ചു.അവസാനം രൂപിന്റെ തന്നെ ഒരു നിർദ്ദേശം പറയാൻ ഞങ്ങൾ അവശ്യപ്പെട്ടു. Kambikathakal: പ്രിയമാണവളെ – 4 അത് പ്രകാരം അൽബത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുഫോട്ടോ അവന്റെ ഫോണിൻ കാണിച്ചു.ഏതോ ഒരു മദാമ ഒരു ഗൗൺ ധരിച്ചിരിക്കുന്നഒരു ഫോട്ടോ. കൈകൾ രണ്ടും നെറ്റ് മാത്രം, വയറിൻറെ സ്ഥാനത്തും നെറ്റ് ഗൗണിന്ന് നീളംഉണ്ട് എങ്കിലും മുൻഭാഗംമുട്ടിന്റെ മുകളിൽ വരെ നീളം ഉള്ളു. കഴുത്ത് നന്നായി ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നു..ഇതായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയതും മികച്ചതും എന്നരൂവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് തന്നെ മതിഗൗൺ എന്ന തീരുമാനം എടുത്തു.ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഗൗൺ തുന്നാനും തീരുമാനിച്ച് ഗിതു കുട്ടുകാരിയെവിളിച്ച് അനുവാദവും നേടി. അളവ് എടുക്കുന്നതിനായി രൂപ് ട്ടേപ്പും രേഖപ്പെടുത്താൻ ബുക്കും എടുത്താൻ പോയി.ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിലേക്കും. ഉച്ച സമയം ആയതിനാൽ ബോട്ടിക്കിൽ മാറ്റാരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ള ലേഡിസ്റ്റാഫ് ട്ടെക്സ്റ്റയിൽസിൽ ആയിരുന്നു.എന്റെ ക്യാബിനോടുചേർന്ന്തന്നെയാണ് തയ്യൽ യൂണിറ്റും.എനിക്ക് അവരെ നന്നായി കാണുവാൻ സാധിക്കും,കൂടാതെ ശിതുവിന് രൂപിനെയും രുപിന് തിരിച്ചും നന്നായി അറിയാം എന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അളവെടുക്കുന്നതിൽ ഗീതുവിന് മടി ഒട്ടുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.രൂപ് ഗൗണിന് വേണ്ടുന്ന തുണിത്തരവും മറ്റു സാധനങ്ങളും ആയി വന്നു അതൊക്കെ ഗീതുവിന് കാട്ടികൊടുത്തു.അളവെടുക്കുന്നതിനായി ഗീതുവിനോട് ചെരിപ്പ് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അവൾ ചെരുപ്പഴിച്ചു അത് പുറത്തിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതുമായി പുറത്ത് വന്ന് എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, ഞാൻ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ലാസ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെ അവന് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കണ്ണാടി വഴി എനിക്ക് അവനെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ കുറെ നേരം എത്തി വലിഞ്ഞ് ഒരു കള്ളനെ പോലെ നോക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു കളളത്തരം ഫീൽ ചെയ്തു, അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മറ്റെന്തോ ജോലിയിൽ ആണ് എന്ന് അവൻ കരുതി ഒരു പരുക്കത്തിൽ അവൻ പോയി അവൻ നേരെ തയ്യൽ റൂമിൽ കയറും മുൻപ് അതിൻ്റെ പുറത്തെ വാതിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ചാരി,ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ണാടി വഴി കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവൻറെ ഈ പ്രവർത്തി എന്നിൽ വല്ലത്ത ഒരു സംശയം സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ റൂമിൽ കയറിയതും ഞാൻ ക്യാബിൻറെ കണ്ണാടി ജനാല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ചെറുതായി നീക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തയ്യൽ റൂം വ്യെക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും,ജനലിന് മുന്നിൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ കാണുവാൻ സധിക്കാത്ത വിധം, ഒരു അലമാര ആ റൂമിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ മറവിലാണ് ഞാൻ നിന്നിരുന്നത്. രൂപ് അവന്റെ ഫോണിലെ ഗൗണിൻ്റെ മോഡൽ ഗീതുവിനെ കാണിച്ച് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു . രൂപ് : ഇത് Porm മോഡൽ ഗൗൺ ആണ്.മോസ്റ്റ് മോഡേൻ ..ഇത് തയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഗീതു : അയ്യോ അതൊന്നും പറ്റില്ല, രണ്ട് ദിവസം തികളാഴ്ച ഇത് അവൾക്ക് കൊടുക്കണം’ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിൾഡപ്പാ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ..അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് നാണംകെടും ഞാൻ രൂപ് : നമുക്ക് നോക്കാം. ഗീതു : നോക്കിയാൽ പോര എങ്ങനെയും ഇത് കംബ്ലീറ്റ് ചെയ്യ്ത് കോടുത്തേ പറ്റു, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാ രൂപ് : ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഫുൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ടുചെയ്ത് എടുക്കണം.ഇതിൽ നെറ്റും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അളവ് തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, ഇത് ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കണം. അത്കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെലും അളവ് തെറ്റായിപോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.കൂടാതെ കറക്റ്റ് ആളുടെ അളവല്ല എടുക്കുന്നത്…അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗീതു : അത് പ്രശ്നം അല്ല ,എൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ ആണ് അവൾക്ക് ഒരിഞ്ച് വെത്യാസം പോലും ഉണ്ടാകില്ല….അതിന് എന്റെ ഉറപ്പ് പോരെ രൂപ് : പോര. ഇതിന്റെ അളവെടുപ്പ് ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ പണിപാളും രണ്ട് തരം മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാറ്റിൻ വേവും പിന്നെ സിൽക്ക് നെറ്റും രണ്ടും നല്ല ഇംപോർട്ടഡ് കോളിറ്റിആണ് കോസ്റ്റിലീം,അത് കൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല..ഒരോ പോഷന്റെ അളവ് കൃത്യം ആയി എടുത്ത് വേണം രണ്ട് മെറ്റിരിയലും യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ..സാധാരണ ഡ്രസ്സിന് അളവെടുക്കും പോലെ പറ്റില്ല സമയം എടുക്കും ചെറിയ തെറ്റുപോലും വരാതെ നോക്കി എടുക്കണം.. ഗീതു : അതൊക്കെ ഇയാൾ വേണ്ട പോലെ നോക്കി ചെയ്യ്താൽ മതി.സംഗതി സൂപ്പർ ആയിരിക്കണം സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ കിട്ടണം…..അത്ര ഉള്ളു.. രൂപ് : മം..ഞാൻ നോക്കട്ടെ രൂപ് അളവെടുക്കാൻ ഉള്ള ട്ടേപ്പും ആയി ഗീതുവിന് പിന്നിൽ വന്നുനിന്നു, ഡോർ അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്ഒന്നൂടി നോക്കിഉറപ്പ് വരുത്തി.ഇതെല്ലാംശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു രൂപ് ഗീതുവിന്റെ പിറക് വശത്തായി വന്ന് നിന്ന് അവളുടെ ഷോൾഡറിന്റെ അളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനായി അവളുടെ മുടി മുന്നിലേക്ക് ഇടുവാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ ഗീതു അത് അനുസരിച്ച് മുടി ഒരുവശത്തേക്ക് ആക്കി മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു, അവളുടെ മുതുക് ഭാഗം നന്നായി ഇറക്കി വെട്ടിയ ചുരിദാർ ആയിരുന്നു.നേരേ മുന്നിലേക്ക് വന്ന രൂവ് ഗീതുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഈ ചുരിദാർ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അളവ് തെറ്റാൻ സാധിതയില്ല എന്നാലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വെത്യാസം ഉണ്ടായാലും ഗൗൺ ശെരിക്കും ബോഡി ഫിറ്റ് അവതെകിടക്കും അത്ഗൗണിന്റെ ഭംഗി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും..രാജി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കുഴപ്പം പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു..ഇതിപ്പോൾ…? ഗീതു : എന്തേ? നിനക്ക് അളവെടുക്കാൻ അറിയില്ലേ..നീ വലിയ ഫാഷൻ ഡിസയിനർ അല്ലേ.നീയല്ലേ ഇവിടെ ഗൗൺ ഒക്കെ ഡിസയിൽ ചെയ്യുന്നതും,പിന്നെ എന്ത് പറ്റി രൂപ് : ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡിസയിനിഗും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ.അളവെടുക്കാൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം ….എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മറ്റ്ഡ്രസ് പോലെയല്ല ഒരേ ഭാഗത്ത് ഒന്നിലതികം മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അളവെടുക്കുന്നതും ഒരോ ഭാഗം ഭാഗം ആയി ആണ് ഗീതു : അതിന് ഇപ്പോൾ എന്താ നിനക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം..അതുപോലെചെയ്യ് ഇതിന് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്. രൂപ് : അല്ല ഇത് ഒരു സ്ത്രീ ആണ് അളവ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ തനിക്ക് കുറിച്ച് കംഭർട്ട് ആയിരിക്കും..ഞാൻ ഒരു പുരുഷൻ.. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോമറ്റുസ്രസ്സ് പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗീതു : എന്റെ പോന്ന് രൂപെ താൻ ഒരു പ്രാഫഷണൽ തന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു,അതിനെന്താ. ഇയാൾ അളവെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പോരെ പിന്നെന്താ,ഇയാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അളവെടുക്ക് എന്നാൽ അല്ലേ ഗൗണിനും ആ പെർഫക്ഷൻ ഉണ്ടാകു.. ഇയാൾ ദര്യം ആയിഅങ്ങോട്ട് എടുക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പോരെ.. രൂപ് : അത് മതി ഇനി ഞാൻഎറ്റു, നല്ല സുപ്പർ ഒരു ഗൗൺ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തെരും ഉറപ്പ്, അത്പോരെ ഗീതു : പിന്നല്ല! അപ്പോർ തുടങ്ങിക്കോ,എങ്ങനെ വേണം എന്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒക്കെ..ഒരു മടിയും വേണ്ട രൂപ്‌ : ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഇനി..ആദ്യം ഈ മുടി ഒന്ന് ശെരിയാക്ക് അത് ഒന്ന് കെട്ടിവെയ്ക്ക് അല്ലേ അത് ഒരു തടസ്സം ആയി കിടക്കും ഗീതു : ഒക്കെ ! (ഗീതു മുടി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിവെച്ചു ) മതിയോ? ഇനി എന്ത് വേണം രൂപ് : മം… ഇനി ഈ ഷാൾ ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റ് അത് കിടന്നാൽ എങ്ങനെ അളവെടുപ്പു നടക്കും..ഗൗണിന് ഷാൾ ഇല്ല ഗീതു : ഒന്ന് ചിരിച്ച്, തന്റെ ഷോൾഡറിൽ കുത്തിയിരുന്നു സേഫ്റ്റി പിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റി.മാറിൽ നിന്നും ഷാർ മാറ്റി അടുത്തുള്ള ചെയറിൽ ഇട്ടു (ശരിക്കും എന്നെ ആ പ്രവർത്തി അൽഭുതപ്പെടുത്തി.ഒരു വെഉള റ്റയിറ്റ് ചുരിദാർ ടോപ്പും വെള്ളുത്ത ലെഗിൻസും ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം.ഷാൾ മാറിൽ നിന്ന് മാറിയതും അവളുടെ നെഞ്ചിലെ മുഴുപ്പ് എന്നെ അൽഭുതപ്പെടുത്തി അത്രമാത്രം തെള്ളിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്ന്, അതിൽ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ചുവന്നബ്രായുടെ ശെരിക്കുള്ള ഘടനവ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം റ്റയിറ്റായിരുന്നു.ചുരിദാറിൻ്റെ കഴുത്തും മുതുകു ഭാഗവും നന്നായി ഇറക്കി വെട്ടിയതായതിനാൽ അത് നല്ല ഒരു കാഴ്ചതന്നെ ആയിരുന്നു.ഇറക്കി വെട്ടിയ കഴുത്തിന്ന് മുകളിൽ അവളുടെ മാറിൻ്റെ മാംസളമായ തുടക്കം ഉയർന്ന്നിന്നതും മാറിൻ്റെ ചാലും കണ്ണുകൾക്ക് വിരുന്നു തന്നെ ആയിരുന്നു. രൂവിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും പാൻസിൻ്റെ മുന്നിലെ മുഴുപ്പിൽ നിന്നും അവൻ്റെ അപ്പോളത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..) ശരിക്കും എന്നിലും ഈ കാഴ്ച വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു.അടുത്ത അവന്റെ നീക്കം എന്ത് എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ വല്ലാതെആഗ്രഹിച്ചു……. ഗീതു : ഇപ്പോൾ ഒകെ അയില്ലേ , ഇനി അളവെടുക്കാം അല്ലേ രൂപ് : ചിരിച്ചുകൊണ്ട്…താൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് കരുതിയ ആദ്യം പറയാൻ ഒരു മടികാണിച്ചത്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൗണിന് അളവെടുക്കുന്നത് കുറിച്ച് ടീറ്റയിൽ ആയി വേണം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചത് ഗീതു : തനിക്ക് ഒരു മടിയുടെയും ആവശ്യമില്ല, പറയാനും മടിക്കണ്ട. എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൽ തന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന പേടി ഒന്നും വേണ്ടാ ധൈര്യം ആയി തുടങ്ങിക്കോ. നല്ല ഒന്നാന്തരം ഗൗൺ ആയിരിക്കണം അത്ര ഉള്ളു, അല്ലേ ഞാൻ നാണംകെടും അത് മറകണ്ട.. രൂപ് : തന്റെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാംതരം ഗൗൺ ഞാൻ റെഡിയാക്കിതരും..അത് എൻറെ ഉറപ്പ് ഗീതു : അത് മതി..എൻറെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നിനക്ക് ഉണ്ട്’ പേരെ… ‘ രൂപ് : ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ സാറ്റിൻ വേവും പിന്നെ സിൽക്ക് നെറ്റും ആണ്,സാറ്റിൻ വേവ് ആണ് ഗൗണിന്റെ ബ്രെസ്റ്റ് ഭാഗം വെരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ തുണിക്ക് ഉള്ളിൽ പാഡ് വെച്ച് തയ്യ്ക്കും, അല്ല എങ്കിൽ അവിടം പഴം തുണിപോല ഇരിക്കും ഗൗണിന്റെ ഭംഗി തന്നെഇല്ലാതാകും.ഇനി അളവ് കൃത്യം അല്ല എങ്കിലും അവിടം ഫിറ്റായി ഇരിക്കില്ല അത് വെറും ബോർ ആയിരിക്കും.. രൂപ് : അത് കൊണ്ട് താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാ സയിസും കപ്പ് സയിസും ഒന്ന് പറയാമോ.. ഗീതു : അത്ര ഉള്ളോ ഇതിനാണോ താൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് സമയംകളഞ്ഞത്,അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽപേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് യതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന്..എനിക്കറിയാം ഇത് ചെയ്യണ്ടത് രാജി ചേച്ചി ആണ് ചേച്ചി ലീവായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ഈ കുറഞ്ഞസമയം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറായതിന് നിന്നോട് വേണം നന്ദി പറയാൻ.. എന്റെ ബ്രാ സയിസ്സ് 34 കപ്പ് D സോ 34’D ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി ……… (ഗീതു ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടനിൽ ഉണ്ടായഅനക്കം ഞാൻ അറിഞ്ഞു,എന്റെ കൈ പാൻസിന്മുകളിലൂടെ അതിനെ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞുപോയി . രൂപിൻ്റെ നോട്ടം ഗീതുവിന്റെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാറിലേയ്ക്ക് ആയിരുന്നു) രൂപ് ട്ടേപ്പും ആയി ശുതുവിൻ്റെ കൈ നീളവും വണ്ണവും എടുത്ത് അത് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, ശേഷം ഷോൾടർ മുതൽ മുട്ടിന് മുകളിൽ വരെ ഉള്ള നീളം രേഖപ്പെടുത്തി.പിന്നെ അവർക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്ന ശേഷം പിറകിലായി വന്ന് നിന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഗീതു കൈകൾ ഉയർത്തിയതും പിറക്കിലൂടെ കൈകൾ കടത്തി മുലയ്ക്ക് താഴ് ഭാഗത്തായി ടേപ്പ് ചുറ്റി അതിൻ്റെ അളവെടുത്തു . പിന്നീട് മുലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആയിടേപ്പ് വെച്ച് ക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ടേപ്പ് ചുറ്റി അളവ് എടുത്തു ഈ സമയം രൂവിൻ്റെ കൈ ശീതുവിന്റെ മുതുക് ഭാഗത്തെ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് അമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗീതു ചെറുതായി ഒന്ന് വിറച്ച പോലെ എനിക്ക് തോനി. ശേഷം ടേപ്പ് ഒന്ന് റ്റയിറ്റാക്കി വിറകിലേയ്ക്ക് വലിച്ചു അതിനൊപ്പം ഗീതുവും അവൻ്റെ ശരീരത്തോട് വന്ന് ഒന്ന് ഇടിച്ചു ഇടിയിൽ രുവിൻ്റെ മുമ്പിലെ ആ മുഴുപ്പ് അവളുടെ പിന്നഴകിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിരിക്കണം രണ്ടു പേരുടേയും മുഖഭാവം അത് അംഗീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. രൂവ് : നല്ല റ്റയിറ്റ് ആയി ടേപ്പ് ചുറ്റിയാലേ കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കു,ഇല്ല എങ്കിൽ തയ്യിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗൗൺ ലൂസ് ആയി പോകും ഗീതു ഈ പ്രവശ്യം ഒന്നു മുളുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.ശേഷം പിറകിലേയ്ക്ക് അൽപം നീങ്ങി നിന്ന്കൊടുത്തു.രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മിട്ടിയില്ല എന്നരീതിയിൽ.ഒരു പക്ഷേ ഇത് അവന് കുറിച്ച് ദര്യം കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം അടുത്ത അവൻറെ നീക്കം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പിറകിൽ നിന്നും ടേപ്പ് വയർ വഴിചുറ്റി അവളുടെ വയറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുമ്പോൾ അവൻറെ കൈകൾ അവളുടെ വയറിനെ നന്നായി തഴുകിയിരുന്നു(ഒരു നിമിഷം ഗീതുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞ് പോകുന്നത് എന്നിൽ വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി.അവൻ്റെ സ്പർശനം അവൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം കൂടിയായിരുന്നു അത്.എൻറെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ ഒരുത്തൻ മുതലാക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടായില്ല പകരം അത് എന്നിൽ കാമം നിറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്……)ഇതിന് ഒപ്പം’ തന്നെ രൂവ് തന്റെ കമ്പിപാര ഗീരുവിൻ്റെ തെറിച്ച കുണ്ടിയിൽ അമർത്തിയിരുന്നു രൂപ് : ഡോ, താൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിന്നേ.. ഗീതു അൽപം മടിയോടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ്അവന് അഭിമുഖമായി നിന്നു … രൂപ് അവന്റെ’ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് അപ്പോളെല്ലാം അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഹരീരത്തിൽയെതെ ഇഷ്ടം’ ചലിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.അവന്റെ ഈ പ്രവർത്തികളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഗീത എതിർക്കുമോ തടയുകയോ ചെയ്തില്ല,എന്നാൽ അവൾ ഇത്‌ അസ്വദിക്കുന്നതായിഎനിക്ക് തോന്നി…. (തുടരും) Kambikathakal: അതിരില്ലാത്ത ആഗ്രഹം – 13 NB: ആദ്യ ശ്രമം ആണ് തെറ്റുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകാം അക്ഷരതെറ്റും),നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അത് വളരെ വലുതാണ് തുടർന്ന് എഴുതുന്നതിനും