വായിലേക്ക് തന്റെ കുണ്ണ വെച്ചുകൊടുത്തു 10

ഹുമിലിയഷൻനും ഒക്കെ കാണും… താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വണ്ടി മാറി കയറുക….
വളരെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സീനുകളും
ഹുമിലിയേഷനും ഉണ്ടാകും… പുരുഷന്മാർ
വീരനും ശൂരനും ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവർ വായിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
==========================

മൂത്തു മൂരിച്ച ഭായിയുടെ കുണ്ണയി
ലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ കീർത്തിക്ക് ആ
യില്ല…. അവൾ സ്റ്റീഫന്റെ മൊബൈലിൽ ക
ണ്ട കാഴ്ച്ചകൾ ഓർമിച്ചു… തന്റെ ഭർത്താവ് ഊമ്പിക്കുടിച്ച കുണ്ണ…. സുന്നത്തു ചെയ്ത
തൊലിഞ്ഞ കുണ്ണ….

തന്റെ തുടകളിൽ ഇരുന്നു പുളയുന്ന കീർത്തിക്ക് ഓർഗാസം അടുക്കുന്നത് മനസിലായ സ്റ്റീഫൻ സുമേഷിനോട് പറ
ഞ്ഞു…

മതിയെടാ…. പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറടാ….

നനഞ്ഞോലിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ പൂറിലേക്ക്
താൻ നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ
യുടെ കൊണ്ട കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സുമേഷ് മാറിയിരുന്നു…

കീർത്തിയുടെ ചന്തികളിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ട്
അരക്കെട്ട് മുകളിലേക്കു തള്ളിക്കൊണ്ട്
സ്റ്റീഫൻ പണിതുടങ്ങിയതോടെ സുമേഷ് അതു നോക്കി നിന്ന് തന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടി
ച്ച് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി….

സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ ശക്തിയിൽ കയറി ഇറങ്ങാ
ൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവൾ അയാളുടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി…

ഈ നേരത്ത് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭായി തന്റെ കുണ്ണ സുമേഷിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്….

തന്റെ ചുണ്ടോട് അടുക്കുന്ന ഭായിയുടെ കുണ്ണയെ സുമേഷ് തന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക്
സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കീർത്തി
ഭായിയുടെ മടിയിൽ ഇരുന്നു വിറച്ചു….

റഹിം ഭായ്ക്ക് കുണ്ണ ഊമ്പിക്കുന്നതിലും ഇഷ്ട്ടം, ചുണ്ടുകൾ ഇറുക്കി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പൂറിലൊ കൂതിയിലോ അടിക്കുന്നപോലെ
തലയുടെ പിന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചു
കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു…..

അതുപോലെ തന്നെ സുമേഷിന്റെ തലക്കു
പിന്നിൽ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക് അയാൾ തന്റെ കുണ്ണ അ
ടിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു……

അഞ്ചു മിനിറ്റോളം കീർത്തിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തി കളിച്ച ശേഷം സ്റ്റീഫൻ അവളെ
അവിടെ കിടന്ന മേശയിലേക്ക് കുനിച്ചു നി
ർത്തി…

ഇപ്പോൾ തലയും മുലകളും മേശയിൽ അമർത്തി കിടക്കുകയാണ് കീർത്തി….

അവളുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചന്തിക്കിടവഴി കുണ്ണ കയറ്റി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റീഫൻ…

സുമേഷിന്റെ വായിൽ നിന്നും കീർത്തിയുടെ
പൂറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ചൾക് പ്ലക്ക് ശബ്ദം
അവിടെയാകെ നിറഞ്ഞു…

ഇതിനിടയിൽ സുമേഷിനെ കീർത്തി കിടക്കുന്ന മേശയുടെ എതിർ സൈഡിൽ
അവൾ കിടക്കുന്നപോലെതന്ന കുനിച്ചു കിടത്തി റഹിംഭായി…

ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുഖത്തോട്
മുഖം നോക്കി മേശമേൽ കുനിഞ്ഞു കിടന്നു….

രണ്ടുപേരുടെയും മുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ സെന്റി മീറ്ററുകളുടെ അകലം മാത്രം…

ഭായി തന്റെ കുണ്ണയിൽ ഇത്തിരി തുപ്പൽ പുരട്ടിയിട്ട് സുമേഷിന്റെ കുണ്ടിയിൽ വെച്ചു
തള്ളി….
ഭാര്യയുടെ കണ്മുൻപിൽ ഭർത്താവിന്റെ കുണ്ടിയിൽ അടിക്കുന്നത് ഭായിക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്ദേജനം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്…

ഭായി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുണ്ടിയിൽ കയറ്റുകയാണെന്ന് മനസിലായ കീർത്തി
കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിടച്ചു….

അല്പം തുപ്പലിന്റെ മാത്രം ലൂബ്രിക്കേഷനിൽ
കയറ്റിയതുകൊണ്ട് സുമേഷിന് നന്നായി വേദനിച്ചു….

ഹാ.. ഹാവ്.. വൂ.. ഹ്ഹ… സുമേഷിന്റെ മരൾച്ച കേട്ട് കണ്ണുതുറന്ന കീർത്തി കാണുന്നത് ഭായിയുടെ അടിയുടെ ശകിതി
യിൽ മുന്പോട്ട് നീങ്ങിവരുന്ന സുമേഷിന്റെ ചുണ്ടുകൾ തന്റെ മുഖത്ത് മുട്ടാറായി നിൽക്കുന്നതാണ്…

ഇതു കണ്ട സ്റ്റീഫൻ തന്റെ അരക്കെട്ട് കീർത്തിയുടെ ചന്തിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയിൽ അമർത്തി….

സ്റ്റീഫന്റെ അമർത്തലിൽ മുൻപോട്ട് നീങ്ങിപോയ കീർത്തിയുടെ മുഖം സുമേഷിന്റെ മുഖത്ത് ചെന്നു മുട്ടി….

മേശക്കുമുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീർത്തിയുടെ മുലക്കണ്ണുകളിൽ നുള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു….

എടീ… നിന്റെ ഭർത്താവിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കടീ…

ഭായിയുടെ കുണ്ണയുടെ രുചിയുള്ള സുമേഷിന്റെ ചൊടികൾ കീർത്തിയെ കൊ
ണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ചപ്പിപ്പിച്ചു…..

കാലുകൾ തറയിൽ ഊന്നി മേശയുടെ രണ്ടു സൈഡിലും കമഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഭർത്താവി
നെയും ഭാര്യയെയും ഭായിയുംസ്റ്റീഫനും ആ
ഞ്ഞു പണ്ണികൊണ്ടിരുന്നു…..

ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സുമേഷ് ആണ്

സ്റ്റീഫൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും കൂടിയുള്ള ആ വേഴ്ച സുമേഷിന് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് നൽകിയത്….

ഭാര്യയെ ഒരാൾ ഊക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്മുൻപിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൊതത്തിൽ
അടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത
ആനന്ദമാണ് റഹിംഭായിക്ക് നൽകിയത്…

സുഖത്തിന്റെ പാരമ്മ്യതയിൽ ഭായി എത്തിയെന്ന് മനസിലാക്കിയ സ്റ്റീഫൻ
കുനിഞ്ഞു കീർത്തിയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു… നീ നോക്ക്… ഭായി ഇപ്പോൾ അവന്റെ കൂതിയിൽ പാല് നിറയ്ക്കും…

പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ സുമേഷിന്റെ തോളിൽ അമർത്തി പ്പിടിച്ചു
കൊണ്ട് അവന്റെ ചന്തിയിൽ അരക്കെട്ട് ചേർത്തു വെച്ച് ഭായി ഒന്ന് വിറച്ചു..

തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൊതം ഭായി ശുക്ലം
കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണെന്ന് കീർത്തിക്ക്
മനസിലായി….

വെള്ളം പോയതോടെ അടുത്തുകിടന്ന കസേരയിൽ തളർച്ചയോടെ ഭായി ഇരുന്നു…

തന്റെ പൂറിൽ സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ കേറുമ്പോൾ
കിട്ടുന്നപോലുള്ള സുഖമാണ് ഭായിയുടെ കുണ്ണ കൊതത്തിൽ കയറുമ്പോൾ സുമേ
ഷിന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് കീർത്തിക്ക് മനസിലാ
യി…..

ഭായി മാറിയതോടെ സ്വാതത്രനായ സുമേ
ഷിനോട് തന്റെ പുറകിൽ വന്നു കുത്തിയിരി
ക്കാൻ സ്റ്റീഫൻ ആവിശ്യപ്പെട്ടു…

സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുന്ന സുമേഷ്
തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്ന
ത് കീർത്തിയുടെ തണ്ണി മത്തൻ പിളർന്നതു
പോലെയുള്ള പൂറിലേക്ക് ശക്തിയായി കയ
റി ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റീഫന്റെ നെടുങ്കൻ കുണ്ണയാ
ണ്…

സ്റ്റീഫൻ തന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് നോക്കിയിരി
ക്കുന്ന സുമേഷിനോട് ചോദിച്ചു…

കാണാമോടാ…? നോക്കിയിരിക്കാതെ എന്റെ ഉണ്ടയിൽ നക്കികൊടുക്കടാ…!

തൂങ്ങിയാടുന്ന സ്റ്റീഫന്റെ ഉണ്ടകളിൽ അവ
ൻ നാവ് നീട്ടി നക്കാൻ തുടങ്ങി….

ഇടക്ക്‌ ഇടക്ക്‌ പൂർ ജലത്തിൽ നനഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന കുണ്ണ ഊരിയെടുത്ത് സുമേഷിന്റെ
ചുണ്ടുകളിൽ ഉരക്കാനും സ്റ്റീഫൻ മറന്നില്ല…

ടേബിളിൽ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെയും സ്റ്റീഫെന്റെയും കാലിനിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സുമേഷിനെ കീർത്തിക്ക് കാ
ണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവൻ അവിടെയി
രുന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കീർത്തി
ക്ക്‌ മനസിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു….

ഇടക്ക് തന്റേതിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കുന്ന
സ്റ്റീഫന്റെ കുണ്ണ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് നക്കിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വീണ്ടും കേറ്റുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് മനസിലാകു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു….

പിന്നെയും ഏതാനും മിനിട്ടുകൾ അടിച്ചശേഷമാണ് സ്റ്റീഫന് വെള്ളം പോയ
ത്… അതിനുള്ളിൽ പല പ്രാവശ്യം കീർത്തി
ക്ക്‌ ഓർഗാസം നടന്നിരുന്നു…. ഒരാഴ്ച്ച കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന വികാരമെല്ലാം സ്റ്റീഫന്റെ ഒറ്റക്ക
ളി കൊണ്ട് ശമിച്ചതായി കീർത്തിക്ക് തോന്നി

ശുക്ലം പോയതോടെ കുണ്ണ ഊരിയെടുത്തിട്ട്
സുമേഷിന്റെ തലപിടിച്ചു കീർത്തിയുടെ പൂ
റ്റിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു സ്റ്റീഫൻ….

ടേബിളിൽ കൈ കുത്തി എഴുനേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച കീർത്തി, തന്റെ പൂറിൽ ഇഴയുന്നത്
ഭർത്താവിന്റെ നാക്കാണ് എന്ന് മനസിലായ
തോടെ വീണ്ടും രണ്ടു മിനിറ്റ് അതേ പോലെ
കിടന്നുകൊടുത്തു….

എടീ ….. നന്നായി ചന്തി കുലുക്കി കൊടുക്കടീ …. ഞാൻ ഒഴിച്ചത് മുഴുവൻ
അവന്റെ വായിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ….

എത്ര ആത്മാർത്ഥമായാണ് സുമേഷ് തന്റെ
പൂർ ചപ്പി ചപ്പി കുടിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത്
കീർത്തിക്ക് അൽത്ഭുതം തോന്നി….

ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് അവനോട് ആദ്യമൊ
ക്കെ തോന്നിയിരുന്ന വെറുപ്പ് പാടെ മാറി,
ആ സ്ഥാനത്ത് സ്നേഹം തോന്നാൻ തുടങ്ങി…. അതിനു കാരണം തന്റെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയാറാകുന്നു… കൂടെ അവനും സുഖിക്കുന്നു….

തനിക്ക് കർക്കശക്കാരനായ ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്ന
ല്ലോ എന്ന് അവൾ ഓർത്തു…..

അന്ന് ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂടി ശുക്ലം കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത്……

അവർ പോയ്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭായി സ്റ്റീഫനോട് പറഞ്ഞു…. എടോ.. അച്ചായാ താന്റെ വലയിൽ വീണത് രണ്ടും നല്ല മുറ്റ് സാധനങ്ങൾ തന്നെ…..
അവളിനി തന്റെ വല പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോകത്തി
ല്ല…. അവനാണെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ മുടിയുള്ള കുണ്ടനാ… എത്ര പേരുടെ കുടിച്ചാലും മതിയാവില്ല…..

താൻ സ്വന്തം ആവിശ്യത്തിനു വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക യാണെങ്കിൽ ഓ കെ..
ഇല്ലങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവളെ പല കാര്യങ്ങൾ
ക്കും ഉപയോഗിക്കാം……

അങ്ങനെയൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഭായി…
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊരു രസം…. ഇങ്ങനെ ഭാര്യേയും ഭർത്താവിനെയും ഒത്തു കിട്ടുക എളുപ്പമല്ല… അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ… ആവശ്യം വരുബോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.

പിന്നെയും പല ദിവസങ്ങളിലും സ്റ്റീഫന്റെ വീ
ട്ടിലേക്ക് കീർത്തിയെയും സുമേഷിനെയും
അയാൾ വിളിച്ചു വരുത്തി….

സ്റ്റീഫൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സുമേഷി
ന്റെ നാക്കും വായും കീർത്തി ഉപയോഗിച്ചു..

സുമേഷ് തന്റെ ഭർത്താവ് ആണെന്ന ചിന്ത
കീർത്തിയുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലന്നായി.

അവനെ ഒരു അടിമയുടെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന സ്റ്റീഫന്റെ ഐഡിയക്ക്
അനുസരിച്ചായിരുന്നു കീർത്തിയുടെ പ്രവർത്തിയും…. അവർ തനിച്ചുള്ള സമയങ്ങളിൽ പരമാവധി സുമേഷിനെ സംസാരത്തിലും പ്രവർത്തിയിലും ഹുമിലി
യേറ്റു ചെയുന്നതിൽ അവൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി…..
ഒരു ദിവസം കീർത്തിയെ വിളിച്ച് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു.. എടീ.. നീ അവനില്ലേ, നിന്റെ കെട്ടിയവൻ അവനെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്….

കീർത്തി : എന്തിനാ അച്ചായാ… ഞാൻ ഇല്ലാതെ അവനെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത്‌…

സ്റ്റീഫൻ : എടീ നിനക്ക് മാത്രം അല്ലല്ലോ പൂറൊള്ളത്… ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വറേ രണ്ടു
പൂറുകൾ ഉണ്ട്… കളി കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നക്കി ക്ളീനാക്കാൻ ആളുവേ
ണ്ടേ… അതിനാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞത്….

കീർത്തി : അതാർക്കാ രണ്ടു പൂറൊള്ളത്…

സ്റ്റീഫൻ : ഒരുത്തിക്കല്ലടീ രണ്ടു പൂറൊള്ളത്.
രണ്ടു പേർക്കാ…. നമ്മുടെ ഭായിയുടെ ഏർപ്പാടാ… അമ്മായി അമ്മേം മരുമോളുമാ…

കീർത്തി : അയ്യോ… അതെങ്ങനെ… ഭായിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ട്ടമല്ലല്ലോ…

സ്റ്റീഫൻ : അത് ഭായിടെ കൊറേ ബിസ്കറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയവന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയുമാ
ണെന്നാ പറഞ്ഞത്… കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നീകൂടി അവന്റെ കൂടെ വാ… ഞായറാഴ്ച നിന്റെ മോൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോയെന്ന് കരുതിയാ സുമേഷിനെ മാത്രം വിടാൻ പറഞ്ഞത്…..

ഇന്ന് മറ്റൊരു കുടുംബവും കൂടി സ്റ്റീഫെന്റെ
വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു കീർത്തിക്ക്
മനസിലായി…

അവർ ആരാണെന്ന് അറിയാനും സ്റ്റീഫൻ അവരെ എന്തുചെയ്യും എന്നറിയാനും അവൾക്ക് ആകാംഷ തോന്നി….

കുട്ടിയെ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ്
കീർത്തിയും സുമേഷും സ്റ്റീഫന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്കു പോയത്….

പതിവ് പോലെ കീർത്തിയെ ഊക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റീഫൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്നു കരുതിയാണ് സുമേഷ് കൂടെ പോയത്….

അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു..

നീ വന്നത് നന്നായി കീർത്തി… ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു..
ഇനീപ്പം അതുവേണ്ടല്ലോ… നീ പെട്ടന്ന് കിച്ചനിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്ക്‌….
ടാ.. സുമേഷേ… നീയും കൂടി സഹായിക്ക്…

എന്ത്യേ അച്ചായാ അവര്… ഇവിടെ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നി
ല്ലല്ലോ….

അവര്.. ദാ ആ റൂമിൽ ഒണ്ട്…

എനിക്ക് ഒന്ന് കാണാവോ…

ഓ… കണ്ട് പരിചയപ്പെട്… രണ്ടും നല്ല ടെൻഷനിലാ… നീ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു പരുവ
പ്പെടുത്തിയെടുക്ക്….

ശരിക്കും എന്തിനാ അച്ചായാ അവരെ കുടുക്കിയത്….

കുടുക്കിയതോ… കുടുക്കിയതൊന്നും അല്ലെടീ…. അവരു സ്വയം കുടുങ്ങിയതാ..
ഭായിടെ ഓരോകിലോ വീതമുള്ള നാലു ബിസ്കറ്റാ അവൻ മുക്കിയത്… ചോദിക്കാൻ വിട്ടവരെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ഭീഷണിയും…

കുടുംബത്തോടെ പൊക്കാൻ ഭായി പറഞ്ഞു… പിള്ളാര് പൊക്കി…

അപ്പം അവനും ഇവിടുണ്ടോ അച്ചായാ…

ഇവളുമാരെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി
യിട്ട് അവനെ ഭായി കൊണ്ടുപോയി…
ഇപ്പോൾ അവന്റെ വായും കൊതവും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും….

അപ്പോൾ സാറും ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല പണി
തിരക്കിൽ ആയിരുന്നിരിക്കും അല്ലേ…

ഇല്ലെടീ… ഞാൻ തൊട്ടില്ല… രണ്ടും കൊഴപ്പമില്ലാത്ത ചരക്കുകളാ… ഇന്നലെ പൊക്കികൊണ്ട് വന്നപ്പം ഭായി നല്ല അടികൊടുത്തു… ഭയങ്കര കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും… എനിക്കീ കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ പണിയുന്നത് ഇഷ്ട്ടമല്ല…

എന്നിട്ട് ഭായിക്ക് സ്വർണ്ണം കിട്ടിയോ…

അതു പിന്നെ കിട്ടാതിരിക്കുമോ… തള്ളേടേം കെട്ടിയവളുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് അവന്റെ പിടുക്ക് കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ചു ഭായി… ബിസ്കറ്റ് വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലം മണി മണി പോലെ അവൻ പറയാതിരിക്കുമോ…

സ്വർണ്ണം കിട്ടിയെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടുകൂടെ…

നീ ഇനിയും പലതും അറിയാനുണ്ട് കീർത്തീ
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ബിസ്സിനെസ്സിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇളവുചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള
കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല….
കൂടെയുള്ളവൻ ആണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള
വൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് നല്ല ശിക്ഷ ഉറപ്പാ….

സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞത് തനിക്കും കൂടി ബാധകം
ആണെന്ന് കീർത്തിക്ക് മനസിലായി…

സ്റ്റീഫൻ കാണിച്ച മുറി തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയ കീർത്തി കാണുന്നത് നല്ല വെളുത്ത് ഉയരമുള്ള ഒരുസ്ത്രീ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്… സാരി യാണ് വേഷം…
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പ്രകൃതം… നാൽപ്പാത്തഞ്ചിൽ കുറയാത്ത പ്രായം തോന്നിക്കും…മാന്യയായ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ
എല്ലാ ലക്ഷണവുമൊണ്ട്….

കീർത്തിയെ കണ്ട് അവർ പെട്ടന്ന് എഴുനേ
റ്റു നിന്നു… അവരുടെ വെളുത്ത മുഖത്ത് വിരൽപ്പാടുകൾ കാണാം… ഭായി അടിച്ചതാണെന്ന് കീർത്തിക്ക് മനസിലായി..

കീർത്തി : അവിടെ ഇരുന്നോളൂ… ഭയപ്പെടണ്ട… ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാ
ൻ വന്നതല്ല….

അതു കേട്ടതോടെ അവരുടെ മുഖത്ത് അല്പം ആശ്വാസം നിറയുന്നത് കീർത്തി കണ്ടു… അവൾ ചോദിച്ചു…

ഒരാൾക്കൂടി ഇല്ലേ… എവിടെ..?

എന്റെ മരുമോളാ…. അവൾ ഈ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ട്… ഇപ്പോൾ കയറിയതേയുള്ളു….

മോളാരാ…. ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴാണ് വിടുന്നത്… ഞങ്ങളെ ഇനി ഉപദ്രവിക്കാതെ വിടാൻ മോളോന്നു പറയുമോ…..

കീർത്തി : എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്…
നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തിട്ടാ ഇവരു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്…

എന്റെ പേര്.. ആലീസ്… മരുമോൾ സാലി..
പിന്നെ എന്റെ മകൻ ജോസുകുട്ടി…
ഞങ്ങളെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നതാ…. അതിനു ശേഷം എന്റെ മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല… അവനെ ആ ഭായി വല്ലതും ചെയ്തു കാണുമോ മോളെ…

കീർത്തി : നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്‌തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ… ബ്ലൗസ്സിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആലീസിന്റെ മുലകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കീർത്തി ചോദിച്ചു…

ആലീസ് : എന്തു പറയാനാ മോളെ….
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപ് എന്റെ ചെറുക്കൻ മൂന്നാലു
സ്വർണ്ണകട്ടിയുമായി വീട്ടിൽ വന്നു….

അവനോട് അതു തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു… നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലേ…. അത്രയും സ്വർണ്ണം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോയി… അതിന്റെ ശിക്ഷയാ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത്.

കീർത്തി : ഇങ്ങനെയുള്ള കര്യം ചെയ്‌താൽ
കൊന്ന് കായലിൽ എറിയുകയാണ് ഇവർ
സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്….

അതു കേട്ടതോടെ ആലീസ് കീർത്തിയുടെ
കാൽക്കലേക്ക് വീണു പറഞ്ഞു…
എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞങ്ങളെ മോളു വേണം രക്ഷിക്കാൻ… ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല….

അലീസ് കീർത്തിയുടെ കാലു പിടിക്കുന്നത്
കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും സാലി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്….

കീർത്തി അവളെ ഒന്നുനോക്കി… അച്ചായൻ ഒരുരാത്രി മുഴുവൻ ഇവളുമാരെ തൊടാതെ
ഇരുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെ…
അത്രക്കും ചരക്കായിരുന്നു സാലി…. പ്രായം വളരെ കുറവാണെന്ന് മുഖം കണ്ടാലറിയാം.
പക്ഷെ മുൻപും പിൻപും ആവശ്യത്തിൽ
കൂടുതൽ…. അച്ചായാനൊക്കെ ഇതെങ്ങ
നെ ഒത്തു കിട്ടുന്നോ….

പ്രൗഡയായ ഒരു സ്ത്രീ രക്ഷിക്കണം എന്ന്‌
അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കാൽ കീഴിൽ
കിടക്കുന്നത് , ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത
ഒരു പ്രത്യേക സുഖം അല്ലങ്കിൽ വികാരം കീർത്തിക്ക്‌ നൽകി… അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അവരെ പിടിച്ച് എഴുനേൽപ്പിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചില്ല….

സുമേഷിനെ ഹുമിലേറ്റ് ചെയ്യുബോൾ ലഭിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സുഖം….

സലിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി അതുവരെയി
ല്ലാത്ത ഗൗരവത്തിൽ കീർത്തി ചോദിച്ചു..

എന്താടീ നിന്റെ പേര്…

സാലി… സാലീന്നാ…

കീർത്തി : നിനക്ക് എത്ര വയസായി…
സാലി : ഇരുപത്….

തന്റെ കാലുപിടിക്കുന്ന അലീസിനെ നോക്കി കീർത്തി ചോദിച്ചു… തള്ളേ നിന്റെ മകൻ ഇവളെ കെട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായി….

അലീസ് : ആറുമാസം പോലും ആയില്ല മോളെ…

കീർത്തി :മോളോ…. എന്നെ നീ അങ്ങനെ
യൊന്നും വിളിക്കണ്ട…. വല്ലവന്റെയും സ്വർണ്ണം മകൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വാങ്ങി
പൂറിനകത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മോളെ
തേനേ എന്നും വിളിച്ച് സോപ്പിടുന്നോ….

ഇതുവരെ സൗമ്മ്യമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന
കീർത്തിയുടെ സംസാരത്തിൽ വന്ന മാറ്റം
ശ്രദ്ദിച്ച ആലീസ് തലയുയർത്തി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി…..

ങ്ങും… എന്താ നോക്കുന്നത്…. നോക്കണ്ട..
ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പണിയങ്ങു നന്നായി ചെയ്യ്…

അവളുടെ കാലു പിടിക്കാനാണ് ആവിശ്
പ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ ആലിസ് വീണ്ടും കീർത്തിയുടെ കാൽ പാദങ്ങൾ അമർത്താൻ തുടങ്ങി….

സത്യത്തിൽ ആലീസിന്റെ കാലും തിരുമ്മികൊണ്ടുള്ള ഇരുപ്പും അതും നോ
ക്കി മരുമകളുടെ നിൽപ്പും കീർത്തിയെ
ഇതുവരെ തോന്നാത്ത വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ
യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി….

അവൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി… തന്റെ പൂറ്
നനയുന്നു… ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ മരുമക
ൾ കാണെ തന്റെ കാലു പിടിക്കുന്നത് തന്റെ
യുള്ളിൽ വികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു….

ഈ കളി കുറച്ചുകൂടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാ
ൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു…

എന്ത്യേ തള്ളേ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ…?

അത്…. പിന്നെ… ഇപ്പോൾ എവിടാന്ന് അറിയില്ല… കൽക്കാത്തയിൽ ആയിരുന്നു
പത്തു പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഒരു വിവരവു
മില്ല…

കീർത്തി : അയാളുവല്ല ബംഗാളിയെയും
കെട്ടി സുഖമായി കഴിയുന്നുണ്ടാവും….
അപ്പോൾ അയാൾ പോയ ശേഷം നിന്നെ ആരാ ഊക്കികൊണ്ടിരുന്നത്…?

കീർത്തി അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് ആലീസ് കരുതിയേയില്ല..
മരുമകളുടെ മുൻപിൽ ആകെ നാണം കെട്ടപോലെ അവർ തല കുനിച്ചിരുന്നു..

എടീ തള്ളേ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ…
ആരാ നിനക്ക് ഊക്കി തരുന്നത്…

ആലീസ് നിസ്സഹായതയോടെ കീർത്തിയെ
നോക്കി പറഞ്ഞു …. എന്റെ മരുമകളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദി
ക്കരുത്…

അത് സാരമില്ല… നിന്നെ ഊക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അവളും കൂടി അറിയട്ടെ…
അല്ലേ സാലി…

അമ്മായി അമ്മയുടെ ഇരിപ്പും കീർത്തിയു
ടെ ചോദ്യങ്ങളും കേട്ട് വിരണ്ടു നിന്നിരുന്ന
സാലി അറിയാതെ തല കുലുക്കിപ്പോയി…

ആ… ദാ അവൾക്കും അറിയണമെന്ന്….
പറഞ്ഞോ…. പിന്നെ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം…. എന്നെ കള്ളം പറ
ഞ്ഞു പറ്റിക്കാമെന്ന് നോക്കണ്ട…. മതി കാലു പിടിച്ചത്… എഴുനേറ്റ് നിൽക്കടീ….

വല്ലാത്ത ഒരു മുഖഭാവത്തിൽ കീർത്തി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ആലീസ് ഭയ
ന്നു പോയി….

അവർ പെട്ടന്ന് എഴുനേറ്റുനിന്നു…

ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തരാം….
അതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം….

ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് കീർത്തി അവരിരുന്ന മുറിയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വാതിൽ അടച്ചു…

അച്ചായാ… ഫുഡ്ഡ് വെളിയിൽ നിന്നും വരുത്ത്… ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും എനിക്ക്
വയ്യ….

അതെന്താടീ പെട്ടന്ന് ഒരു ഷീണം….

കീർത്തി കുനിഞ്ഞു സ്റ്റീഫന്റെ ചെവിയിൽ
എന്തോ രഹസ്യം പറഞ്ഞു…

അതുകേട്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലകുലിക്കി
സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു… നീ ഇത്ര വേഗം ഇങ്ങനെ
പുരോഗമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല കീർ
ത്തീ…. നടക്കട്ടെ… ഭായി വൈകിട്ടെ വരുകയൊള്ളു… അതുവരെ സമയം പോകട്ടെ…. വേണമെങ്കിൽ അവനെ കൂടെ
വിളിച്ചോ.. സുമേഷിനെ….

ആ… അവനെന്ത്യേ അച്ചായാ…

താഴെ ക്കാണും… ഞാൻ വണ്ടിയൊന്ന് തുടച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ….

ഞാൻ അച്ചായന്റെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വിടുമ്പോൾ സുമേഷിനെ അങ്ങോ
ട്ട് വിട്ടാൽ മതി….

അപ്പോൾ ഞാൻ വരണ്ടേടീ…. ഇപ്പോൾ വേണ്ടച്ചായാ…. ഞാൻ പരുവം ആക്കി എടുക്കട്ടെ… അതിനു മുൻപ് അച്ചായൻ വന്നാൽ രസം പോകും….

ശരി ശരി… എന്നുപറഞ്ഞു സ്റ്റീഫൻ കീർത്തി
യുടെ ചന്തിക്കിട്ട് ശക്തിയിൽ ഒരടി കൊടു
ത്തു….

ഹൊ.. ഹാവൂ… ഈ അച്ചായൻ… എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുണ്ടിയും തിരുമി
കീർത്തി, ആലിസ്സും സാലിയും ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറി വാതിൽ അടച്ചു….

അവിടെ കിടന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കീ
ർത്തി പറഞ്ഞു….

ആ… എന്തായടീ ആലീസ്സേ… നീ നിന്നെ ഊക്കുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് ഓർത്തെടു
ത്തോ…..

അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല മേഡം….

ആ ഹാ… വിളിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ..
അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി… മേഡമെന്ന്..

നീ എന്താടീ സാലീ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്..
ഇവിടെ വന്നിരിക്ക്… എന്നിട്ട് നിന്റെ അമ്മാ
യി അമ്മ ചെയ്ത പോലെ എന്റെ കാലൊന്നു തിരുമിക്കെ……

കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്ന പോലെ സാലി പെട്ടന്ന് കീർത്തിയുടെ മുൻപിൽ തറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവളുടെ കാൽ പാദങ്ങൾ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് തിരുമാൻ തുടങ്ങി..

അപ്പോൾ നിന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷമായി ആരും ഊക്കിയിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ…

അതേ മേഡം… സത്യമായിട്ടും അങ്ങനെ ആരുമില്ല…

അത് ഞാൻ എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും….
നീ ഈ സാരിയൊന്ന് അഴിച്ചേ… ഞാൻ നോക്കട്ടെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന്…

മൗനമായി നിന്ന ആലീസിനോട് കീർത്തി,
ഞാൻ അച്ചായനെ വിളിക്കണോ, അങ്ങേരു
വന്നാൽ പിന്നെ നീ അഴിക്കണ്ട വരില്ല…
പുള്ളി തന്നെ അഴിച്ചോളും…..

അതു കേട്ടതോടെ ആലീസ് മടിച്ചു മടിച്ചു
സാരി അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി…

പാവാടയും ബ്ലൗസും കൂടി അഴിക്കണമെന്ന്
കീർത്തി ആവശ്യ പെട്ടതോടെ ആലീസ് പരുങ്ങലിൽ ആയി….

വേണ്ട മേഡം…. ഇതു മതി…. എനിക്ക് വയ്യ…

ആലീസ് അപേക്ഷിക്കും തോറും കീർത്തി
യുടെ, ആ പ്രത്യേക തരം മാനസിക സുഖം ഇല്ലേ.. അത് കൂടി കൂടി വന്നു….

തന്റെ നെഞ്ചിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന വലിയ
മുലകൾക്ക് മേലെ കൈകൾ പിണച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ദയനീയമായി കീർത്തിയെ
നോക്കികൊണ്ട് ആലീസ് നിന്നു…..

ദേ തള്ളേ…. ഇന്നലെ അവൻമ്മാർ ചെകിട്ടത്തു തന്നപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ തരുന്നത്…. നിന്റെ മുതു പൂറിൽ മൊളകരച്ചു തേക്കും ഞാൻ….

അഴിക്കടീ പൂറീ…. അവളൊരു പതിവ്രത…

ഇതിനിടയിൽ കാലിൽ തിരുമി കൊണ്ടിരുന്ന
സാലിക്കിട്ട് ഒരു ചവിട്ടു കൊടുത്ത് എഴുനേറ്റു പോയി നിന്റെ അമ്മായി അമ്മേ
ടെ തുണിയൊക്കെ അഴിക്കാൻ സഹായി
ക്കടീ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുനേൽപ്പിച്ചു വിട്ടു..

കീർത്തിയുടെ കോപം കണ്ടു വിരണ്ടു പോയ ആലീസ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൂർണ്ണ നഗ്ന്നയായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നു….

ഒരു നിമിഷം തനിക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങിനെ കഴിയുന്നു എന്നോർത്ത് കീർത്തിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി… എല്ലാം അച്ചായന്റെ കൂടെ കൂടിയതിന്റെ പാർശ ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി….

ഇതിലൊക്കെ സുഖവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മനസ് തനിക്കുണ്ടായിരി
ക്കണം…. അച്ചായനുമായുള്ള സഹവാസം
ആ മനസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നു മാത്രം…..എന്തായാലും ഇതു തന്റെ
മനസിനും പിന്നെ പൂറിനും.. അതെ പൂറിനും സുഖകരമാണ്…. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൂറ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്….

ചിന്തയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന കീർത്തി
തന്നേക്കായിലും ഉയരമുള്ള അജാനു ബാഹു എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലുള്ള
ആലീസ് തന്റെ രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൂറു കൈ കൊണ്ട് മറച്ച് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന
താണ് കണ്ടത്…

മുറം പോലുള്ള വിരിഞ്ഞ കുണ്ടികൾ ചുരക്കാ പോലെ തൂങ്ങിയ വലിയ മുലകൾ..
മുല ഞെട്ടുകൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പുഞ്ചാണിയുടെ വലിപ്പമുണ്ട്….
ഈ ചന്തികളെ പിളർത്തി കൊണ്ട് അച്ചായന്റെ നേടും കുണ്ണ കേറുന്നത് ഓർ
ത്തപ്പോൾ കീർത്തി തുടകൾ ചേർത്ത് ഞെരിച്ചു….

കൈയൊന്ന് മാറ്റിക്കെ ആലീസ്സേ… അലീസ് മടിച്ചപ്പോൾ കീർത്തി തന്നെ അവരുടെ കൈകൾ പൂറിൽ നിന്നും പിടിച്ചുമാറ്റി….

പൂട വടിക്കാറില്ലേ ആലീസ്സേ…. കാടുപോലെ
ആയല്ലോ…. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലീ
സിന്റെ പൂർ രോമങ്ങളിൽ കൂടി കീർത്തി തന്റെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു…

നാണം കൊണ്ടും ഇക്കിളികൊണ്ടും ഞെളി
പിരി കൊള്ളുന്ന ആലീസിന്റെ മുഖത്തേക്കു
നോക്കി കീർത്തി ചോദിച്ചു.. നാണ മാകു
ന്നുണ്ടോ..?

സാലീ… നിന്റെ അമ്മായിഅമ്മക്ക് നാണമാ
കുന്നു…. നീ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു
നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആലീസിന് നാ
ണം വരുന്നത്….

അമ്മായി അമ്മയുടെ നഗ്ന്നത കണ്ടതു
കൊണ്ടായിരിക്കും വല്ല്യ ബലം പിടിക്കാതെ
തന്നെ സാലി തുണി അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് കീർത്തിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നു….

അവളുടെ പൂറിലും നിറയെ രോമങ്ങൾ മൂടി
കിടന്നിരുന്നു…..

അതുകണ്ട് കീർത്തി പറഞ്ഞു….
അമ്മായി അമ്മക്ക് ചേർന്ന മരുമകൾ തന്നെ… നീയും പൂറു വീടിക്കാറില്ലേ….

സാലി വെറുതെ തലയാട്ടി….

പറയടീ… നീയും വടിക്കാറില്ലേ…

അത്… പിന്നെ.. ചിലപ്പോഴൊക്കെ….

ങ്ങും… നിന്റെ കെട്ടിയവന് പൂടയോള്ളതാ
ണോ ഇഷ്ട്ടം….

ഇതുചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കീർത്തിയുടെ
വിരലുകൾ ആലീസിന്റെ പൂറിൽ തടവി കൊണ്ടിരുന്നു….

ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലെടീ…. നിന്റെ മാറ്റവന് വടി
ക്കാത്ത പൂറാണോ ഇഷ്ട്ടം….

അറിയില്ല.. മേഡം…

ഇതു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാലി കീർത്തിയെ നോക്കുമ്പോൾ കീർത്തി
ആലീസിന്റെ പൂറിൽ നോക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്…

കീർത്തിയുടെ രണ്ടു വിരലുകൾ ഇതിനിടക്ക്
ആലീസിന്റെ പൂറിലെ രോമങ്ങളെ വകഞ്ഞു
മാറ്റി തുളയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു…

അലീസിന്റെ മുല ഞ്ഞെട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ കന്തും സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു…..

തള്ള വിരലുകൊണ്ട് കന്തിൽ തഴുകി കൊ
ണ്ട് നടുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ചേർത്തു ആലീസിന്റെ പൂറ്റിലേക്ക് കയറ്റി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി കീർത്തി….

തന്റെ അമ്മായി അമ്മ നിന്നു പുളയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണന്ന് ആദ്യം സാലിക്ക് മനസിലായില്ല… പിന്നെയാണ് കീർത്തിയു
ടെ കൈ ചലിക്കുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്…

സത്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് പൂറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറ്റണമെന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചത് കീർത്തിയായിരുന്നു….

ആ സന്ദർഭം അത്രക്കും കഴപ്പാണ് കീർത്തി
യിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്…

അപ്പോൾ നിന്റെ കെട്ടിയവന് പൂടയുള്ളതും
ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഇഷ്ട്ടമാണ്.. അല്ലേ…

പക്ഷെ അച്ചായന് അങ്ങനെയല്ല…
അങ്ങേർക്ക് പൂറ് നല്ല മൊട്ടത്തോട് പോലെ
ഇരിക്കണം…. അതുകൊണ്ട് അമ്മായി അമ്മയും മരുമോളും ഈ കാട് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തെളിക്കണം…..

ആലീസിന്റെ പൂറ്റിൽ നിന്നും ഊരിയ വിരലുകൾ സാലിയെ കാണിച്ചിട്ട് കീർത്തി
പറഞ്ഞു… നോക്കടീ നിന്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ പൂറ് വിരലൊന്ന് തൊട്ടപൊഴേ
ക്കും എന്തേരായ ഒഴുക്കിയതെന്ന്…. അപ്പോൾ നല്ല ആണുങ്ങളുടെ കുണ്ണ കേറിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ….

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ
സ്റ്റീഫന് മെസ്സേജ് അയക്കുക ആയിരുന്നു കീർത്തി… ആ മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു…

….സുമേഷിനെ ഒരു ഷേവിങ്ങ് സെറ്റുമായി
അകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്….

————–തുടരും————

1cookie-checkവായിലേക്ക് തന്റെ കുണ്ണ വെച്ചുകൊടുത്തു 10

  • അവൾ Part 7

  • അവൾ Part 6

  • അവൾ Part 5