ഭ്രാന്തിയായി!

ഞാൻ റിയ. ഞാൻ ആദ്യ വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്.എനിക്ക് 6 വയസുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്റെ അമ്മയെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു.എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നേർത്ത ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളു.എന്റെ അമ്മ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ചന്ദമാണ് കിട്ടിയത് എന്നും മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.അമ്മയുടെ മരണ ശേഷം മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനുമാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്.5 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മുത്തശ്ശിയും ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഞാനും അച്ഛനും തനിച്ചായി.

കഴിന്നുപോയ 5 വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കുറുമ്പി കുട്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ ആണ്. അച്ഛൻ എന്റെ കാമുകനും.ഇന്നു ഞാൻ ഇത്‌ ഓർത്തു ദുഖിക്കാറില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഈ അവസ്‌ഥയിൽ സന്തുഷ്ടയാണ്.

എന്റെ അച്ഛനോ ഞാനോ മനഃപൂർവം അല്ല ഈ വഴിൽ എത്തപ്പെട്ടത്.ഇതെല്ലാം വിധിയാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം തുടക്കം എന്റെ 18 ആം വയസിലാണ്. എന്റെ +2 പഠന കാലം.വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കടകം ആയതിനാൽ ഞാൻ രാത്രി വയികിയും പഠിക്കാൻ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ മുറി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് എത്ര വയിക്കി കിടുക്കുന്നതിലും അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകേണ്ടി വരാറില്ല. താന്തോന്നിതരങ്ങളുടെ പ്രായമായിരുന്നു അത്. കാമം പെട്ടന്നു ശരീരം മുഴുവൻ പടരുന്ന പ്രായം. ഏത് ഒരാളും കാമവികാരങ്ങൾക്കു അടിമപെട്ടു പോകുന്ന കൗമാരം. സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കാമ പ്രവർത്തികൾ വിവരിച്ചു സ്വയം തള്ളആറുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അവരുടെ വെറും സങ്കല്പം മാത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.

താന്തോന്നിതരങ്ങളുടെ പ്രായമായിരുന്നു അത്. കാമം പെട്ടന്നു ശരീരം മുഴുവൻ പടരുന്ന പ്രായം. ഏത് ഒരാളും കാമവികാരങ്ങൾക്കു അടിമപെട്ടു പോകുന്ന കൗമാരം. സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അവരുടെ കാമ പ്രവർത്തികൾ വിവരിച്ചു സ്വയം തള്ളആറുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അവരുടെ വെറും സങ്കല്പം മാത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഞാനും അത്തരത്തിൽ പലതും ചിന്തിച്ചു സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ കാലകട്ടത്തിൽ ആണ് ഞാൻ അച്ഛനുമായി ആദ്യമായി ലൈങ്കിക പ്രവർത്തിയിൽ ഏറ്പെടുന്നത് . അതൊരു ഡിസംബർ രാത്രിയായിരുന്നു. സമയം ഏതാണ്ട് 12:30 മണിയായി കാണും ഞാൻ അപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോയാണ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വിളിച്ചത്.

തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം പഠനതെ പറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിലും മെല്ലെ വിഷയം സെക്സ്നെ കുറിച്ചായി.അവൾ കയിന്ന ദിവസം നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കനും ആയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങി.അവളുടെ കഥ എന്നെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.