പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ 2

ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഉണ്ടാക്കണത……. ഒന്നു പോടി നീ കൈകോട് കേള്ക്കാൻ പോയോ…. അല്ല മോളെ ട്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ………..

ആരാ നിന്റെ അടുത്തു ട്യൂഷനു വരാണ് മാത്രം പ്രാന്തുള്ളോർ.

പിന്നേ നിന്റെ ദേവേട്ടന്റെ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് എപ്പള നേരം..

ഓ ദേവേട്ടന്റെ ട്യൂഇഷന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയിതിരിക്ക ബെതം….

എന്താടി ഇത്ര പെട്ടന്ന് മടുത്തോ………………

മടുക്കാതെ ഇരിക്കോ …ഈ വർത്തമാനം മാത്രം ഫുൾ ടൈം അച്ചമ്മേടെ നിരീക്ഷണത്തില്ലാ ഫോൺ കാൾ…… അപ്പുറത്ത് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്നു മൂളാണ് കൂടി പറ്റില്ല….. റീപ്ലേ ഇല്ലാത്തൊണ്ട ആവും മൂപ്പർക്കും ഇപ്പ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല……..

സാരം ഇല്ലെടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങക് തകർക്കാലോ…

ഇന്നിം ണ്ട ഒരു മാസം….

നിനക്കു ഒരു മാസം….എന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരുത്തി ഇവിടെ കടി മൂത്തു നിൽക എന്നൊരു വിചാറോം ഇല്ല…..

ഓ അത്ര കടി അന്നോ… എന്ന ആ പഞ്ചാര കുട്ടന് അങ് കൊടുകാർന്നില്ലേ…

രേവതി കണ്ണിറുക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

പിന്നെ..എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നെ തൊട്ടാ അവന്റെ കുട്ടൻ മുറിച്ച ഞാൻ ഉപ്പിലിടും….

എന്ന സമതിച്ചോ…

ഇവളെ ഒന്നു ചൂടാകണം.രേവതി മനസിൽ വിചാരിച്ചു.

നീ എന്റെ കൈന്ന് വെടിക്കും