പേടിക്കണ്ട വിവാഹം മുടങ്ങുകയൊന്നുമില്ല …..4

അവളൊഴുകിയ അവളുടെ തേൻതുള്ളികൾ അവൻ കുടിച്ചു തീർത്തു .കന്തിൽ നാവുതട്ടിയപ്പോൾ ഇക്കിളിയാലും തരിപ്പിനാലും അവൾ അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു …കണ്ണുതുറക്കാൻ അവളിലെ നാണം അവളെ സമ്മതിച്ചില്ല അവളോട് ചേർന്ന് കിടന്നു അവൻ പതിയെ അവളെ വിളിച്ചു

മോളെ ….

ഹമ് ….

സുഖം കിട്ടിയോ

ഹമ്

നല്ലോണം

ഹമ്

ശരിക്കും ഇഷ്ടായോ

ഹമ്

ബാക്കി കൂടി ചെയ്യണ്ടേ

ഹമ്