ചേച്ചി, മതി സീരിയൽ കണ്ടത്, ആ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് തന്നെ

സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ

എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം.

എന്റെ പേര് ശ്യം, ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സ് അയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞാൻ പയിംഗ് ഗെസ്റ്റ്

ആയി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുമായി ഉണ്ടായ അനുഭവം അണ് ഇതു. ചേച്ചിക്ക് ഒരു

42 വയസ്സ് ഉണ്ട്, ഇരു നിറം. എന്നാലും സുന്ദരി അണ്. ഭർത്താവും ഒരു മകനും ഉണ്ട്.

ഭർത്താവ് എപ്പോഴും കള്ളും കുടിച്ച് വഴക് ആണ് വീട്ടിൽ. മകൻ അണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ഒന്നും

പോകാതെ കറക്കം അണ്. പാതിരാ കഴിയും വീട്ടിൽ വരാൻ.

എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും ചേച്ചിയോട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഓരോ

പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ് കരയരുണ്ടയിരുന്ന്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് സമധനിപിക്കും.

ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ചേച്ചി ഏതോ അമ്പലത്തിൽ പോയി

വന്നിട്ട് ഉണ്ടായുള്ളൂ. സാരി ആയിരുന്നു വേഷം. എന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്ത് ആണ് അടുക്കള.

ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് മറുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കി…

അപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച,,, ചേച്ചി കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എന്തോ സാധനം

എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. സാരി നല്ല പോലെ മാറി കിടക്കുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ആ വലിയ മുലകൾ

എനിക്ക് നല്ല പോലെ കണയിരുന്നു. എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോയി. ഞാൻ കമ്പി ആയി. അപൊഴേക്കും

ചേച്ചി എണീറ്റ് പോയിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

എല്ലാർക്കും കൂടി ഒരു ബാത്റൂം അണ് ഉള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറിയപോൾ ചേച്ചിടെ

ഷഡ്ഡിയും ബ്രയും ഒരു ബക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട്. ഞാൻ. ആ ഷഡ്ഡി എടുത്ത്

മനപിച്ച്. ഹൊ എന്തൊരു നല്ല മണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി ചേച്ചിക്ക് നല്ലൊരു വാണ്ണം

കൊടുത്തു.

അതിനു ശേഷം ഞാൻ നല്ലപോലെ ചേച്ചിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ

ഞാൻ സീൻ അടിക്കാനും നിന്നു. ഇങ്ങനെ എങ്കിലും ചേച്ചിയെ ഒന്ന് കളിക്കണം എന്നയി

എനിക്ക്.വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത കാരണം പെട്ടന്നു തന്നെ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂട്ട് ആയി

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചേച്ചി സീരിയൽ കാണുകയായിരുന്നു.

നമ്മുടെ കുംകുമപൂവ് , സ്ത്രീധനം ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ അലയടിക്കുന്ന കാലം. ഞാൻ ഡ്രസ്സ്

മാറി ടിവി റൂമിൽ വന്നിട്ട്

ഞാൻ: ചേച്ചി, മതി സീരിയൽ കണ്ടത്, ആ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് തന്നെ. എനിക്ക് സോങ്സ് കാണണം.

ചേച്ചി: പിനെ,,,,, എന്റെ സീരിയal കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ മതി നീ.

ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ റിമോട്ട് തട്ടി പറിച്ച് വാങ്ങി ചാനൽ മാറ്റി.