കുറച്ചു അങ്കിള്‍

എന്‍റെ ഹസ് ഫ്രിഎണ്ടുമായി ഉള്ള ബന്ധം നമ്മള്‍ അവിടെ നിന്നും മാറുന്നത് വരെ തുടര്‍ന്നു…അവിടെ നിന്നും കാലിക്കറ്റ്‌ താമസം മാറി ഞാന്‍ അവിടെ ഒരു ബുടി പര്ലെര്‍ ജോയിന്‍ ചെയിതു മകളെ സ്കൂള്‍ ചേര്‍ത്തു…അങ്ങനെ ദിവസങ്ങള്‍ പോയി..

ഏട്ടന്‍ വിട്ടില്‍ ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ ഹെല്പിന് അടുത്ത വിട്ടിലെ ആന്റിയും ഹസ് ആണും ഉണ്ടാകുന്നതു അവരുടെ മക്കള്‍ ഒരാള് വിവാഹം കായിച്ചു ദുഫായില്‍ ആണ് മറ്റൊരാള്‍ കൂര്‍ഗില്‍ പഠിക്കുന്നു മോള്‍ക് അലെര്‍ജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയിക് ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ കാറില്‍ ആണ് ഹോസ്പിടല്‍ പോകാറ് ഏട്ടന്‍ ഉള്ള ടൈം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ..നൈറ്റ്‌ ബുദ്ധിമുട് ഉണ്ടായാലും ഓടി വരും ആന്റി ആയാലും അങ്കിള്‍ ആയാലും…അവരുമായി നല്ലാ ബന്ധമായിരുന്നു..

അങ്ങനെ ഒരു ഡേ എട്ടന് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എറണാകുളം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്റി ക് കോള്‍ഡ്‌ ആയതിനാല്‍ നൈറ്റ്‌ല്‍ മോള്‍ക് സുഖമിലതയപ്പോള്‍ അങ്കിള്‍ വന്നു കാറില്‍ ബേബി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോയി.. കാറില്‍ കയറിയപ്പോള്‍ തന്നെ അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു മോള് നനഞ്ഞു അല്ലേ..

ഞാന്‍ പറഞ്ഞു കുറച്ചു അങ്കിള്‍ എന്ന്.. നമ്മള്‍ ഹോസ്പ്ടില്‍ പോയി കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു അപ്പോള്‍ ബ്രീതിംഗ് നോര്‍മല്‍ ആയി… നമ്മള്‍ മടങ്ങാന്‍ വേണ്ടി പുറത്തു വന്നു അങ്കിള്‍ പോയി കാര്‍ എടുത്തു വന്നു പര്കിങ്ങില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ കാറില്‍ കയറി നമ്മള്‍ പുറപെട്ടു അപ്പോള്‍ ആണ് ഞാന്‍ നോക്കിയേ അങ്കിള്‍ നല്ലോണം നനഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ആന്റി ക് എന്ന് നാളെ അങ്കിള്‍ ആകുംകോള്‍ഡ് എന്ന് നമ്മുടെ വിട്ടില്‍ എത്തി അങ്കിള്‍ ഡോര്‍ തുറന്നു ഞാന്‍ മോളെ എടുത്തു ഉള്ളില്‍ കയറി..