കുട്ടപ്പനായി 11

അവൾക്ക് ചെറിയ ചുട്ടു നീററം തോന്നിച്ചു, പിന്നെ സുഖം ആയി. അവനു പെട്ടെന്നു നല്ല സുഖം തോന്നി അവനു മനസ്സിലായില്ല കുണ്ണ അവളുടെ പൂററിലാണു കളിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. അവനു റൊസ്സി അന്റിയെ പണ്ണുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം തോന്നി, അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ചു നല്ല ശക്തിയിൽ അവളെ പണ്ണി. കാതി അദ്യം ആയി അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടിച്ചും കൊണ്ടു ഏററുവാങ്ങി. അവൾ കുണ്ണയും പൂറും തമ്മിൽ പൊരുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മെന്ന് അദ്യം ആയി അറിഞ്ഞു. ആ എക്സായിറ്മെന്റിൽ അവളുടെ പൂററിൽ മദജലം നിറഞ്ഞുവരുന്നതു അവൾ അറിഞ്ഞു. അവളുടെ പൂററിൽനിന്നു വന്ന ചടുലാവ അവന്റെ കുണ്ണയിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു പണ്ണി, അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നു പാലു ചീററാറായപ്പോളാണു അവൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയത് അപ്പൊഴാണു അവന്റെ കുണ്ണ പൂറിലാണു അടിച്ചിരുന്നതെ ന്ന് മനസിലായതു , ആ സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്ന് പാലു ചീററി, അവൻ കുണ്ണ വലിച്ചെടുത്തു അവളുടെ കൂത്തിയിൽ വെച്ചമർത്തി. കുണ്ണയിൽ നിന്ന് അദ്യം ആയി വേണ്ടതിൽ അധികം പാലു അന്നു വന്നിരുന്നു അതു മുഴുവനും അവളുടെ കുത്തിയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. അവൾ സാവധാനം എഴുനേററ് അവനെ നോക്കി അവനു അവളെ നോക്കാൻ dhairyam ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ അവന്റെ മുണ്ടെടുത്ത് അവളുടെ കുത്തിയിലെ പാലല്ലാം തുടച്ചു മാററി. അവന്റെ മുമ്പിൽ നിലത്തിരുന്നിട്ട് ഒടിഞ്ഞു തളർന്ന കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു ഉമ്മം ചെയ്തു. അവൾക്ക് കിട്ടിയ സുഖത്തിന്റെ നന്ദി ആയിരുന്നു അതിൽ കണ്ടതു. മോണിറററിൽ അപ്പോഴും മയങ്ങി കിടക്കുന്ന അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുമായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം ഉമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ടു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

എന്നും പിന്നെ അതു ഒരു പതിവായി. പക്ഷേ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഇടവിട്ട ദിവസ്സങളിലെ കളിക്കാറുള്ളു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നിപ്പാടങ്ങളിലായിരുന്നു, ജൊയ്യുടേയും, കാതിയുടേയും സംഗമം. ജോയും കാതിക്കും പിന്നെ ആങ്ങളയും പെങ്ങളും ആണു എന്നൊരു നാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പുതുതായി കല്ല്യാണം കഴിച്ചവർ മധുവിധുവിനു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇരുവരും, പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, ഇവരുടെ സംഗമം രാത്രിയിൽ മാത്രം ആയിരുന്നു.

റൊസ്സി ആന്റിക്ക് പോലും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി. കാതി, സെക്സിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും പഠിച്ചു. അവൾക്ക് പ്രസവം മാത്രം എന്തെന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ കുഞ്ഞിപൂറും ജോയ് ഷേവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ജോയിന്റെ പറിയിലെ രോമങ്ങൽ അവളും ഷേവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തിമിർത്തു ആടികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോളാണു, അപ്പച്ചൻ അവനോട് മലപ്പുറത്തുള്ള അപ്പച്ചന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പച്ചൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വീ സീ ആർ കൊണ്ടുകൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നതു. അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തു വിട്ടതായിരുന്നു. അവനു മലപ്പുറത്തു പോകുവാൻ താല്പര്യം കുറവായിരുന്നു. അവനു എപ്പൊഴും കാതിയും ആയി ഒരുമിച്ചു ഇരിക്കുവാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം.

അവസാനം വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച യാത്ര ആയി. കോട്ടയത്തും നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി യിൽ അവൻ രാവിലെ തന്നെ യാത്രയായി എങ്കിലെ അന്നു തന്നെ തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു അറിഞ്ഞതു കൊണ്ടണു രാവിലെ തിരിച്ചതു. ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി, ചുണ്ടുകൊണ്ടും, കയ്യുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്യത്തിലും അവളെ ആകർഷിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇതിനോടോന്നും അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല്യ. അവൻ അവളോടു അവസാനത്ത ഒരു അടവും പയറ്റി നോക്കി, അതായത് കണ്ണിറുക്കൽ, അതിൽ അവൾ വീണു, അവൾ ഇടക്ക് ഇടക്ക് കണ്ണിട്ട് നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവനു അതു മതിയായിരുന്നു. അവളുടെ മെല്ലിച്ച ശരീരമൊന്നും അവനെ ആകർഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു അവളുടെ ഇടക്കുള്ള ചിരിയിൽ അവന്റെ സമയം പോയി കൊണ്ടിരുന്നു.

ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ത്യശ്ശൂർ എത്തി. ഊണു കഴിക്കുവാനായി, എല്ലാവരും പോയി, അവൻ ഇറങ്ങി പതുക്കെ ഒന്നു കറങ്ങി നോക്കി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവനു താനുര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടു അവൻ ഫോണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുറക്കാൻ കടയിൽ കയറി ഒരു പടല ചെറുപഴവും പിന്നെ ഒരു പെപ്സിയും വാങ്ങി അവിടെ നിന്നു കൊണ്ട് ത ന്നെ കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
പെട്ടെന്നാണു അവന്റെ കണ്ണിൽ കടയുടെ ഉള്ളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ‘കണ്മണി’ മാസിക പെട്ടതു. അവൻ കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളു പോകുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, അയാൾ പോയപ്പോൾ അവൻ അതുവാങ്ങി ഒന്നു ഓടിച്ച് നോക്കി, രണ്ട് ചെറിയ ഫോട്ടോസ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ പടങ്ങൾ ഒന്നും മില്ല, അവനു സന്തോഷം ആയി. അവൻ അതുവാങ്ങി ബസ്സിൽ കയറി, അവൻ നോക്കിയിരുന്ന ചരക്കിനെ നോക്കി അവരുടെ സീററിൽ വെറെ ആരാ ഇരിക്കുന്നു, അവൾക്ക് ഇവിടെയാകും ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നതു എന്ന് അവനു മനസ്സിലായി. അവന്റെ തൊട്ടടുത്തു ഒരു വയസ്സായ അമ്മാവനാണു ഇരുന്നിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടു അവനു കൂടുതൽ സന്തൊഷം ആയി. പതുക്കെ അവൻ പുസ്തകം തുറന്നു. ആരൊ പുതിയതായി തുടങ്ങിയതാണു, കുറെ പേജുകൾ വായികാനും ഉണ്ട്, അവൻ വായന തുടങ്ങി. ഗൾഫിലുള്ള ഭത്താവിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ 18 വയസ്സുമാത്രം ഉള്ള പയ്യനെ കൊണ്ട് പരിപാടി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു 45 കാരിയുടെ കഥയായിരുന്നു അദ്യത്തത്” കഥയുടെ പേരു ” അയൽക്കാരൻ ‘, അവനു ഇഷ്ടാം ആയി കഥ, അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഭാഗ്യവാൻ. പേടികൊണ്ട് വേറെ ആരെയും നോക്കാതെ സ്വന്തം പോമറിയനെ കൊണ്ട് എന്നും നക്കിച്ചു സുഖം വരുത്തിയിരുന്ന ഒരു 25 കാരിയുടെ, നായ ചത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേർപാടിന്റെ കഥ ആയിരുന്നു അടുത്തതു. പിന്നെ വായിച്ചതു, കൊടീശരനായിട്ടും, മുട്ട പൊന്താത്തതു കൊണ്ടു ഗൾഫിൽ പോയി ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു മൂട്ടാളന്റെ കഥ ആയിരുന്നു. അവനു തൊന്നി അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും കിട്ടീരുന്നെങ്കിൽ പണ്ണി പണ്ണി ജീവിക്കമായിരുന്നു, വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല.

അവൻ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ 4 മണിയായി, അവിടെ നിന്നു ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി, അപ്പച്ചന്റെ ഫോണ്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി. നല്ല ഒരു അടിപൊളി വീടായിരുന്നു. അവൻ ബെൽ അടിക്കേണ്ട താമസം, ഡോർ തുറന്നു ഒരു കൊച്ച് പെണ്ണ് മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ, തമിഴത്തി പോലെ തോന്നി. അവൾ കയറി വരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ വീടു തെററിയൊ എന്നു കരുതി, എങ്കിലും മടിച്ചു മടിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. നല്ല സുന്ദരം ആയി ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീട്, അവൻ സോഫയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഡോർ തുറന്നും കൊണ്ടു, “ബുധ്ധിമുട്ടിയാ വരാൻ” എന്നു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. അവന്റെ കണ്ണുകൾ പിൻ വലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അത്രക്കും സുന്ദരി ആയ അവന്റെ athraykkum പ്രായമുള്ള ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണു നിൽക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു “ഇല്ല”, ബസ്സ് കുറച്ചു താമസിച്ചു എത്തുവാൻ. അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു വിളിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊഴാണു അവനു അതു മകളല്ല, അപ്പച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ ആണു അതെന്നു അറിഞ്ഞതു.

അവൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനേയും കൊണ്ട് തമിഴത്തികുട്ടി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോയി.
അവനു ചായയും പലഹാരങ്ങളുമായി എത്തിയപ്പോൾ, അവൻ അവളെ ശരിക്കും നോക്കി, ത ലയിൽ ഷാൾ കൊണ്ടു തട്ടം ഇട്ടിട്ടു, നല്ല ഭംങ്ങി ആയി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ആ കുട്ടിയെ അവനു നല്ല ഇഷ്ടാം ആയി. അവളുടെ മുഖത്തു ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ പോലത്തെ ഒരു നിഷ്കളങ്കത അവൻ കണ്ടു. അവളുടെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിരുന്നു, എങ്കിലും അവന്റേയും – അവളുടേയും കണ്ണുകൾ ത മ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടഞ്ഞിരുന്നു.

ചായ എടുത്തു അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടേയും കയ്യുകൾ ത മ്മിൽ അറിയാതെ തൊട്ടിരുന്നു. അവനു കുളിരു കോരിയിട്ടതു പോലെ തോന്നിച്ചു. ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ പഠിപ്പിനെ പററിയും വീട്ടുകാരെ പറ്റിയും മെല്ലം അവൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അവന്റെ അപ്പച്ചനെ അബ്ദുള്ളക്ക് നല്ല കാര്യം ആണെന്നും, നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുവാൻ നിന്നതാണെന്നും, വീടു പണിയായതു കൊണ്ടു വരുവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുമെല്ലാം അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ത മ്മൽ നന്നായി അടുത്തു രണ്ടു പേരും പല തമാശകളും പറയുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് ഒററക്ക് താമസിക്കാൻ പേടിയില്ല എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അമ്മായി എന്നും രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ വരും ഒന്നും അതു കൊണ്ട് പേടിയൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. ചായ കുടി കഴിഞ്ഞു എഴുന്നററിട്ട്, അവൻ കൊണ്ടു വന്ന പാക്കററ് അവൻ തുറന്നിട്ട്, വി സി ആർ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട്, അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അവൾ പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ഇതിനെ പററി ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജോയ് എല്ലാം ഒന്നു സെററ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്നു. അപ്പോഴാണു അവൻ വാച്ചിൽ നോക്കിയത്, അവൻ പറഞ്ഞ്, അയ്യാ, ഇപ്പോൾ തന്നെ 6 ആയി, ഇനി ഇവിടെ നിന്നു വണ്ടി കിട്ടുമൊ ആവൊ, എന്താ ചെയ്യുക, അവളും അത്ര ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല..

അവൾ പറഞ്ഞു ശരിയ, 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടൊയും കിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും പരിചയം ഇല്ലാത്ത നാടല്ലെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇനി നാളെ പോയാൽ മതി. ഞാൻ ജോയ്ന്റെ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു പറയാം. അവൻ അപ്പോഴാണു ആലൊചിച്ചത് ഇത് സുന്ദരി ആയി ഒരു പെണ്ണും ആയി കമ്പനി കൂടി ഇരിക്കാം മല്ലാ, വീട്ടിൽ പോയാലും പ്രതേകിച്ചും കാര്യം ഒന്നും മില്ല. അവൻ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെയാണു മൂളുന്നതെന്നു അവളെ കാണിച്ചു. ഷറീന അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു, ഞാൻ എത്തിയ കാര്യവും, നേരം ഇരുട്ടിയെന്നു, ഇനി ബസ്സ് കിട്ടുവാൻ ബുദ്ദിമുട്ടാകുംമെന്നല്ലാം പറയുന്നതു കേട്ടു. അപ്പച്ചൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഫൊൺ തരുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഷറീന ഫോൺ ത ന്നിട്ടു പറഞ്ഞു അപ്പച്ചനു സംസാരിക്കണമെന്നു.

അവൻ പറഞ്ഞ്, വി സി ആർ സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം മെന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ അപ്പൊഴും പറഞ്ഞത ല്ലെ വരുന്നില്ലയെന്നു എന്നു ഒരു തട്ടലും വിട്ടു, അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ്, നീ എല്ലാം ഭംഗി ആയി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി, ഓടി പോരുക ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടല്ലൊ, അവൻ മനസില്ലാമനസ്സോടെ അപ്പച്ചനൊട് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ , ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഷറീന യോട് അപ്പച്ചൻ അവനെകൊണ്ട് എന്തുവേണംമെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വിട്ടാൽ മതിയെന്നു സമ്മതവും കൊടുത്തു. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സന്തോഷം തോന്നി.

അവൻ വീ സീ ആറു ഫിക്സ് ചെയ്യുവാൻ നോക്കിതുടങ്ങി. ഷറീന അവൻ ചെയ്യുന്നതും നോക്കി കൊണ്ട് ചെയറിൽ ഇരുന്നു. ” അപ്പൊഴാണു അവൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ചെറിയ കിററ് കണ്ടത്, അവൾ – അതെടുത്ത് വെറുതെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു മാസിക കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവൾ മാസിക എടുത്തു മറിച്ചു നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി.. രണ്ടു വരി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊ പന്തികേടു തോന്നി, അവൾ രണ്ടു പാരഗ്രാഫ് വിട്ടിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി “അവന്റെ ടവൂസ്റ്റർ അവൾ വലിച്ചു താഴുത്തി, ചെറുതെങ്കിലും, നല്ല bhangiyum, വണ്ണവും ഉള്ള കുണ്ണ’. അവൾ വായന നിറുത്തിയിട്ട് ബുക്ക് അടച്ചുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ജോയിനെ നോക്കി, ജോയ് ഒന്നുമറിയാതെ അവന്റെ പണിയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു.

Thudarum18350cookie-checkകുട്ടപ്പനായി 11