ഏറെയൊന്നും ഹബ്ബി യുടെ െ െക ക്രിയ മൂലം ഉടവ് വന്നിട്ടില്ല….

മീനൂനെ ഹരിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏല്പിക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ െപാങ്ങാത്ത ഡിമാൻറുകൾ ഒന്നും മമ്മിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.. മമ്മിയെ തനിച്ചാക്കി േപാകാതെ ഹരി കൂടെ താമസിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ഡിമാന്റ് മാത്രം… എതിർക്കാൻ മാത്രം അതിൽ ഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു… ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ സൗകര്യം ഉള്ള ഇരുനില വീട്… മാത്രവും അല്ല യൗവനം തീർത്തും അങ്ങ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല… മീനുന്റെ മമ്മി രാജി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മീനുവും മമ്മി രാജിയും തമ്മിൽ 20 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രം..

അവരെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ടാൽ ചേട്ടത്തി അനിയത്തിമാർ ആണെന്നേ തോന്നൂ.. പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നഴക് കാണുമ്പോൾ… നിറവും നീളവും ചന്തിയും മാത്രം കണ്ട് ഒരാൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവരിൽ കൃത്യമായി കൂമ്പി നില്ക്കുന്ന മുലകളുടെ ഉടമ ആരാണ് എന്ന്…! 42 വയസ്സ് കാരിയുടെ മുലകൾക്ക് കാലം ഏല്പിച്ച അസാരം ഉടവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ…

ഏറെയൊന്നും ഹബ്ബി യുടെ െ െക ക്രിയ മൂലം ഉടവ് വന്നിട്ടില്ല…. അഞ്ചോ ആറോ സംവത്സരങ്ങൾ മാത്രം… മുലകളുടെ ഭംഗി കണ്ട് റഫായി ഉടച്ച് വാരാൻ ഹബ്ബിക്ക് ഒട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല.. കശക്കി ഉടച്ച് വാരാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉള്ള വിലക്ക് രാജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂടി ആയപ്പോൾ െനെ സർഗിക ചാരുതയോടെ മുലകൾ എടുത്ത് പിടിച്ച് നില നിന്നു ഏറെ നാൾ എന്നത് വാസ്തവം… ഈയിടെ മാത്രമാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമായ പാൽ കുടങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു ഉടവ് രാജി കാണുന്നത്…

ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അടർന്ന് വീണു… വടിച്ച കക്ഷത്തിൽ സോപ്പ് തേച്ച് മുലകളിൽ വരെ നീണ്ടപ്പോൾ വിരലിൽ ഒരു മുടിയിഴ തടഞ്ഞു… കാട്ടുതേൻ നിറമാർന്ന മുലവട്ടത്തിൽ ഒരു മുടി നീണ്ട് വളർന്ന് കിടക്കുന്നു… രാജിക്ക് അസാരം നാണക്കേട് തോന്നി… ” മുല ചപ്പുന്ന സമയം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എളുപ്പം കണ്ട് പിടിച്ചനെ.. !” നഷ്ട ബോധത്തോടെ രാജി ഓർത്തു….

ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന പോലെ മുടി കണ്ട മുലവട്ടവും അടുത്തതും രാജി റേസർ കൊണ്ട് നന്നായി വടിച്ചു… വടിച്ച മുലകളിൽ െവള്ളം തൂത്ത് കഴുകിയപ്പോഴാണ് രാജി ആ ദു:ഖ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്…. ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി നിന്ന് കൊതിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ നിന്ന മുലക്കണ്ണുകൾ േലശം മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞിരിക്കുന്നു ..! ” ഇങ്ങനെ വേണം മുലകൾ …” എന്ന മട്ടിൽ രാജി മുലകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു… മുല കൂർത്ത് നില്ക്കാൻ പാകത്തിൽ അടി െകാണ്ട് താങ്ങുന്ന വില കൂടിയ ബ്രാ രാജി ഉപയോഗിച്ച് മുല െകാതിയന്മാരെ കബളിപ്പിച്ചു… മീനൂന് ഏത് ബ്രാ ആയാലും മുല കുത്തനെ നില്ക്കും എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം…! മീനുവും മമ്മിയും ഒന്നിച്ച് പാർലറിൽ േപായി വന്നതാ..

സിസ്റ്റേഴ്സാ പാർലറിലെ െപൺ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ… മീനുന്റെ കഴുത്തിൽ താലി വീണപ്പോൾ മുതൽ രാജിക്ക് ഉൾവിളി… 34 b െസെസ് മുലകളും 95 ന്റെ ചന്തിയും ഉള്ള െപണ്ണ് തനിക്ക് മകളെന്ന് പുറത്ത് അറിയുന്നത് രാജിക്ക് ചമ്മലും നാണക്കേടുമായി… മമ്മി ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയാൽ….?

മീനു അല്പം ഒന്ന് അകലം പാലിച്ചു തുടങ്ങി തങ്കക്കട്ടി കണക്ക് ഉള്ള സുന്ദരിക്കുട്ടി മീനുവിനെ എക്സ്സയിസ് അസി കളക്ടർ ഹരി മേനോൻ സ്വന്തമാക്കി ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ മീനു വീട്ടമ്മയായി കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ മമ്മി രാജിയുടെ മനോഭാവത്തിലും നീക്കങ്ങളിലും ഒരു വല്ലാത്ത മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങി ****** മീനു ഹരിക്ക് സ്നേഹമയിയായ ഭാര്യയും ഹരി മീനുവിന് ഉത്തമനായ ഭർത്താവും ആയിരുന്നു േക വലമായ ഒരു ശാരീരിക ആവശ്യത്തിന്റെ പൂർത്തികരണം എന്നതിൽ ഉപരി മീനുവും ഹരിയും െസക്സ് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു… വളരെ റൊമാന്റിക് ആയി അവരുടെ ഏതൊരു നീക്കവും ആരിലും െകാതി ഉണർത്തും… മമ്മി രാജിക്ക് മാത്രം മനസ്സിൽ ഒരു തരം നിരാശയുടേയും അസൂയയുടേയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതി ക്രമേണ ഉണ്ടായി.. തുടരും

4cookie-checkഏറെയൊന്നും ഹബ്ബി യുടെ െ െക ക്രിയ മൂലം ഉടവ് വന്നിട്ടില്ല….

  • ഉപേക്ഷിച്ച കളികൾ 2

  • ഉപേക്ഷിച്ച കളികൾ 6

  • ഉപേക്ഷിച്ച കളികൾ 5