എന്റെ അമ്മ ഷീജ – Part 9

ഞാനും വിപിനും ഷീജ അമ്മയെ കളിക്കാൻ അപ്പോൾ റെഡി ആയി.
സ്വാമി : എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോ.

ഞാനും വിപിനും തല ആട്ടി.

ചൂറ്റും വിളകും ആ വെട്ടത്തിൽ ചരക്കായ അമ്മയും.

ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ആദ്യമേ അമ്മയുടെ മുലകൾ മാറി മാറി ഊമ്പി. ഒരു മുല ഞാനും മറ്റേതു വിപിനും ആയി മാറി മാറി ഊമ്പി. കുറച്ചു നേരം ഊമ്പിയിട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചു ഉടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മ ” ശ്ഹ് ശ്ഹ് ശ്ഹ് ആഹ്ഹ് ആഹ്ഹ് ”

എന്ന് ഒകെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്നു.

അപ്പോൾ അപ്പുറത് നിന്ന് ” ആഹ്ഹ് അമ്മേ അമ്മേ ആഹ്ഹ് ആയോ സുഖം സുഖമാ സുഖം നിർത്തലേ ”

എന്നൊക്കെ സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയെ 3 ശിഷ്യന്മാർ മാറി പൂർ തിന്നുന്നു. കൂടെ മുലയിലും വയറിലൊക്കെ ആയി ഉള്ള പിടിത്തവും. ചേച്ചി അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കിടക്കുകയാ ആയിരുന്നു ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം.

ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സ്വാമി : നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യ് അത് അവിടെ നടന്നു കൊള്ളും.

ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് പിടി തുടർന്നു.

വിപിൻ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പൂർ കുറെ നേരം നക്കി. അപ്പോൾ എന്റെ ഷീജ അമ്മ കിടന്നു കൂവി വിളിച്ചു.

ഞാൻ അപ്പോൾ വയറിൽ നക്കിയും ഉമ്മ വെച്ചും ഇരുന്നു കൂടെ മുലയിൽ പിടിച്ചും കളിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ചേച്ചിയെ അടിച്ചു തുടങ്ങി. പൂറിലും കൂതിയിലും അവർ മാറി മാറി അടിച്ചു. ചേച്ചി കിടന്ന് കീറി വിളിച്ചു.
അപ്പോൾ എന്റെയും വിപിന്റെയും കുണ്ണകൾ അമ്മ മാറി മാറി ഊമ്പി തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം ഊമ്പി തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പൂറിൽ കുണ്ണ വെച്ചു വിപിൻ കിടന്നിട്ട് അമ്മയുടെ കൂതിയിലും വെച്ചു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടേം സ്ലീകാര ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ അല അടിച്ചു നിന്നു.

അവിടെ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ആയി നിറഞ്ഞു.

” പ്ലക് പ്ലക് പ്ലക് ” ശബ്ദം 2 പേരെയും അടിക്കുന്ന കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവരുടെ സ്ലീകാര ശബ്ദവും.

ചേച്ചിയുടെ മൂലവും പൂരാടവും ഒന്നാകുന്ന രീതിയിൽ അവർ അടി തുടർന്നു നല്ല രീതിയിൽ അവർ അടിച്ചു. അമ്മയെ ഞങ്ങളും മാറി മാറി അടിച്ചു. പൂറും കൂതിയും ഞങ്ങൾ മാറി അടിച്ചു.

5 മിനിറ്റ് അടിച്ച ശേഷം സ്വാമി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും അപ്പോൾ നിർത്തി.

സ്വാമി : ഇനി നിങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ് ഷീജയുടെ മകനും കൂട്ടുകാരനും ഷീജയുടെ മകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ല്.

നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഷീജയുടെ അടുത്ത് ചെല്ല്.

അമ്മയുടെ മുഖം അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 20 കുണ്ണ ഇനിയും കേറും എന്ന മട്ടിലെ കഴപ് ആയിരുന്നു ആ മുഖത്ത്.

ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തും ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയുടെ അടുത്തും എത്തി.

ചേച്ചിയെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചു തളർന്നു അമ്മയുടെ അത്ര വലിവ് ചേച്ചിക്ക് ഇല്ലെന്നു മനസിലായി.

ചേച്ചിയുടെ മുലയും വയറും കുണ്ടി ഒകെ ചുവന്ന ഇരിക്കുന്നു അടിച്ചു അടിച്ചു. അമ്മയുടെയും ഏറെ കുറെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

ഞാനും വിപിനും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയുടെ ചൂറ്റും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ.

സ്വാമി : എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചാത്തൻ സേവ തുടങ്ങിക്കോ. നിങ്ങളുടെ സേവ ഇതൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ എന്റെ സേവ ആണ്. അവസാന സേവ ഇന്നത്തെ പൂജയുടെ. അത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വാണ പാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ പൂറ്റിലോ കൂതിയിലോ അടിച്ചു കേറ്റാൻ പാടില്ല. അത് അവരുടെ വയറിലൊ മുലയിലോ മുഖത്തോ അടിച്ചു ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് കുറച്ചു അവർ കുടിക്കുകയും വേണം. ഷീജയും മോളും താഴെ ഇവരുടെ 5 പേരുടേം നടുവിൽ ഇരിക്കണം അവർ അടിച്ചു വാണ പാൽ തരും.
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തല ആട്ടി.

സ്വാമി അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു.

അപ്പോൾ എല്ലാവരും പണി തുടങ്ങി.

ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയിൽ ആഴ്ന്നു ഇറങ്ങി. അമ്മയുടെ പൊക്കിളിൽ അവർ തുടങ്ങി. പിന്നെ മുലയിലും പൂറിലൊക്കെ പിടിച്ചും നക്കിയും അവർ കളിച്ചു.

നോക്കിയപ്പോൾ വിപിൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ചേച്ചിയെ അവനു അനുഭവിക്കാൻ അത്ര കൊതി ആയിരുന്നു. അവൻ ചേച്ചിയെ നല്ല പോലെ നക്കി എടുത്തു.

അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയെ പശുനെ പോലെ നിർത്തി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ അടിച്ചു അടിച്ചു പൂശുക ആയിരുന്നു.

വിപിൻ അത് കണ്ട് ചേച്ചിയെ അങ്ങനെ നിർത്തി മുലയിൽ പിടിക്കാനും അടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു അവൻ അടിച്ചു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെയുന്ന പോലെ ഞാനും ചേച്ചിയുടെ മുല കിടന്ന് ആടുന്ന കണ്ട് മുല നക്കാൻ അവിടെ പോയി കിടന്നു.

അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം അവൻ അടിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് അടിക്കാൻ തന്നു. ചേച്ചി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോലം ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചേച്ചിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിപിൻ അപ്പോൾ മുലകിൽ കളി തുടങ്ങി.

അങ്ങനെ ഒരു 5 മിനുറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി നിർത്താൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി അപ്പോൾ അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ നടുക്ക് വന്നു കുത്തി ഇരുന്നു.

അപ്പോൾ 5 പേരും കുണ്ണ 5-8 കുലുക്കു കുലുക്കിയപ്പോൾ വാണ പാൽ തെറിച്ചു. അത് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടേം മുലയിലും വയറിലും മുഖത്തും വായിലൊക്കെ ആയി വീണു. അവർ വാണ പാലിൽ കുളിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു.

വാണ പാലിൽ മുങ്ങി നിന്ന അവരോട് സ്വാമി അകത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു.

അവർ അകത്തു കേറി ഒരു മുറിയുടെ.

സ്വാമി ഞങ്ങളോട് അപ്പോൾ
സ്വാമി : ഇനി ഉള്ള പൂജകൾ ചെയുന്നവർ അല്ലാതെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരും ഈ മുറിയുടെ അകത്തു കടക്കാൻ പാടില്ല.. ഈ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തല ആട്ടി. സ്വാമി അപ്പോൾ മുറിയിൽ കേറി അമ്മയും ചേച്ചിയും അവിടെ പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വാമി കതക്ക് അടച്ചു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പുറത്ത് ഇരുന്നു. 5 മിനുറ്റ് അവിടെ കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒന്നും കേട്ടില്ല.

പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും കരച്ചിൽ കേട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ മനസിലായി കളി തുടങ്ങി എന്ന്.

അവരുടെ സ്ലീകാര ശബ്ദവും അടിയുടെ ശബ്ദം എല്ലാം പുറത്ത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നു.

അങ്ങനെ അവരുടെ 10 മിനുറ്റ് ഓളം കളി കഴിഞ്ഞ് സ്വാമി ആദ്യമേ പുറത്ത് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വാണ പാലിൽ കുളിച്ചു വരുന്ന അമ്മയും ചേച്ചിയും.

അവരെ കണ്ട് കുണ്ണ വീണ്ടും കമ്പി ആയിരുന്നു.

സ്വാമിയും അമ്മയും ചേച്ചിയും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു ഇരുന്നു.

സ്വാമി : പൂജകൾ എല്ലാം നന്നായി ചാത്തന്മാർ പ്രസാദിച്ചു അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി.

അമ്മ : സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം.

ഞങ്ങളും അപ്പോൾ തൊഴുതു നിന്നു.

സ്വാമി : ഷീജയുടെ മകൾക് ഇഷ്ടമായോ പൂജ ഇനിയും വരുമോ

ചേച്ചി : വരും സ്വാമി ഇഷ്ടമായി ഈ പൂജ.

സ്വാമി : നല്ലത്. ഷീജയുടെ മകന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ. ഇഷ്ടമായോ പൂജ.

ഞാൻ : സ്വാമി ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നടത്തി തരുമോ.

സ്വാമി : പറഞ്ഞു കൊള്ളു നമുക്ക് നോകാം.
ഞാൻ : സ്വാമി അമ്മയുടെ മുലകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാൽ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വല വിദ്യയും ഉണ്ടോ.

സ്വാമി ചിരിച്ചിട്ട്.

സ്വാമി : ശിഷ്യന്മാരെ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ.

ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ എണീറ്റു എന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് വന്നു.കണ്ടാൽ സീരിയൽ നടി സരിത ബാലകൃഷ്ണൻ ലുക്ക്‌ ഉള്ള സ്ത്രീ.സ്വാമി അവളുടെ പൂടവ മാറ്റി എന്നിട്ട് മുലയിൽ ഞെക്കി അപ്പോൾ പാൽ അവിടെ നിന്ന് ചുരുതി ഇറങ്ങി.

കുറെ ഞെക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പാൽ വന്നു .

സ്വാമി : ഇത് പോലെ മതിയോ നിനക്ക്.

ഞാൻ : മതി സ്വാമി.

സ്വാമി ശിഷ്യന്മാരോട് അവളെ കൂട്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അവരുടെ കൂടെ പോയി.

സ്വാമി : പക്ഷേ ഷീജയ്ക്ക് സമ്മതം ആണോ എന്ന് അറിയണം.

അമ്മ : സമ്മതം ആണ് സ്വാമി അവന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെ പിന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുഖം അല്ലെ.

സ്വാമി : എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ചെയാം. ഷീജയ്ക്ക് മാത്രം മതിയോ അതോ മകൾക് വേണോ.

അമ്മ : എനിക്ക് മതി അവൾക്ക് വേണ്ട അതാ നല്ലത്

ഞാൻ :അത് മതി.ഇത് എങ്ങനെയാ സ്വാമി ശെരി ആകുന്നത്?

സ്വാമി : ഇത് ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് ആണ്. ആദ്യം ഒരു പാനീയം പോലെ ഉള്ളത് കുടിക്കണം എന്നിട്ട് മുലയിൽ ഈ കൂട്ട് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മുലയിൽ തേച്ചത് നല്ല പശു പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുക്കി കളയണം. കഴുകി കളഞ്ഞാൽ നല്ല തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഒരു 10 മിനുറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് പാൽ ചുരുതി കൊണ്ട് ഇരിക്കും നമ്മൾ മുലയിൽ പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊറുഞ്ചിയാൽ.

ഞാൻ : അത് മതി സ്വാമി. എത്രത്തോളം വരും പാൽ ദിവസവും.
സ്വാമി : ദിവസം 4-6 ലിറ്റർ പാൽ ഒരു പശു തരുന്ന പോലെ കിട്ടും എന്നാൽ ഇത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രേശ്നവും വരില്ല. ദിവസവും പാൽ കൊടുക്കണം ആർകെങ്കിലും. ഓരോ മാസവും ഇവിടെ വന്നു ഈ മരുന്ന് തേക്കണം കുടിക്കണം. 1 മാസം മാത്രമെ ഈ മരുന്നു പ്രവർത്തനം ഉള്ളു.

ഞാൻ : അത് വരാം

സ്വാമി : 10-12 പേരെയോളം ഒരു ദിവസം വയർ നിറയെ പാൽ കൊടുകാം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 4-5 പേർക്ക് എങ്കിലും പാൽ കൊടുക്കണം അത് ശ്രെദ്ധിക്കുക.

അമ്മ തല ആട്ടി.

സ്വാമി : ഇത്ര ഒകെ നോക്കാം എങ്കിൽ മരുന്നു സേവ നോകാം.

അമ്മ : സാരമില്ല സ്വാമി അത് നോക്കാം.

ഞാനും വിപിനും ചിരിച്ചു അപ്പോൾ കൂടെ ചേച്ചിയും.

ഞാൻ : ചേച്ചിക്ക് വേണോ

ചേച്ചി : ഓ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഡാ അമ്മയ്ക്ക് ഇല്ലേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ.

ഞാൻ : ചേച്ചിക്ക് എന്തിന്

ചേച്ചി : എനിക്കും വേണം

വിപിൻ : ഓ തരാം ചേച്ചി ഒരുപാട് കാണുമലോ.

അമ്മ : അത് തന്ന

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നു ചിരിച്ചു.

സ്വാമി അപ്പോൾ ശിഷ്യമാരോട് ആയുർവേദ കൂട്ട് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് വന്നു.

സ്വാമി : എന്നാൽ ഇത് കുടിച്ചോ ആദ്യം. വസ്ത്രം ഒന്നും ഇടാതെ എന്നിട്ട് ഈ തട്ടിൽ കേറി ഇരിക്കുക.

അമ്മ അപ്പോൾ ആ കൂട്ട് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള തട്ടിൽ കേറി ഇരുന്നു.

സ്വാമി അപ്പോൾ ആ കൂട്ട് അമ്മയുടെ മുലയിൽ തെയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.കുറെ മന്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു,നല്ല പോലെ അത് തേച്ചു പറ്റിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാരോട് അപ്പോൾ പശു വിൻ പാൽ കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പോയി.
അമ്മയോട് അപ്പോൾ സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അപ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നു ഇത് മായിച്ചു കളയാം.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നു.

അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ : സ്വാമി 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു

സ്വാമി : അതെ എടുക്കാൻ പോകുക ആണ് ആ കൂട്ട്.

ഞാൻ : സ്വാമി ആ കൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ.

സ്വാമി : അത് പറയില അത് ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യം ആണ്. വേണേൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുല പാൽ അതിൽ ഒരു സാധനം ആണ്. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല.

ഞാൻ : ശെരി സ്വാമി.

അങ്ങനെ സ്വാമി ശിഷ്യന്മാർ കൊണ്ട് വന്ന പശുവിൻ പാൽ അമ്മയുടെ മുലകളിൽ തേച്ച കൂട്ട് ഇളകാൻ തുടങ്ങി.

ആ പാല് വെച്ച് കഴുകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുലകൾ കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നിപ്പിച്ചു.

പാൽ മുഴുവൻ ദേഹത്തു വീണപ്പോൾ അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം ഇരട്ടി ആയിരുന്നു.

ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി പാലിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് വിപിന്റെ കമന്റും അപ്പോൾ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയത് തല ഞാനും ആട്ടി അവൻ പറഞ്ഞ കേട്ട്.

സ്വാമി അപ്പോൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി നിർത്തി. ഇനി 10 മിനുറ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമയം നോക്കി നിന്നു….

തുടരും…

അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തുക..

0cookie-checkഎന്റെ അമ്മ ഷീജ – Part 9

  • ചെറിയ രാജകുമാരി

  • അരളിപുണ്ടൻ – Part 8

  • അരളിപുണ്ടൻ – Part 7