എനിക്ക് ബംഗ്ലാദേശി വീട്ടു ജോലിക്കാരിയായിട്ടുണ്ട്, അവളോടൊപ്പം !

യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫാന്റസി സ്റ്റോറി – എനിക്ക് ബംഗ്ലാദേശി വീട്ടു ജോലിക്കാരിയായിട്ടുണ്ട്, അവളോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

ആമുഖം

25 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മുംബൈയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും ഒരു ഫ്ളാറ്റ വാടകയ്ക്കെടുത്തത്.

ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഭ്യന്തര സഹായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് ചില യുവതികൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നു, ചിലർ പഴമക്കാരായിരുന്നു, ചിലത് രസകരവും ചിലത് വിലമതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻറെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടാക്കിയത്. വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ കെട്ടിടത്തിലുടനീളം ഞാൻ വളരെ ഉദാസീനതയും സഹായകരമായ വ്യക്തിയും ആയിരുന്നു. എന്റെ കാവൽക്കാരനായ എന്റെ അയൽക്കാരോട് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. അതു ജോലിസ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ, അവിടത്തെ ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീകളുമായി എനിക്ക് മോശമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ (ഇന്ത്യൻക്കാരി) എന്നെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു പ്രസംഗം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എന്റെ ജോലിയിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്റെ പുതിയ വീട്ടു ജോലിക്കായി നിയമിക്കുന്ന ഒരു നിയമവിരുദ്ധ ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീയെ തനിക്ക് താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പൊലീസുകാർ അവരെ പുറന്തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അവർ നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഇളവുമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം പൊക്കി, അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ 5 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഓടിപ്പോയി. അവൾ തീക്ഷ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവർ എന്റെ വീട്ടു ജോലിക്കാരിയെ അറിഞ്ഞു, കാരണം അവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. ദയനീയമായ ഒരു മധ്യവയസ്ത്രീയാണ് എന്റെ വീട്ടുനക്ഷത്രം. അവളോടു സഹതാപം കാണിക്കുകയും അവളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ‘കരുണയുള്ള’ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതിനാൽ, മെമ്മൂന (ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീ) എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമോ എന്ന് മുഴുവൻ സമയവും അവൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു. കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മരിച്ചത്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെന്നേക്കുമായി വേവലാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി. അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മെമ്മൂന

ആദ്യമായി ഞാൻ മെമ്മൂണയെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടു. ഒരു കൈയിൽ ഒരു ചെറിയ തുന്നൽ സ്യൂട്ട്കേസും, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോകും; അവൾ തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷമായി, ‘ശുക്രിയ’ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടി കാണിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കിടാവക്കാരി ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ അത് താത്കാലിക വീടായി എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ വളരെ കൃതജ്ഞതയുള്ളതും സന്തുഷ്ടിയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതുതരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അവളുടെ വീട്ടു ജോലിക്കാരിയുമായി ഞാൻ അവളെ തുടർന്നും അടയ്ക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും മുഴുവൻ സമയ ജോലിക്കാരിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മതിയായ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.