എനിക്കെന്തു വേദനയാടാ പൊന്നേ

എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പേര് ഭദ്ര, വെളുത്ത്, നല്ല ഉയരത്തിൽ,

അതിനൊത്ത വണ്ണവും, മുലകളും, ചന്തിയും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്ന് ആർമാദിക്കാൻ

തോന്നുന്ന സൂപ്പർ ഫിഗർ, എന്നെ സ്വന്തം മോനെപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എന്നോടുള്ള

സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും.

പക്ഷെ എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത കാമം മാത്രം, പുറത്ത്

കാണിക്കുന്നത് കപടമായ സ്നേഹം. സാരിയാണ് ഉടുക്കറുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതലും ചേച്ചിയുടെ

അടുത്തായിരിക്കും. കാരണം ആ വെളുത്ത വയർ കാണാനും, കുമ്പിട്ടു നില്ക്കുമ്പോൾ മുലയുടെ

ചാലുകൾ കാണാനും, നടക്കുമ്പോൾ ആ ചന്തികൾ നോക്കാനും, മൊത്തത്തിൽ കമ്പിയാകും.

എനിക്കാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ പൂശണം പൂശണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമായി തുടങ്ങി. അതിനുള്ളതായി

എന്റെ പിന്നെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം പതിവുപോലെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ

ഞാൻ : എനിക്ക് കല്ല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

ചേച്ചി : നിനക്കോ? ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലോ?

ഞാൻ : എന്താ 25 വയസ്സ് ഒരു ചെറുപ്പമാണോ?

ചേച്ചി: നീ അതിനും മാത്രം വളർന്നോ?

ഞാൻ: അതിനു ഞാൻ മാത്രമല്ല വളർന്നത്

ചേച്ചി: പിന്നെ? ഞാൻ: ഒന്നുമില്ല. ചേച്ചി:ഒന്ന് പറയെടാ

ഞാൻ:എന്റെ …എന്റെ…..ശരീരവും ചേച്ചി:ശരീരം മാത്രം വളർന്നതു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല മോനേ.

ഞാൻ: പിന്നെ?

ചേച്ചി: പിന്നെ….. അല്ല കല്ല്യാണം കുട്ടികളിയാണെന്നാ നിന്റെ വിചാരം