ഊട്ടി 2

പെണ്ണുങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പേർ ഇഷ്ടപെട്ടവർക്കു മുന്നിൽ അവരവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്പം

കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്

ഞാൻ അവളുടെ വയറിൽ നോക്കി ഏന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി

ഊട്ടി 1→

ഞാൻ പെട്ടന്നു തന്നെ പുതിയതായി വന്ന തുണികളെകുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മലയാളം ആറിയാമെന്നു

ഏനിക്കു മനസ്സിലായതോടെ ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ആയിരുന്നു , അങ്ങനെ ആ

ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഞായറാഴ്ച പോതുവെ വർക്കില്ല ചില സെഷനിൽ അർജൻെറ്

വർക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ച കട്ടിങ്ങിൽ ആയിരുന്നു വർക്ക് , ഞായറാഴ്ച പോതുവെ

കുട്ടികൾ ഗ്ഗാമറായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യ്താണ് വരുന്നതു പിന്നെ സൂപ്പർ വെെസർമാർക്ക്

ആയിരിക്കും ചാർജ്ജ് , രാജീവിനു ഞായറാഴ്ചകൾ നല്ലദിവസമാണ് എൻെറ സെഷനിൽ ലീവ് ആയിരുന്നു

,കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിനാശി വന്നു പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുന്ന ശീലം എനിക്കു

ഉണ്ട്,വന്നപ്പോൾഒരു ബീയർ ആടിക്കാം ഏന്നോർത്ത് കയറി അടിക്കുബോൾ ആണ് രാജീവ് വിളിച്ചത്

, സാർ കുറച്ചു പുതിയ ഒാഡറിൻെറ തുണി അർജൻെറ് ആയി വേണമെന്നും വന്നെടുത്തുതരാമോ എന്നും

ചോദിച്ചു, ശരിക്കും എനിക്കു ദേഷൃം വന്നു , പറ്റില്ല എന്നും ബീയർ അടിച്ചതും ഞാൻ

പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ടു ചെയ്യ്തു , ബീയർ ഫിനിഷ് ചെയ്യ്തു വെളിയിൽ വന്നതോടെ കബനിക്ക്

പോയാലോ എന്നു തോന്നിപ്പോയി ബെെക്ക് തിരിച്ചു കബനിക്ക് വിട്ടു , ഞാൻ ചെല്ലുബോൾ മണി

ഒന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു, രാജീവ് കഴിക്കാൻ പോയി ഏന്ന് സെകൃുരിറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻെറ

സെഷനിലേക്കു കടന്നു പതിയെ പഴയ തുണികൾക്കിടയിലേക്കു ഇറങ്ങി കിടന്നു , ബീയർ അടിച്ചതും

ബിരിയാണി കഴിച്ചതും ചേർന്ന് ഉറങ്ങി പോയി, പഴയ തുണികൾ അട്ടി അടുക്കി വച്ചിരുന്നത്

രണ്ടാൾ പോക്കത്തിനും മുകളിൽ ആണ് ഞാൻ അതിൻെറ നടുവിലെ കുഴിയിൽ കിടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്.

രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവ് വന്നു മൂന്നുപേരോഴികെ ബാക്കിയുളളവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു

ഞാൻ ഏതോ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത് വാച്ചിൽ സമയം മുന്ന് പതിയെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പതിഞ്ഞ

സംസാരം കേൾക്കാമായിരുന്നു , പതിയെ നോക്കിയപ്പോൾ രാജീവ് വേണിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുമ്മ

വയ്ക്കുന്നു, വേണിയെ പറ്റി പറയുകയാണെകിൽ ആദൃം നമ്മുടെ നടി സിന്ധുമേനോനെ കാണുന്ന

പോലെ ഇരിക്കും ഹാ അറിയില്ലേ സിന്ധുമേനോനെ രാജമാണികൃത്തിലെ പെങ്ങൾ കാരക്ടർ.. അതു

പോലെ ആണ് വേണിയും വേണിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുമ്മ വയ്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എന്തെകിലും

നടക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നി, ഫോൺ ഞാൻ പതിയെ സെെലൻെറ് മൂഡിലാക്കി, രാജീവിനെ തന്നെ

നോക്കിയിരുന്നു , അവനാകട്ടെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പിക്കുടിക്കുകയായിരുന്നു കെെകൾ

വേണിയുടെ മുലകൾ ചുരിദാറിൻെറ മുകളിൽ കൂടി ഞെരിച്ചു അമർത്തുന്നു ,പതിയെ ചുരിദാറിൻെറ

ടോപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ,വേണിയുടെ വെളുത്ത ഷിമ്മി ഞാൻ കണ്ടു രാജീവ് വേണിയുടെ

കെെകളുടെ ദുർബലമായ ഏതിർപ്പുകൾ തട്ടിമാറ്റി രാജീവിൻെറ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ വയറിൽ

മുത്തമിട്ടു, വേണി വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞു,രാജീവിൻറമുഖം അവളുടെ വയറിൽ നിന്നും

മുകളിലേക്ക് ചലിച്ചു ചുരിദാറിൻെറ ടോപ്പ് വേണിയുടെ കഴുത്തിനു താഴെയായി, രാജീവിൻെറ

കെെകൾ വേണിയുടെ കറുത്ത ബ്രാ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇരുനിറമുളള കടചക്കപോലെയുളള മുലകൾ

അനാവൃതമായി മുരണ്ടു കോണ്ടു രാജീവ് വേണിയുടെ വലത്തെ മുല വായിലാക്കി, അവളുടെ ഇടത്തെ

മുല വലതു കെെയിൽ ഞെരിക്കാൻ തുടങ്ങി ,വേണിയിൽ നിന്നും നീണ്ട സുദീർഘമായ

സുഖനിശ്വാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ,ശ്വാസമടക്കി ഞാൻ അതു കണ്ടു നിന്നു. അല്പനേരത്തിനു

ശേഷം രാജീവിൻെറ കെെകൾ വേണിയുടെ നിതബങ്ങളുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ തേടിയലയുകയായിരുന്നു

,അധികം വെെകാതെ അവളുടെ പാൻെിൻെറ വളളി അഴിച്ചു താഴേക്ക് താഴ്ത്തി വേണിയുടെ

ഇരുനിറമുളള തുടകൾ അനാവൃതമായി , ക്രീം കളറുളള ഷഡി

നെക്കളസ്സ് ഇട്ട കഴുത്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു, രാജീവ് വേണിയുടെ ചുണ്ടുകൾ വീണ്ടും

ചപ്പിക്കുടിക്കുകയായിരുന്നു കെെകൾ വേണിയുടെ ഷഡിക്കുളളിലൂടെ നിതംബഗോളങ്ങളെ ഞെരിച്ചു

അമർത്തുന്നു പതിയെ വേണിയെ ചേർത്ത് ഷഡ്ഡി താഴ്ത്തി , അവളുടെ മധന പോയ്കയിൽ ചെറിയ

കുറ്റിരോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻെറ കറുപ്പുനിറം നന്നായി കാണാമായിരുന്നു , രാജീവ്

തൻെറ പാൻെിൻെറ ബെൽറ്റ് ഉൗരിയതും വേണി തടഞ്ഞു എന്നാൽ വേണിയുടെ എതിർപ്പ് വക

വെയ്ക്കാതെ പാൻെ് അഴിച്ചു താഴേക്ക് താഴ്ത്തി വേണിയുടെ കാലുകൾ അവളുടെ ചുരിദാറിൻെറ

പാൻെിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു വലത്തെ കാൽ പതിയെ അകത്തിയപ്പോൾ മദന പോയ്ക വിടർന്നതു

കണ്ടു,രാജീവ് അവളുടെ മുൻപിൽ മുഖം ചേർത്ത് മദന പോയ്കയുടെ ആഴങ്ങൾ അളക്കാൻ തുടങ്ങി,

വേണിയുടെ കെെകൾ രാജീവിൻെറ തലയുടെ പിൻഭാഗം തൻെറ മദന പോയ്കയിൽ അമർത്തി, അവളിൽനിന്നും

ശബ്ദം വരാൻ തുടങ്ങി ഹാഹാഹാാാാ ഹയ്യോോ ഹൂൂ അമ്മേേേ ഹൂൂ രാജീവാകട്ടെ നന്നായി

പൂർചുരത്തിച്ചിരുന്നു പതിയെ വേണിയെ തറയിലേക്ക് മലർത്തി കിടത്തി അവൻ തൻെറ കൂണ്ണ

പുറത്തെടുത്തു ,അതിൻെറ തോലി മാറ്റി തുപ്പൽ പരട്ടി ,വളവുളള കഷ്ടിച്ച് നാലിജ്ജ്

വരുന്ന കുണ്ണ പതിയെ അത് വേണിയുടെ മദനപോയ്ക ലക്ഷൃമാകകി താഴ്ന്നു , രാജീവിൻെറ

ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ നാക്കുമായി യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനാലാവാം അവളിൽനിന്നും ശബ്ദം വരാൻ

വെെകിയത് , രാജീവ് താളാത്മകമായി ചലിച്ചു തുടങ്ങി വേണിയിൽ നിന്നും സുഖത്തിൻെറ

ശബ്ദങ്ങൾ ചിതറി തെറിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു , അവളുടെ മുഖഭാവം സുഖത്തിൻെറ കോടുമുടി കാണിച്ചു

തരുന്നൂണ്ടായിരുന്നു മുലകളുടെ ചലനം അതിനും മുകളിൽ ആയിരുന്നു എൻെറ കുണ്ണ പതിയെ

പാൻെിൻെറ വെളിയി്ൽ എടുത്തു ഞാൻ കുലുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, വേണിയിൽനിന്നും കുണ്ണ

ഉൗരിയശേഷം അവളുടെ കാലുകൾ മടക്കിയ ശേഷം തേൻ ഒഴുകുന്ന പുറിലേക്കു വീണ്ടും കുണ്ണ പതിയെ

ഇറക്കി ആഞ്ഞ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജീവ്, ഹൂൂ ഹൂൂ അമ്മേേേ ഹൂൂ ഹാാാ യ്യേേേമേേേ ഹാാാ

യ്യയയ വേണിയുടെ വായിൽ നിന്നും ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു , അവളുടെ കെെകൾ അവൻെറ

പുറത്തമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേണിയുടെ മുതുകു വളഞ്ഞു ഉയർന്നു പതിയെ താഴ്ന്നു രാജീവ്

രണ്ടുമിനിറ്റ്കൂടീ അടിച്ച ശേഷമാണ് അവളുടെ കാലുകൾ നിവർതാതിയത് ഏതോ പഴയ

തുണിവലിച്ചെടുത്ത് രണ്ടു പേരും തുടച്ചു ഡ്രസ്സുചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രാജീവ് ഗോഡൗണിലേകുളള

വാതിൽ തുറന്നു ഇറങ്ങിപോയി അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കും വഴി ഉണ്ട്, വേണി ഡ്രസ്സു

ശരിയാക്കി മുടി കെട്ടി കട്ടിങ്ങിലേക്കും മടങ്ങി , രാജീവിൻെറ ബെെക്ക് സൗണ്ട്

കേട്ടപ്പോൾ അവൻ സെകൃുരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങി ഏന്ന് മനസ്സിലായി.

വെെകാതെ ഞാനും രാജീവ് പോയ വഴിയിലൂടെ കബനി വിട്ടു, ആദൃമായി നേരിൽ കണ്ട സെക്സ് ,അതിനെ

പറ്റി കുറെ ചിന്തിച്ചു രാത്രിയിൽ, പിന്നെ വിട്ടു

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കട്ടിങ്ങിലെ സൂപ്പർ വെെസർ രാജീവ് വിളിച്ചു, അവന്

രണ്ടു പേരെവേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ജോലിക്ക് ആൾ കുറവാണെകിൽ മറ്റ് സെഷനിൽ നിന്നാണ് ആൾെ

ഏടുക്കുന്നത് , ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആരതിയും വീണയും ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു രണ്ടു

പേരെയും ഞാൻ കട്ടിങ്ങിലേക്കു അയച്ചു , അവർക്ക് FM നോടാണ് കാരൃം , ഏന്നോടല്ല,

മണി 10.30 ആയപ്പോൾ FM വന്നു പതിവ് പോലെ കൃാബിനിൽ ഇരിപ്പും തുടങ്ങി , വിദൃാലക്ഷ്മിയെ

സാരിയിൽ കണ്ടതും ചായ കോണ്ടൂവരാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു , അപ്പോഴാണ് പുതിയ ഓഡറുകളുടെ തുണി

കളുമായി ഡെെയിങ്ങിൽ നിന്നും ലോറി വന്നത് തുണികൾ ഇറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു , ഞാൻ വെക്കേണ്ട

സ്ഥലം കാണിച്ചു കോടുത്തുകോണ്ടിരുന്നൂ. കാളിറ്റി മാനേജർ വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന് FM നെ

കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ടു , അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിലെ മാനേജർ രവിയും

വരുന്നതു കണ്ടു പിന്നാലെ രാജീവ് ഏൻെ്ര അടുത്തു വന്നു ചോദിച്ചു സാർ വെെറ്റ് ജഴ്സി

45കിലോ തുണി വേണമെന്നു പറഞ്ഞു, ഏത് ഒാഡറിനു ഏന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു മുൻപ്

കോടുത്ത വെെറ്റ് ജഴ്സി തുണിയിൽ തയ്യ്കേണ്ട സ്റയിൽ മാറി പോയി ഏന്ന് , ആരുടെ തെറ്റ്

ഏന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കാളിറ്റി മാനേജരുടെ കുഴപ്പം ആണ് ഏന്ന്. മുൻപ്

പോഡക്ഷൻ മാനേജരോടു കാരൃങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ,

FM വന്നതോടെ പതിവ് മാറി.

തുണി വേണമെന്നു രാജീവ് പറഞ്ഞു , പഴയ സ്റ്റോക്ക് നോക്കട്ടെ എന്നായി ഞാൻ. ലോറി

മടങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ കാബിനിലേക്കു വന്നതോടെ രവിയുടെ ഫോൺ വന്നു , ഞാൻ തുണി തരാം പക്ഷേ

മെമ്മോ ( കൂടുതൽ തുണി ആവശൃപ്പെട്ടു ലെറ്റർ പാഡിൽ എഴുതിതരണമെന്നു പറഞ്ഞു) രവി അത് FM

തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു , മെമ്മോ ഓണറുടെ അടുത്തു വരെ പോകും കൂടുതൽ തുണി ചിലവ്

വരുത്തിവച്ചവരി്ൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധൃതയുണ്ട്,

FM ഏന്നോടു ആരതിയും വീണയും ഏവിടെ ഏന്നായി, ഞാൻ കട്ടിങ്ങിലേക്കു അയച്ചു ഏന്ന്

പറഞ്ഞു. വിദൃാലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചു കിന്നരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ കലി വന്നു. ഉൗണ്

കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏന്നെ തേടി FM ൻെറ വിളി വന്നു , മെമ്മോ തരില്ല തുണി വേണമെന്നു

പറഞ്ഞു , റൂൾസ് പടി , മെമ്മോ/ മെയിൽ അയച്ചാലെ തരൂ ഏന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു , FM

കലിപ്പിലായി നേരിട്ടു വന്നു വലിയ ശബ്ദത്തിൽ തുണി 15മിനിറ്റിനകം കോടുക്കാൻ

ആവശൃപ്പെട്ടു , ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി , ഏല്ലാവരും ഏൻെറ മറുപടിക്കു ചെവിയോർക്കുന്നതും

കണ്ടു , FM മടങ്ങി, കലി വന്നതോടെ ഞാൻ കെെയിൽ ഇരുന്നഫയൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു സീറ്റിലേക്ക്

ഇരുന്നു , ഏൻെ്ര സെഷനിലെ സൂപ്പർ വെെസർ ഭാനുമതി വന്നു തുണി ഏടുക്കട്ടെ ഏന്ന്

ചോദിച്ചു, നീ നിന്നോടു പറഞ്ഞ പണി ചെയ്യുക, എന്നായി ഞാൻ, ഇവരുടെ മുൻപിൽ നാണം

കെടേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ???

പതിയെ കബൃൂട്ടറിലെ മെയിൽ തുറന്നു ടെെപ്പിങ്ങാരംഭിച്ചു , സമയം 3മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ

രാജീവ് വിളിച്ചു തുണി ഏന്തായി ഏന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു മെമ്മോ കോണ്ടുവന്നു തരാൻ

ഞാനും പറഞ്ഞു

അവൻ ഫോൺ വച്ചു , എനിക്കു എതിരെ പട ഒരുങ്ങുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മിനിറ്റുകൾ

കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീക്കാറ്റു പോലെ FM വന്നു തുണി വേണമെന്നു പറഞ്ഞു, തരാൻ പറ്റില്ലക്കിൽ

കയറി എടുക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു,

പിന്നെ ലാൻഡ് ഫോൺ കെെയിൽ എടുത്തു കട്ടിങ്ങിലെ മാനേജരെ വിളിച്ചു തുണി

എടുക്കുകയാണെന്നും രണ്ടു പേരെ അയക്കാനും ആവശൃപ്പെട്ടു,ജയിച്ച മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കി

ചിരിച്ചു, ഞാൻ പതിയെ എഴുന്നേറ്റു ,മടക്കിയ ലെറ്റർ പ്രിൻെ്റ ഔട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻെറ

നേർക്ക് നീട്ടി ,,,,

ആ നിമിഷം ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു ഞാൻ അതെടുത്ത് FM നു നേർക്ക് നീട്ടി എന്നെ കടിച്ചു

തിനുന്നതു പോലെ നോക്കിയ ശേഷം ഫോൺ വാങ്ങി ,മറുവശത്തു ജനറൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു : താൻ

അനിലിനെയും കൂട്ടി കൃാബിനിൽ വാ

FM: സാർ വരാം

ഫോൺ വച്ചു എനിക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു ,GM വിളിച്ചു നിന്നെയും കൂട്ടി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു

ഞാൻ കോടുത്ത ലെറ്റർ ടേബിളിൻെറ മുകളിൽ വച്ചശേഷം ധൃതിയിൽ എന്നെയും കൂട്ടി GMൻെറ

കൃാബിനിൽ ചെന്നു , ഡോർ തുറന്നു ഞങ്ങൾ ഉളളിൽ കടന്നതും G.M പോട്ടിത്തെറിച്ചു

ജനറൽ മാനേജർ: ഏന്താണീവിടെ നടക്കുന്നത്

F.M- സാർ ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല

ജനറൽ മാനേജർ : ഫാക്ടറി മാനേജരോടു ചോദിച്ചു താൻ ഇൗമെയില് കണ്ടോ ,ഇവൻ ജോലി

രാജിവച്ചെന്നു കാരണം അനൃായമായി തുണി വേണമെന്നു താൻ പറഞ്ഞുവെന്നു

ഫാക്ടറി മാനേജർ:: അത് ഏപ്പോൾ അയച്ചു ,ഇവൻ കളളനാണ് ആദൃം മെയിൽ ഏനിക്കു ആണ്

അയക്കേണ്ടത് ,

ജനറൽ മാനേജർ: അനിൽ വാട്ട് ഇൗസ് ദിസ്.

ഞാൻ: സാർ മെയിലിൽ സിസി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി പക്ഷേ കോപ്പി ലെറ്റർ സാറിൻെ കെെയിൽ

കോടുത്തിരുന്നു. ടെൻഷനിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ,രാജികത്ത്

അംഗീകരിക്കുക.നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ജനറൽ മാനേജരുടെ മറുപടിക്കു നിൽക്കാതെ

കൃാബിൻ വിട്ടു , ഏൻെറ സീറ്റിലേക്കു വന്നു

മനസ്സിൽ കരച്ചിൽ അലതല്ലുന്നു , ചിലപ്പോഴോക്കെ പുറമെ ചിരിച്ചു ഞാൻ പണ്ടേ

ശീലിച്ചിരുന്നു.

ഞാൻ പതിയെ ഫോൺ എടുത്തു പോഡക്ഷൻ മാനേജരോടു കാരൃങ്ങൾ പറഞ്ഞു , രാജിയെപറ്റിയും പറഞ്ഞു

, എൻെറ സെഷനിലെ എല്ലാവരേയും വിളിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് കൂടിയെ ജോലിക്ക് വരികയുളളു എന്നു

പറഞ്ഞു, അവർക്ക് അതോരു സക്ടമായി ,

ഞാൻ അവരുടെ ഹീറോ ആയിരുന്നല്ലോ ,. വിദൃാലക്ഷ്മിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച്

ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോന്നുമായിരുന്നു

മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീക്കാറ്റു പോലെ ഞാൻ ജോലി രാജിവച്ച കാരൃം കബനിൽ മിക്കവാറും

പേർ അറിഞ്ഞു

പോഡക്ഷനിലെ ഭവാനിയും നിറകണ്ണുകളോടെ എന്നെ തേടി വന്നു.. അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ

അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് പാവാടയും ബൗസ്സും ഞാൻ അവളോടു കരയാതെ പോയി നിൻെറ സെഷനിൽ ജോലി

നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഭാനുമതി അണ് ആതിനാൽ അവൾ ഭാനുമതിയുടെ കൂടെപ്പോയി

കരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു ആകെപ്പാടെ ചത്ത വീട്ടിലെ അവസ്ഥ …

അപ്പോഴാണ് GM വീണ്ടും വിളിച്ചത് ഞാൻ കൃാബിനിൽ ചെല്ലുബോൾ FM ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,

GM: ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക , തൻെറ തീരുമാനം മാറ്റുക FM തന്നെ ശലൃപെടുത്തുകയില്ല ,

റൂൾസ് പടി മുബോട്ട് പോകുക , താൻ കാരണം കുറെ വഴക്കു ഞാനും കേട്ടു MDയുടെ കെെയിൽ

നിന്നും

ഞാൻ: സാർ ഞാൻ ഒരു സെഷൻ ചാർജ്ജ് മാത്രമാണ് MD ഏങ്ങനെയാണ് സാറിനെ വഴക്കു പറയുക?

GM: എടോ തൻെറ മാനേജർ( ഫ്രാബിക്ക് മാനേജർ ശേഖർ,വെളിയിലെ ജോലിയിൽ ആയിരിക്കും മാക്സിമം

സമയം) വിളിച്ചു കാരൃങ്ങൾ പറഞ്ഞു MDയോട് , ശേഖർ ഏൻെ്ര ഗുരു കൂടിയാണ് പെൺവിഷയത്തിൽ

തല്പരൻ

ഞാൻ: സോറി സാർ ഞാൻ തുടരാം

GM: ഏന്തെകിലും ഉണ്ടെകിൽ എന്നോടു പറയുക , പോ

ഞാൻ വെളിയിൽ വന്നു , സെഷനിൽ വന്നു കാരൃങ്ങൾ ഭാനുമതിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏല്ലാവരോടും

ജോലി പഴയ പോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഫയലുകൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി

വിദൃാലക്ഷ്മി പറന്നു വന്ന പോലെ കൃാബിനിൽ വന്നു ചിരിയും കണ്ണുനീരും കലർന്ന മുഖഭാവം

കാണാൻ രസമുളള കാഴ്ച .

FM പോടുന്നനെ കൃാബിനിൽ കയറി വന്നു പറഞ്ഞു. അനിൽ നീ ജയിച്ചൂന്നു കരുതണ്ട ഞാൻ ആണ്

ഫാക്ടറി മാനേജർ , നിന്നെ വെളിയിൽ കളയാൻ അധിക സമയം വേണ്ട, സുക്ഷിച്ചോ, ഏനിക്കു കലി

വന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു : സാർ എനിക്കു എതിരെ ദേഷൃം തോന്നീട്ടു കാരൃമില്ല. സാർ

വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല , പിന്നെ കാൻറീനിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹോറ്റ്ലിലെ

വാർഡൻ ശശ്ശികലയുമായി നടന്ന ഡിസ്കസ് കണ്ട രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരുടെ പറഞ്ഞു പരത്തിയാൽ

സാറിൻെ കാരൃം പോക്കാണ്

FM: ആകെപ്പാടെ ചത്ത പോലെ ആയി

അനിൽ നീ ആവിശ്വമില്ലാത്ത കാരൃങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്