ഉറക്കം വരുന്നില്ല

പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പി വായനക്കാരെ,രണ്ടാനമ്മയോടൊപ്പം ഇല്ലത്തേക്കൊരു യാത്ര എന്ന കഥ പകുതിക്കു വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു.ആദ്യമേ അതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.രണ്ടാം സീസണ് ആദ്യത്തേതിന്റെ അത്ര എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് വായനക്കാരുടെ കമ്മെന്റുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്.ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കഥയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്.ഒരു ഫാന്റസി കഥയാണ് ഇത്.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാജ്യവും അവിടുത്തെ രാജകുമാരനും റാണിമാരും ഒക്കെയാണ് കഥയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.ഈ പാർട്ടിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ……