ഇതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്!

ഇതു കണ്ടതും എനിക്കും ചീറ്റി. ഇതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. അവർ കാണാതെ ഞാൻ പുറത്തു ഇറങ്ങി എന്റെ മുറിയിൽ പോയി. ഹോ എന്തോ ഒരു പ്രേത്യേക സുഖം . ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്രെയും സുഖിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ.

ഇതിൽ ഒരു സുഖ്മപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. കിച്ചു നു അമ്മയെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.

അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഈ കഥ മുഴുവൻ അവനോടു വിവരിച്ചു. അവൻ അത് അതുകേട്ടപ്പോ ഞെട്ടി.

ഞാൻ എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ പൂക്കളം നിറഞ്ഞ ഷഡി അവനു എടുത്തു കൊടുത്തു അവൻ അത് മണപ്പിച്ചു ആഞ്ഞൂഅടിച്ചു.

ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനായി അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്നു അമ്മക്ക് ഒരു ഹായ് വാട്സ്ആപ്പ് ൽ അയിച്ചു.

അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ റിപ്ലൈ അയിച്ചു ഹായ് കിച്ചു.

ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കമെന്റ് ചെയുക.23580cookie-checkഇതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്!