ആദ്യ അനുഭവങ്ങൾ

ഹായ് എല്ലാവർക്കും വണക്കം. കഥയെഴുത്തിന്റേ മാസ്മരിക ലോകത്തിലേക്ക് ഞാനും പിച്ചവെയ്ക്കുന്നു. വായിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റിലൂടേ അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തുക……

എന്റേ കൂട്ടുകാരി ജസ്നിയാണു എന്നേ നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് അവളേ പരിചമുള്ള ഒരു പത്രാധിപർ “ആദ്യാനുഭവങ്ങൾ” ശേഖരിച്ച് ഒരുമാസിക ഇറക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും അതിലേക്ക് എന്റേ ഒരു സൃഷ്ടി നിർബന്ധമായും വേണമെന്നും ഒക്കേ..

ചുറ്റും പെരുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ദാഹമടക്കാൻ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ..

അധികം വർണ്ണന വേണമെന്നു തോനുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റേ അനുഭവത്തിലേക്കു കിടക്കാം.

ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു പ്രീഡിഗ്രിക്കായി ടൗണിൽ കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ റഹീസിനേ പരിചയപ്പെട്ടത്. സുന്ദരനായിരുന്നു അയാൾ. വെളുത്തു തടിച്ച് സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ.

രാവിലെ പട്ടണത്തിലക്കുള്ള ബസ്സ് പൊതുവെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. എന്റേ സീറ്റിൽ ചാരി നിൽക്കാനായി തിക്കിതിരക്കുന്ന അയാളേ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയില്ലായിരുന്നു.

സീറ്റിൽ ചാരിച്ചാരി സാവകാശം എന്റെ ചുമലിലേക്ക് സ്പർശിക്കുകയും അവിടേ ചേർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റഹീസിക്ക, എന്റേ കക്ഷത്തിലേക്ക് എന്തോ ബലമുള്ള സാധനം കൊണ്ടയാൾ അമർത്തികൊണ്ടിരിക്കും. ബസിന്റേ ഇളക്കത്തിനനുസരിച്ച് അയാളവിടേ ഒരു കസർത്തുതന്നേ നടത്തും.

ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ ഞാനയാളേ തുറിച്ചു നോക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും, പതിവായി എന്നേ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചെത്തുന്നതു, കൊണ്ടോ എനിക്കയാൾ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു.

പതിവായ ബസ് യാത്രയും സുന്ദരനായ റഹീസിക്കയുടേ വികൃതികളും എന്റേ പഠനത്തേ പിന്നോക്കം വലിച്ചുവെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പതിവായ ബസ് യാത്രയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള റഹീസിക്കയുടേ ‘കടന്നുകയറ്റവും’ എനിക്കൊരു ദിനചര്യപോലേ ആയെന്നു പറഞ്ഞാൽ അധികമാവില്ല.

പിന്നീടയാൾ പതിവായി ഞാനിറങ്ങുന്നിടത്ത് ഇറങ്ങുകയും എന്നോടപ്പം സംസാരിച്ചു നടക്കാൻ സമയം ചിലവാക്കുകയും പതിവായി.

അതുകൊണ്ട് തന്നേ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായത് വീട്ടുകാരുടേ അനുവാദത്തോടുകൂടിയായിരുന്നില്ല. റഹീസിക്കയുടേ നിർബന്ധത്താൽ ഞാൻ കൂടേ ചെല്ലുകയായിരുന്നു.

പക്ഷേ, അത് അബദ്ധമായെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യമായി.

ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്നേ എന്നേ ബസ് യാത്രയിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലേ കസേരയിൽ ഇരിക്കാനാവശ്യപെടുകയും എന്നേ ചാരിനിന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കേ ചെയ്തു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതിലുമായിരുന്നു അയാൾക്ക് താത്പര്യം.

കൂടേ കിടക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെങ്കിലും ആ സന്ദർഭത്തിലേ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എന്നേ വളരേയധികം വിഷമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിർജ്ജീവമായിക്കിടക്കുന്ന അയാളുടെ പുരുഷായുധത്തേ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കുകയും ഉമ്മവെയ്ക്കുകയും ഒക്കേ ചെയ്തു നോക്കിയെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ബസ് യാത്രയിലെന്ന പോലേ കസേരയിലിരിക്കുകയും നിന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ എന്നേ ചാരിനിന്നുകൊണ്ട് തന്റേ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ റഹീസിക്ക ഉത്സാഹവാനായിരുന്നു.

ചിലപ്പൊഴൊക്കേ അയാളുടേ പുരുഷദണ്ഡ് പുറത്തെടുത്തു എന്റേ കക്ഷത്തിലേക്ക് തിരുകുകയും ബലമായി അമർത്തുകയും സീൽക്കാര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമൊക്കേ ചെയ്യുംമ്പോൾ ഞാൻ അത് പിടിച്ചുനോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അയാളേ കെട്ടിവരിയുകയും വേഴ്ചക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമൊക്കേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കുമത് കുഴഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്ലാസിലേയും മറ്റും ആൺകുട്ടികൾ എന്റേ വലിയ നിതംബത്തിലേക്കും വലിയ മുലകളിലേക്കും നോക്കി വെള്ളമിറക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുമായിരുന്നു. സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഏതു പുരുഷനേയും ആകർഷിക്കാൻ പോന്ന മുഴുത്ത മുലകളും കുഴഞ്ഞാടുന്ന ചന്തിയും മാത്രമല്ല ,അതിനൊത്ത മഞ്ഞനിറവും എനിക്കു തന്ന ദൈവം തമ്പുരാനോട് ഞാൻ ആയിരം തവണ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂൾ പ്രായത്തിലേ ഞാൻ അങ്ങിനേയായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ മുലകളും ചന്തിയും ഉള്ള അവിടത്തേ ചില പെൺകുട്ടികളിൽ ഞാനും പെട്ടിരുന്നു. ടീച്ചർമാക്ക് അവരോടെന്ന പോലേ എന്നോടും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

കോളേജിലാകട്ടെ ഇടവേളകളിൽ ലോഹ്യമടിക്കാനും മുഴുത്ത മുലകളിൽ നോക്കി പുന്നാരം പറയാനും ആൺകുട്ടികൾ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു.

ക്ലാസിലേ അനുകുട്ടൻ ഇടക്കിടെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ നെഞ്ചത്തൊന്ന് കയറികിടന്നിട്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ലൈബ്രറിയിലേക്കും ലാബിലേക്കുമുള്ള ഇടനാഴികളിൽ വെച്ച് അബദ്ധത്താലെന്നപോലേ കൂട്ടിമുട്ടുകയും സോറി പറയുകയും അവരുടേ പതിവായിരുന്നു.

ആ ഞാനാണിപ്പോൾ ഒരാണിന്റേ തളർന്നുറങ്ങുന്ന മാംസദണ്ഡിനേ പിടിച്ച് സഹതപിക്കുന്നത്. കീഴ്ജീവനക്കാരേയും നാട്ടുകാഷേയുമൊക്കേ വിറപ്പിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിനു പുറത്ത് സിംഹവും ഭാര്യക്കുമുന്നിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയുമാണെന്ന്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുംമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു.

മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.’

അലക്കിത്തേച്ച വസ്ത്രങ്ങളുടുത്ത് ബസ്സിലെന്നവണ്ണം ഞാനിരുന്നുകൊടുത്തു. ചൂടുള്ള അയാളുടേ പാലുകൊണ്ട് കക്ഷം നനഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.

ഭർത്താവിന്റെ പാലഭിഷേകത്താൽ നനഞ്ഞു വൃത്തികേടായ ബ്ലൗസും സാരിയും അലക്കിയലക്കി എന്റേ യവ്വനം പാഴാവുകയാണെന്നെനിക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങിയകാലം.

“ദേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, റഹീസിക്കയുടേ കൂടേയുള്ള ജീവിതം എനിക്കു മടുത്തുകഴിഞ്ഞു. വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനുമൊന്നും ഞാനില്ല. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും അതോർത്ത് ഇനിയും സങ്കടപ്പെടുന്നതിലർത്ഥമില്ലെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല മനസ്സോടെ നമുക്ക് വേർപിരിയാം, ഇതിന്റേ പേരിൽ കലഹത്തനൊന്നും ഞാനില്ല. നിങ്ങളേ നാണം കെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടേ പിരിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.”

ഒന്നും മുപടി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം.

പക്ഷെ അതിനു ശേഷമുള്ള മൂപ്പരുടെ പെരുമാറ്റത്തിനൊക്കേ നേർത്ത വ്യത്യാസം എനിക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അന്ന് രാത്രി വളരേ നേരത്തെ റഹീസിക്കയെത്തി. കയ്യിലോരു ബീർകുപ്പിയും , പൊതിഞ്ഞ മുല്ലപ്പൂമാലയുമൊക്കേ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കാദ്യം സംശയം തോന്നി. വല്ല മാനസിക രോഗവും….

എന്നാൽ പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റും അയാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഭാവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“മോളേ ….” തേനൊലിക്കുന്ന ആ വിളി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ.

എന്നിരിക്കിലും മാലയും പൊതികളും, ബീറുമൊക്കേയായുള്ള ആ നിൽപ്പു കണ്ടിട്ട് എനിക്കു പിന്നേയും സംശയമായി.

ഇനി വല്ല പള്ളികളിലോ, അമ്പലങ്ങളിലോ നേർച്ച നേർന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാംസദണ്ഡ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വരവോ മറ്റോ ആണോ ആവോ….

“മോളേ നീ വേഗമൊന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കേ ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ….”

“ഓ എന്റേ കക്ഷത്തുകൂടി ഒന്ന് പൂട്ടാനായിരിക്കും.”

“എടീ എന്റേ അനിയനിന്നുവരും ഒരു മാസത്തോളം അവനിവിടേ കാണും.”

നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി സ്വന്തമായുള്ള ഡ്രൈവർ കൂടിയായ അനിയനേക്കുറിച്ച് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്കു തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അവിവാഹിതനായ അനിയന്റേ വരവിൽ എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അധികം വൈകിയില്ല യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കണം വിയർത്തു കുളിച്ച് അലങ്കോലമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അയാളുടേ വരവ്. കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. നീണ്ട മുടിയിഴകൾ പാറിപ്പറന്നു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.

റഹീസിക്ക ഉറക്കം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

“ഹലോ ആതിരക്കുട്ടീ… റഹീസിക്ക എന്നോട് പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാളേ പറ്റി പക്ഷെ ഇയാൾ ഇത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല.” അയാളുടെ ആർത്തിപിടിച്ച ദൃഷ്ടികൾ എന്റേ നെഞ്ചിലേക്ക് അസ്ത്രം കണക്കേ പാഞ്ഞു വന്നു.

സ്കൂളിലും കോളേജിലുമൊക്കേ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര പയ്യൻമാർ ഇതൊക്കേ നോക്കി വെള്ളമിറക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരെക്കൊണ്ടൊന്നും തൊടീക്കാതേ ഞാനിതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഭാവി ഭർത്താവിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു, എന്നിട്ടോ…?

ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷനേ കാണുംമ്പോൾ എനിക്കുമുണ്ടാകില്ലേ … ഒരിത്… ഏത്…

ഞാനും എന്തിനും ഏതിനും തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

അയാൾക്ക് കുളിക്കാൻ എണ്ണയും തോർത്തുമൊക്കേ എടുത്തുകൊടുക്കുംമ്പോൾ ഒന്നു തട്ടാനും മുട്ടാനുമൊക്കേ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തു. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണ കോരി കാലിലും കയ്യിലും തേക്കുംമ്പോൾ ഇടിച്ചുകയറി എന്നവണ്ണം ഞാനിടപെടുകയായിരുന്നു.

ഞാനും കൈ എണ്ണയിൽ മുക്കി അശാളുടേ മുതുകിൽ തടവിക്കൊടുത്തു. മുതുകത്തേ മാംസപേശികളിലൂടേ എന്റെ വിരലുകളിഴഞ്ഞു. എന്റേ വിരൽമുനകൾ ആദ്യമായി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരുവന്റേ കൈമസിലുകളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അനുസരണയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലേ അയാൾ നിന്നു തന്നു. അയാളുടുത്ത തോർത്തിന്റേ കുത്ത് ഞാൻ അഴിച്ചുമാറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഒരു മുഴുത്ത വരാൽ മത്സ്യത്തെപ്പോലേ അത് എന്റേ കയ്യിൽ തടഞ്ഞു. ഞാൻ സ്വയം മറന്നപോലേ ഏതാനും നിമിഷം അയാളുടേ ദണ്ഡും പിടിച്ചുനിന്നുപോയി. അതാകട്ടേ അപ്പോൾ തല ഉയർത്താനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എന്റേ കൈകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധം അത് വലുതാവുകയാണ്. എന്റേ കൈപ്പത്തിക്കൊപ്പം വലിപ്പമുള്ള അതിന്റേ തലഭാഗം, ഞാൻ രണ്ടു കൈകളും ചേർത്തുപിടിച്ച് അതിനകത്താക്കി. കൈകൾ മുൻപിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. ഇരുകൈകളും ഇളക്കി ഞാനയാളേ നോക്കി, അയാളുടേ മുഖത്ത് അപ്പോൾ റഹീസിക്കയിലും ഞാനിതുവരേ കാണാത്ത ഒരു ഭാവമായിരുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കതങ്ങു തിന്നു കളയാൻ തന്നേ തോന്നിപ്പോയി. ബാത്റൂമിലെ ഷവറിന്റേ കീഴിലക്കയാളെന്നേ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു. എന്റേ നൈറ്റിയും പാവാടയുമെല്ലാം അയാൾ വലിച്ചൂരി. അയാളൊരു ആക്രമണത്തിന് തുനിയുകയിണെന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി. വേഴാമ്പലിനേപ്പോലേ ആ രസം നുകരാൻ അതിലലിഞ്ഞു ആ സുഖം മതിവരുവോളം അനുഭവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.

അയാളെന്തും ചെയ്യട്ടേ… എന്തും… എന്തും… ഷെഡിയും ബ്രേസിയറും ഞാനഴിച്ചുമാറ്റിക്കൊടുത്തു.

അയാളെന്റേ മുലകളേ അത്യാർത്തിയോടേ ഈമ്പികുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മറ്റേ മുലയിലേക്ക് ഞാനയാളുടേ കൈ പിടിച്ചുചേർത്തു. ഒന്നു വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോഴും മറ്റേതിനേ കശക്കുവാനും തടവാനും അയാൾ മടിച്ചില്ല. ഞാനപ്പോൾ സുഖംകൊണ്ടൊരു സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനത്തിനൊരുങ്ങുക തന്നേയായിരുന്നു. അയാൾ മുലയേ ചുണ്ടിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച ശേഷം എന്റേ കീഴ്ചുണ്ടിനേ അയാളുടേ വായ്ക്കകത്താക്കി ഈമ്പി വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു കൈ കൊണ്ടെന്റേ തലയുടേ പിൻഭാഗത്ത് പിടിച്ച് പൂർവ്വാധികം അയാളിലേക്കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അയാളേ ചുറ്റി വരിയുകയായിരുന്നു. ചുണ്ടുകളേ അസാമാന്യമായ ബലം പ്രയോഗിച്ച്കൊണ്ട് ഈമ്പിക്കുടിക്കുകയും അൽപനേരം മോചിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും അതിനേ വായ്ക്കകത്താക്കി ചപ്പിവലിച്ചാസ്വാദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്റേ ഞെരമ്പുകളിലൂടേ അഗ്നിജ്വാലകൾ ഉരുകിയൊലിച്ചൊഴുകുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

അയാളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഷവറിന്റേ വാൽവ് തുറക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാളെന്നെ മതിലിനോട് ചേർത്തു നിർത്തി. എന്തിനാണെന്ന് ഞാനൂഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അയാളെന്റേ കാലുകളേ ബലമായി അകറ്റിവെച്ച് മർമ്മസ്ഥലത്ത് മുഖമമർത്തി. ഞാൻ പുളഞ്ഞുപോയി.

ഇപ്പോഴയാളുടേ മുഖം എന്റേ കാലിനിടയിലാണ്. എന്റേ ത്രികോണത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അയാളുടേ ചൂടുള്ള നിശ്വാസം എന്റേ സിരകളിൽ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നു. വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന കൃസരിയേ നാവിനാൽ ഉഴുതപ്പെടുന്നു. ഞാൻ വികാരത്തിന്റേ അതിസാഗരത്തിലേക്കൂളിയിടുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനേയും പുരുഷൻമാരുണ്ടോ എന്ന് ഞാനതിശയിച്ചുപോയീ.

തേനൂറുന്ന ഒരു ചെമ്പരത്തിമൊട്ടിനേയെന്നവണ്ണം എന്റേ പൂമൊട്ടിനേ അയാൾ ഈമ്പിവലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുളയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോളയാളുടേ നാവ് അതിനകത്തേക്ക് നീളുന്നു. തരിച്ച് വിറങ്ങലിച്ച് അപ്പൂപ്പൻതാടി പോലേ പറന്നു നടക്കുന്നതുപോലേ തോന്നുന്നു.

അയാളെന്റേ ചന്തികളേ ഇരുകൈകളും കൊണ്ട് അമർത്തിപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അയാളോട് പരമാവധി ചേർന്നൊട്ടിയ പോലേ നിന്നു കൊടുത്തു. ദാഹമടങ്ങാത്ത ഒരു നായയേപ്പോലേ കൂടുതൽ ശക്തിയായി അയാൾ എന്റേ പൂവിനേ നക്കിയെടുക്കുകയാണ്.

എന്റേ പൂവിനും അരക്കെട്ടിനും തീ പിടിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കിതപ്പടക്കാനാവുന്നില്ല. ഇരുകൈകളുമുയർത്തി രണ്ടു മുലകളേയും ഞാൻ സ്വയം ഞെരിച്ചുപ്പോയി. വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്കങ്ങനേ ചെയ്യണമെന്നു തോന്നി. അയാളുടേ നാവിനു നീളം കൂടിക്കൂടിവരുന്നതുപോലേ അതു പൂർവ്വാധികം അകത്തേക്കു കടക്കുകയാണ്. അവിടമെല്ലാം നക്കിത്തുടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെന്റേ അരക്കെട്ടിനേ പിളർത്തുകയാണോ എന്നു തോന്നാതിരുന്നില്ല. ഇങ്ങിനേ വേണം പുരുഷനായാൽ എന്നു റഹീസിക്കയോട് വിളിച്ചുപറയണമെന്നും മോഹിച്ചും ആർത്തുവിളിക്കണമെന്നും ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചുപോയീ.

അയാളുടെ നാവും ചുണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. തീ പിടിച്ച എന്റേ അരക്കെട്ടിൽ പൊത്തിപ്പിടിച്ച അയാളുടേ കരങ്ങൾ അഗ്നിയായി മാറുകയിണെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. അതിനുള്ളിൽ കിടന്നു എന്റേ പൂവ് നീറിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും രതിസുഖത്തിന്റേ അങ്ങേക്കരയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഞാനളക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റേ പൂവ് പരമാവധി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുവന്നുതുടുത്തു നിൽക്കുന്ന പൂവിൽ നിന്നും മുഖം വേർപ്പെടുത്തി അയാളവിടേ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നേ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയിൽ അയാളതിനേ ഉമ്മവെച്ചു. വീണ്ടും… വീണ്ടും… പലപ്രാവശ്യം… ഞാൻ കൂടുതൽ അശക്തയാവുകയാണ്. എനിക്കു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, രണ്ടുകൈകളും കൊണ്ടയാളുടേ തലപിടിച്ച് ശക്തമായി ഞാനെന്റേ പൂവിലേക്കു ചേർക്കുകയായിരുന്നു….

തുടരും…

4cookie-checkആദ്യ അനുഭവങ്ങൾ

  • യൗവനം മുറ്റിയ തേൻ 2

  • കാണാൻ 5

  • നേഴ്സിംഗ് ഹോം 2