അയൽവാസിയായ

ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയായ അസ്ന താത്തയെ കളിച്ചതാണ് അസ്നതാത്ത

മുസ്ലിംആയിരുന്നു കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും

ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഭർത്താവിന് കച്ചവടം ആയിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥിരം നാട്ടിൽ

ഉണ്ടാവാറില്ലായിരുന്നു

ഇളയ കുട്ടി പെണ്ണായിരുന്നു ഏകദേശം 2 വയസ്സ് മൂത്തത് 2 ആൺ കുട്ടികളും 4 ലും LKG

യിലും പടിക്കുന്നു എനിക്ക് 23 വയസ്സായിരുന്നു അസ്ന താത്തയ്ക്ക് 27 വയസ്സായിരുന്നു

ഇനി അസ്ന താത്തയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം മെലിഞ്ഞ ശരീരം അധികം മെലിഞ്ഞിട്ടല്ല

വെളുത്ത് തുടുത്ത നിറം ഏകദേശം 55 കിലോ തൂക്കം 34 Size മുല പാല് വറ്റിയിട്ടില്ല

ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ചന്തി ഒത്ത വലുപ്പം ഉയരം അധികം ഇല്ല അസ്നതാത്ത നല്ല

കമ്പനിയായിരുന്നു വന്നാൽ ഫോണിൽ സിനിമ കയറ്റാനും മറ്റും എന്റെ അടുത്ത്

വരാറുണ്ടായിരുന്നു

ഒരു ദിവസം അസ്ന താത്ത സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൂടാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

അന്നാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു

അസ്നതാത്തയും മകളും മാത്രമായിരുന്നു രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയായതിനാൽ എന്റെ

വീട്ടിൽ നിന്നോളാൻ അസ്ന താത്ത യോട് എന്റ വീട്ടുകാർ ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു

അസ്നതാത്ത രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി ഒരു 9 മണിക്ക് അസ്ന

താത്ത വന്നു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു

പിന്നെ ടിവി കണ്ടു മോള് ഉറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ അസ്ന താത്ത ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമ

ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമ സെന്റ് ചെയ്തു അറിയാതെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു

സെക്സ് വീഡിയോയും സെൻറ് ആയി ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല

അത് കഴിഞ്ഞ് അസ്ന താത്ത സെൻറ് ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ആക്കി അടുത്തത് അടിച്ചു വന്നത് സെക്സ്

വീഡിയോ ആയിരുന്നു അസ്ന താത്ത അത് കണ്ടു നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടന്ന്

ഓഫാക്കി ഞാൻ വല്ലാതായി അസ്ന താത്തയോട് പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്

മാറ്റിേപ്പായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്നതാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു വേറെ ആരെങ്കിലും

ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ പെട്ടേനെ

ഇതും കണ്ട് നടക്കലാണോ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം ഒന്നും

കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊരു മാർഗമേ ഉള്ളു

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ആ മതി എന്ന് അസ്നതാ പറഞ്ഞു