അനിയത്തിയുടെ മുലയിലെ കാക്ക കുരു

ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുവായിരിന്നു അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങൊട് ബക്കറ്റിൽവെള്ളം ക്കെ ആയി നിലം തുടക്കാൻ അങ്ങൊട് വന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കി മൂഡ് ആയി ചുരിദാർആണ് അവളുടെ വേഷം ഇറങ്ങിയ കഴുത്തിന് കുനിയാതെ തന്നെ മുല ച്ചാൽ കാണാം കക്ഷം നിറയെ വിയർപ്കൊണ്ട് നനജിരിക്കുന്നു തുണി അലക്കി വരുന്ന വരവാണ് ബ്രായുടെ ഒരു വള്ളി പുറത്തേക് കയറി കിടക്കുന്നു tight ഡ്രസ്സ് ആയതോണ്ട് മുല നന്നായി തള്ളി നില്കുന്നു മുലയിൽ നന്നായി നെയ്യ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഇത്രമുഴുപ്പു അവൾ നിലത്തു കുനിഞ്ഞു ഇരുന്നു തുടക്കാൻ തുടങ്ങി ഉഫ്ഫ് ആ കാഴച ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെകാൽമുട്ട് ഇടത്തെ മുലയിൽ തട്ട് അത് മുകളിലേക്കു തള്ളി നില്കുന്നു അപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ആ സാധനംകണ്ടത് മുല തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു വലിയ കാക്ക പുള്ളി ശേരികും അത് പുള്ളി അല്ല കുരുവാണ് കാക്ക കുരുഅതിലും നെയ്യ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറിച്ചു നില്കുന്നു അവൾ എന്റെ അനിയത്തി ആണെന്ന് ഞാൻ. മനഃപൂർവംമറന്നു കാരണം ആ കാക്ക കുരു എന്നെ നന്നായി മുടക്കി എന്റെ കുണ്ണ നന്നായി കമ്പി ആയി ഞാൻ പെട്ടന്ന്തന്നെ ബാത്‌റൂമിൽ പോയി നന്നായിട്ടു അവളെ ഓർത്തു പാല് കളഞ്ഞു ബട്ട് അപ്പോഴുo കുണ്ണ കമ്പി ആണ്മനസ്സിൽ അവളുടെ മുലയും ആ കാക്ക പുള്ളിയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ കസിൻ അഞ്ചു വീട്ടിൽ വന്നുഅവര് രണ്ട പേരും ഷട്ടിൽ കളിക്കുവരന് ഞൻ അത് നോക്കി നിന്ന് ഹോ .. കളിക്കുന്ന സമയം എന്റെഅനിയത്തിയുടെ മുല തുളുമ്പി കളിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ബ്രായുടെ രണ്ടു വള്ളിയും പുറത്തു ചാടി. നന്നായിവിയർത്തു ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ നേരം കളിച്ചു അവര് തളർന്നു ഇരിക്കുമ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻകുളിച്ചിട്ടു വരം ദേഹം മുഴുവൻ ഒട്ടിപിടിക്കുന്നുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്കി കമ്പി ആയി അപ്പോൾ ഞൻആഗ്രഹുച്ചു അവളെ കിട്ടിയാൽ നന്നായി ദേഹം മുഴുവൻ ഉള്ള വിയർപ് നാക്കണം ന്നു. അങ്ങനെ അവൾബാത്‌റൂമിൽ കയറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അവള് കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെബാത്‌റൂമിൽ.

കയറി എന്നിട്ടു അവളുടെ പാന്റിയും ബ്രായും എടുത്തു അത് വിയർപ് കൊണ്ട് നനഞ്കുതിർന്നിരുന്നു അവളുടെ പൂറു വരുന്ന സ്ഥലത്തു എന്തോ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പാലന്ന് മനസിലായി ആമണം എന്നെ മാതു പിടിപ്പിച്ചു ഞൻ അത് രണ്ടും വായിൽ ആക്കി ചപ്പി വലിച്ചു എന്നിട്ടു അതിൽ മുഴുവൻ പാല്അടിച്ചു ഒഴിച്ചു .

ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമനിചു എന്റെ അനിയത്തിയുടെ നെയ് മുലയും ആ കാക്ക കുരുവും ഒക്കെനക്കി അവളെ വെണ്ണ പൂറു തിനണം ന്നു .

അങ്ങനെ എന്നും അവളെ നോക്കി 3 തവണ എങ്കിലും ഞാൻ അടിക്കുംഞാൻ അനിയതിയെ ചെട്ടന് കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് video കണ്ടു എനിക്കി കഴപു മൂത്തു എങനയെങ്കിലും അവളെന്നും ഊക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉറപിചു ബട്ട് എങനെ ഞാൻ ചിന്തിചു

അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാനും അവളും മാത്രം ഉള്ള ദിവസം അന്ന് അവള് ഒരു റെഡ് നിറത്തിൽ ഉള്ള ഒരുടോപ് ആണ് ഇട്ടതു പതിവുപോലെ അവൾ നിലം തുടക്കുവയിരുന്നു പകുതി മുലയും കാണം അവള് നന്നായിവിയർത്തു ഒലിക്കുണ്ടയിരുന്നു കക്കകുരുവിലൂടെ വിയർപ്പു തുളി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു. ഞാൻ അഗ്രഹിച നിമിഷംഅവളുടെ വിയർപ് നക്കി എടുക്കന് ഞാൻ കൊതിചു . എനിക്കി ഇനി പിടിചു നില്കനു കയിയില്ല ഞാൻ ഇനിഅവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കില് ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നു തൊനിപൊയി

ഞാൻ അവളെ പുറകിലൂടെ മുലയിൽ കെട്ടി പിടിചു അവള് ഞെട്ടി തരിചു പോയി സ്വന്തം ചെട്ടനുതന്നെ അനുബവിക്കുന്നു അവള് എതിര്തു

അവൾ : ഏട്ടാ എന്താ കണിക്കുന്നെ എന്നെ വിടു

ഞാൻ : ഇല്ല ഇന്നു എനിക്കി നിന്നെ തിന്നണം എനിക്കി പിടിചു നില്‍കനു അവതൊണ്ട

അവൾ : അരെങ്കിലും കാണും വിടാൻ

ഞാൻ : ഇല്ല അരും വരില്ല പ്ലീസ് ഒന്ന് സമ്മതികി

ഞാൻ അവളുടെ മുലകൾ നന്നായി പിടിചു ഉടചു അവളുടെ കഴുത്തിലെ വിയർപ് എല്ലം ഞാൻ നക്കി എടുത്തു

അവൾ : ഏട്ടാ ഇത് തെറ്റല്ലേ

ഞാൻ : അറിയാം തെറ്റാണുന്നു പക്ഷെ വെരെ വഴി ഇല്ല നിന്നെ നല്ലോണം ഊക്കിയലെ എന്റെ കടി മാറൂ

ഞാൻ അപ്പൊയെകും അവളുടെ ചുരിധരിന് അകതു കൈയിട്ടു മുലകൾ ഉടക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ പതുകെഎതിര്‍പ്പ് കുറക്കാൻ തുടങ്ങി

ഞാൻ : നീ ഒരു അസ്സൽ വെണ്ണ ചരക്കാട്ടൊ മോളെ

അവൾ : എട്ടനു എന്താ എന്നൊടു ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ( അവൾ പാതിഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു )

ഞാൻ : നിന്റെ മുലയും അതിലെ വലിയ കാക്ക കുരുവും ആണ് കാരണം അത് എനിക്കി നക്കി എടുക്കണം

അപ്പോയെക്കും അവൾ സുഖം അറിഞ്ഞു വന്നിരിന്നു ഞാൻ അവളെ നിലതെക് കിടത്തി എന്നിട്ടു രണ്ടു മുലയുംപുറത്താക്കി ഉഫ് ആ കാഴ്ച ഉടയാത്ത അവളുടെ നെയ്യ് മുലകൾ അത് കൂടുതൽ വലുതായി തള്ളി നില്കുന്നുമുല ഞെട്ടുകൾ വലുതായി ഒരു കാരക്കയുടെ വലിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മുലകൾതായന്നു പൊന്തുന്നു ഇടത്തെ മുളയുടെ മുകളിൽ കാക്ക കുരു തെളിഞ്ഞു കാണാം എന്റെ സകല കണ്ട്രോളുംപോയി ഞാൻ

ആർത്തിയോടെ അവളുടെ കാക്ക കുരു നക്കാൻ തുടങ്ങി മുലകളെ ഞാൻ വായിലാക്കി ചപ്പി വലിച്ചുഅവൾ സുഖം കൊണ്ട് പിളഞ്ഞു

ഞാൻ : മോളെ സുഖം ഉണ്ടോ

അവൾ : മ്മ് മ്മ്

ഞാൻ : മോളുടെ വെരെ എവിടേലും കാക്ക പുള്ളി ഉണ്ടോ

അവൾ : ഉണ്ട് താഴെ രണ്ടെണ്ണം

ഞാൻ : ഞാൻ അത് തിന്നോട്ടെ

അവൾ: മ്മ് മ്മ്

ഞാൻ ആർത്തിയോടെ അത് തിരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാ അവളുടെ പൊക്കിളിനടിയയിൽ വലിയ ഉണക്കമുന്തിരി പോലെ കാക്ക കുരു ഞാൻ അത് വായിലാക്കി നുണഞ്ഞു അവൾക്കു സുഖം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻഅയില ഞൻ ഒന്നുടെ താഴോട്ടു നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ നെയ്യ് പൂറിന്റെ അടിയിൽ അടുത്ത കുരു ഞാൻവിരലുകൊണ്ട് അത് ഞെരടി അവളുടെ പൂറിൽ നിന്നും ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞൻ അവളെ സ്വർഗംകാണിച്ചു

അവൾ : ഏട്ടാ എനിക്കി കടി സഹിക്കാൻ ആവുന്നില്ല

ഞാൻ : ആണോ ഞൻ കയറ്റട്ടെ

അവൾ : വേഗം കയറ്റി അടിച്ചു ത ചേട്ടാ കടിച്ചു പൊട്ടുന്നു

ഞാൻ : ധൃതി വെക്കല്ലേ നിന്റെ കാക്ക കുരു നക്കി മതിയായിട്ടില്ല എനിക്കി

അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായി നക്കി വടിച്ചു അവളുടെ എല്ലാ സ്ഥലവും ഞാൻ തുപ്പല് കൊണ്ട് അഭിഷേകംചെയ്തു പൂറിന്റെ സൈഡ് മുഴുവൻ ഞൻ നക്കി എടുത്തു ബട്ട് പൂറിൽ തൊട്ടില്ല അത് അവളെ കടി മൂപ്പിച്ചു

അവൾ : ഏട്ടാ പ്ലീസ് പൂറിൽ കയറ്റി താ സഹിക്കണില്ല എന്റെ പൂറു തിന്നു പ്ലീസ്

ഞാൻ : ശെരി നക്കി സ്വർഗം കാണിക്കാന് പറഞ്ഞു

ഞാൻ നല്ലോണം പൂർ തിന്നാൻ തുടങ്ങി അവൾ കാല് നന്നായി അകത്തി വെച്ച്

അവൾ : ഏട്ടാ മതി കയറ്റി താ അടിച്ചു താ കടി മാറ്റി താ

ഞാൻ : ശെരി മോളെ ചേട്ടൻ കയറ്റാൻ പോകുവാ മോളുടെ കടി മാറ്റി തരാ

ഞാൻ അവളുടെ പൂറിൽ നിറയെ തുപ്പി നിറച്ചു അങ്ങനെ കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആരോ പുറത്തു ബെല്ലടിച്ചു ( അടുത്ത ഭാഗം കടി മാറ്റികൊടുക്കാൻ അവള് എന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നു )………..തുടരും …..

6cookie-checkഅനിയത്തിയുടെ മുലയിലെ കാക്ക കുരു

  • മന്ത്രവാദിനി

  • അവിഹിതങ്ങളും – Part 2

  • അവിഹിതങ്ങളും – Part 1