അതായി അടുത്ത പരിശ്രമം!

കോളേജ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ചുമ്മാ തേരാ പാരാ നടന്നു ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾ അയവിറക്കുന്ന കാലം. കൈയ്ക്ക് ദൈന്യം ദിനം പണിയേറുന്നത് അല്ലാതെ കുണ്ണ ഭാഗ്യം തീരം ഇല്ലാതെ കമ്പികുട്ടനിലെ കഥയും വായിച്ചു നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചിന്ത മനസിലോട്ട് ഓടിവന്നതു… അയൽക്കാരി ചേച്ചിമാരെ ഓർത്തു സ്ഥിരം പട്ടം പറത്താറുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നേരിട്ട് പ്രാപിച്ചാലെന്ത്ന്ന്. എന്റെ സ്ഥിര വാണറാണി ലിജി ജോസ് പ്രായം ഒരു 35ഓളം കാണും.

പുള്ളിക്കാരി കറുത്തിട്ടു കാണാൻ വല്ല്യ ചരക്ക് ഒന്നുമല്ല… എന്നാലും തരക്കേടില്ല… അധികം നീളമില്ലാത്ത ലിജിക്ക് ഉരുണ്ടു ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മുല. ഒതുങ്ങിയ വയറും നീളത്തിന് അനുസരിച്ച് വിരിഞ്ഞ എന്നാൽ ഒട്ടു വൃത്തികേടല്ലാത്തെ കുണ്ടിയും അവരെ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രിയ വാണറാണി ആക്കിയത്… കമ്പിക്കുട്ടൻ ന്റെ സ്ഥിര വായനക്കാരൻ ആയോണ്ടാവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും വിഷ്യലൈസ് ചെയ്താലേ കുണ്ണപ്പൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസാധിച്ചിരുന്നോള്… ഗള്ഫ്കാരൻ മാപ്ല അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആണ്ടുതോറും കിട്ടുന്ന ലീവിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്ന അവർ ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് വിരലിട്ടു വിശപ്പടക്കണമെല്ലോ എന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു… ആ ചിന്ത എന്ന അവരുമായി പല രതിക്രീടകൾക്കും വഴി ഒരുക്കി. വാണ സ്വപ്നത്തിൽ പലവിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ രതിലയത്തിൽ ആറാടി..

അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ എങ്ങനേയും വളക്കാൻ ഉള്ള പ്ലാനുകൾ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇതുവരെ എന്ന പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വല്ല്യ വണ്ണവും നീളവും ഒന്നുമില്ലാത്തെ ഒരു ആവേജ് 22 വയസ് പയ്യൻ. എന്നാൽ നീളവും വണ്ണവും തന്നു കടാക്ഷിക്കാത്തെ ദൈവം കുണ്ണക്ക് വേണ്ടത്രേ നീളവും വണ്ണവും തന്നത് എന്റ ഭാഗ്യം അതോ ഇനി 15 വയസ് മുതൽ മുടങ്ങാതെ ഉള്ള എന്റ അധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമോ ആവാം.

മെലിഞ്ഞ പ്രകൃതക്കാരൻ ആയോണ്ട് അവരെ ഇമ്പ്രെസ് ചെയ്യാൻ എന്റ ബോഡി മസിൽസ് പോരെന്നും അവരെ നേരിട്ട് എന്നിൽ അറ്ററാക്ടിവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.അങ്ങനെ കമ്പി കഥ വായിച്ചുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞു അറിവുകൾ ഞാൻ പ്രയോകികം ആക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് ഞാൻ അവരിൽ ആകൃഷ്ടരാണെന്നു ആദ്യം അവരെ അറിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനായി ഞാൻ അവർ കാണ്കെ അവരെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കുകയും അവരെ ഞാൻ നല്ല പോലെ വായിനോക്കാനും തുടങ്ങി.