അടിമാലി ഡയറീസ്

നീരയുടെ കഥ ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മറ്റൊരു കഥ സെയിം ത്രെഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആങ്ങള പെങ്ങളെ നടിയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെയും സംവിധായകൻ “ചന്ദ്രദാസിനടക്കം“ അവളെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തതും മറ്റും. ആ കഥവായിച്ചപ്പോൾ സെയിം ത്രെഡ് ആയതിനാൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നു.

അടിമാലി ഡയറിക്കാരി ജിച്ചിയാണ് ഇതിലെ കഥാനായിക. ഫ്റ്റിഷ് തന്നെ തീം

എല്ലായിടത്തും ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൾബും ബഹളവും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവുമാണ്. ഒരുമാതിരി ആളുകൾ ഒക്കെ നല്ല വെള്ളമടിച്ച് മൂത്ത് നടക്കുകയാണ്. ഇടക്ക് ചിലയിടത്ത് നല്ല അടിപൊട്ടുന്നുണ്ട്. തപ്പാണി പ്രവിയും ടീമും ഒരു അടികഴിഞ്ഞു സ്ഥലം കാലിയാക്കിയതേ ഉള്ളൂ.