നിമിഷയുടെ പുനർജന്മം – 4

ഞാൻ: അത് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ പോയതാ ദേവിക : നിനക്ക് എന്താ ലീക് ആണോ എന്നിട്ട് ഒരു ചിരിയും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തട്ടികളികാതെ നേരെ …

Read more

കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ നോൺ വെജ്ജാ – 2

ഉഷ്ണം എന്ന വ്യാജേന കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ ഷർട്ടും ബനിയനും അഴിച്ചു ഭിത്തിയിൽ ആണിയിൽ തൂക്കിയിട്ടു യൗവനം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ …

Read more

വിധവ – ഭാഗം 2: ബസ്സിലെ ജാക്കി വയ്ക്കൽ

കടയിലെ മുതലാളിയുമായുള്ള എന്റെ രതി കേളികൾ പിന്നെയും നീണ്ടു. എനിക്കയാൾ സാരിയും പണവും സമ്മാനമായി തന്നു. അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ സാധിച്ച് കൊടുത്തു. അയാൾ …

Read more

കോളേജ് പ്യൂൺ മിനി ചേച്ചി

എന്റെ പേര് അഭിനവ്‌. എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഞാൻ കോളേജിൽ …

Read more