ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 11

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 11 Story : Shavakkallarayile Kolayaali 11 Author : വിശ്വനാഥൻ ഷൊർണ്ണൂർ | Previous Parts ഡോക്ടര്‍ ദേവാനന്ദിന്റെ മുറിയിലേക്ക് …

Read more

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 12

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 12 Story : Shavakkallarayile Kolayaali 12 Author : വിശ്വനാഥൻ ഷൊർണ്ണൂർ | Previous Parts ഫാദര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസിനേയും കൊണ്ട് …

Read more

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 10

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 10 Story : Shavakkallarayile Kolayaali 10 Author : വിശ്വനാഥൻ ഷൊർണ്ണൂർ | Previous Parts വട്ടേകാടൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് …

Read more

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 9

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 9 Story : Shavakkallarayile Kolayaali 9 Author : വിശ്വനാഥൻ ഷൊർണ്ണൂർ | Previous Parts തുടരെയുള്ള മുട്ട്കേട്ടാണ് ഷേർളി …

Read more

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 8

ശവക്കല്ലറയിലെ കൊലയാളി 8 Story : Shavakkallarayile Kolayaali 8 Author : വിശ്വനാഥൻ ഷൊർണ്ണൂർ | Previous Parts ഓവർകോട്ടെടുത്ത് ധരിച്ച് കൈകളില്‍ …

Read more