എൻറെ ചകര അമ്മിണീ 2

അമ്മിണീ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോൻ മേടിച്ചു തരുന്ന ഡ്രസ്സ ഏതായാലും ഞാൻ ഇടും എന്നാൽ
അമ്മിണീ വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു വാ ഞാൻ അമ്മിണിക്ക് ഇന്നുതന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള
ഒരു ചുരിദാർ മേടിച്ചു തരും അമ്മിണീ എന്നോടു ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പോയാൽ ചുരുദാർ മേടിച്ചു
തയ്ച്ച് കിട്ടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശീമാട്ടി ചെന്നാൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ചുരിദാർ എടുത്തിട്ടു
അവിടെ അടുത്ത് ഒരു കടയുണ്ട് അവടെ കൊടുത്താൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തു
കിട്ടും അമ്മിണി എന്നോടു പറഞ്ഞു

എന്നാൽ മോനേ പുള്ളിക്കാരന് ഉള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട നമുക്ക് പോകാം ആ പിന്നെ
അമ്മിണി പോകുമ്പോൾ ചുരിദാർ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് മേടിക്കുന്ന
ചുരിദാർ ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ശരി മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മിണി അടുക്കളയിലേക്ക്
പോയി എന്നിട്ട് വേഗം പുള്ളിക്കാരൻ ഉള്ള ചോർ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു അമ്മിണിക്ക്
ആകെ മൂന്ന് ചുരിദാർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് അമ്മിണി എന്നോട് ചോദിച്ചു

മോനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതു ചുരിദാർ ഇടണം ആ മൂന്നു ചുരിദാറിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചുരിദാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് അമ്മിണിക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ
അമ്മിണി എൻറെ കൂടെ എവിടെ വന്നാലും ഏത് സാരി ഉടുക്കണം എന്നും ചുരിദാർ വേണമെന്നും
എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അമ്മിണീ ശരിക്കും എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത
കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മിണീ എന്നോടുളള വർത്തമാനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും തികച്ചും ഞാൻ
അമ്മിണിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ

എനിക്ക് അമ്മിണിയെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും കളിച്ച് എൻറെ കുണ്ണപാൽ അമ്മിണിയുടെ പൂറ്റിൽ
ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള എൻറെ മോഹം കൂടി കൂടി വന്നു പക്ഷേ മനസ്സിലുള്ള പേടികൊണ്ട് എനിക്ക്
ഈ ഒരു കാര്യം എൻറെ അമ്മിണിയോട തുറന്നു് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തെ എൻറെ മനസ്സ് ആകെ
വിയർപ്പു മുടി നടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ഇന്ന അമ്മിണിയേ
കൊണ്ട ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ എറണാകുളത്തു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക അമ്മിണിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന പറയണം
ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ആലോചിച്ച് ടിവി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻറെ അമ്മിണി ഡ്രസ്സ്
ചെയ്തു

എൻറെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനേ ഞാൻ റെഡി ആയി നമുക്ക് പോകാം എറണാകുളത്തേക്കു
ഞാൻ അമ്മിണിയെ നോക്കുമ്പോൾ സോൾ എല്ലാം ഇട്ട മുല മറിച്ച് ആണ എൻറെ മുന്നിൽ വന്നു
നിന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മിണിയോടു പറഞ്ഞു എൻറെ അമ്മിണി ഈ ഷോൾ ഒന്നും അമ്മിണിക്ക്
വേണ്ട എൻറെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഞാൻ അമ്മിണിയുടെ ഷോൾ ഊരിമാറ്റി എൻറെ
അമ്മിണി എൻറെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം ഞാൻ സോള് എടുത്തപ്പോൾ മാർ
ഇൻറെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു തളിച്ച് കാണപെട്ടു പക്ഷേ അതു് താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ
ഒരു ചുരിദാർ പോലെ യാണ് കാണുന്നത് ആ ചുരിദാർ ടക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മിണിയുടെ
മുലയുടെ ഷേപ്പ് തീർച്ചയായും എടുത്തു അറിഞ്ഞേ എന്ന

എൻറ്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ചുരിദാർ ഇടുമ്പോൾ എൻറെ അമ്മിണിയേ കൊണ്ട സ്കൂട്ടറിൽ
പോകുമ്പോൾ വട്ടം ഇരിക്കാൻ പറയേണ്ടി വരില്ല എൻറെ അമ്മിണീ സ്കൂട്ടറിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ
വട്ടം ആണ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മിണിയേ കൊണ്ട് ശീമാട്ടി യിലേക്ക ഭാര്യ
ഭർത്താക്കൻമാർ എന്നപോലെ ഞങ്ങൾ പോയി ശീമാട്ടിയിൽ ചെന്നു കേറിയപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ
വന്നിട്ട് സാർ എന്താണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു എൻറെ മമ്മിക്കു
ചേർന്ന് ഷേപ്പുള്ള ചുരിദാർ വേണം അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും സെക്കന്ഡ്
ഫ്ലോർ ഇലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി വേറെ

ഒരു ആൻറിക്ക് ഞങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതായത് ആൻറ്റി അവിടത്തെ സെയിൽസ് ഗേൾസ് ആണ
കേട്ടോ പ്രായം ഉണ്ട് പിന്നീട് ആൻറി ആണ് എൻറെ അമ്മിണിക്ക് ചുരുദാർ എടുത്തു തരാൻ
ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത ആൻറി ആദ്യം ഒക്കെ അസാധാരണ ചുരിദാർ ആണ് കാണിച്ചുതന്നത് പക്ഷേ
അതൊന്നും എനിക്ക ഇഷ്ടമായില്ല ഞാൻ ആ ആൻറിയോട പറഞ്ഞു നല്ല ഷേപ്പുള്ള ചുരിദാർ ആണ് ഞാൻ
നോക്കുന്നത അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റി എന്നോടു ചോദിച്ചു അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ആൻറിയോട പറഞ്ഞു അത്
എൻറെ അമ്മായി അമ്മയാണ അപ്പോൾ ആ ആൻറി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏതു ടൈപ്പിലുള്ള ചുരിദാർ ആണ്
നോക്കുന്നത് ഞാൻ ആൻറി യോട് പറഞ്ഞു

ബ്രേസ്റ്റ് കപ്പ് ചെയ്ത ഷേപ്പുള്ള ചുരിദാറാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ സെയിൽസ് ആൻറ്റി
എന്നെ നോക്കി ആക്കിയ ചിരി ചിരിച്ചു ഞാൻ ആൻറി ഓടു പറഞ്ഞു എൻറെ സുന്ദരിയായ അമ്മിണിയെ
നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടിച്ച നടത്തുന്നതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഞങ്ങളെ രണ്ടു
പേരെയും കൂടി അങ്ങനത്തെ ചുരുതാർ ഉള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടു് പോയി എന്നിട്ട്
ആ സെയിൽസ് ആൻറി ഞങ്ങള്ക്ക് ചുരിദാറുകൾ കാണിച്ചുതരാൻ തുടങ്ങി എൻറെ അമ്മിണി
ചുരിദാറുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു മോനേ ഇതു പോലത്തെ ചുരിദാർ എനിക്കു മേടിക്കണോ
ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ അമ്മിണിയോട പറഞ്ഞു ഞാൻ മേടിച്ചു തരുന്ന ചുരിദാർ എൻറെ കൂടെ
നടക്കുമ്പോള്

ഇടണം അപ്പോൾ സെയില്സ് ആൻറി പറഞ്ഞു ഇത് പോലെത്തെ ചുരിദാർ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാ നല്ലത്
ആയി ഇരിക്കണം എന്നാലെ ബോഡി ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ആ ആൻറിയുടെ പറഞ്ഞു ചുരുദാർ
സെലക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആൻറ്റി എന്നെ
നോക്കി ആക്കിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു ആൻറി അമ്മിണി യോടു പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ മരുമോന്
ചേച്ചി യോട് വയങ്കര സ്നേഹം ആണെന്ന് തോനുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതേ പോലത്തെ സുന്ദരി
യായ ഒരു അമ്മായിഅമ്മയെ എനിക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്മായിഅമ്മയെ ഭംഗിയിൽ നടത്തേണ്ടത്

എൻറെ കടമയല്ലേ എന്നിട്ട് ആ സെയിൽസ് ആൻറി എനിക്കു രണ്ടു കളർ ഇല്ലെ ചുരിദാർ എടുത്തു
തന്നു ഒന്നു വെളളയും മറ്റേത് ഇളം മഞ്ഞ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻറെ അമ്മിണീ ക്കു വേണ്ടി ഇളം
മഞ്ഞ ചുരുദാർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ആൻറി പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് കളർ
തന്നെയാണല്ലോ മോൻ സെലെക്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആൻറി യോട് ചോദിച്ചു ഇനി ചുരിദാർ ഷിപ്പ്
ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ആൻറി എന്നോടു പറഞ്ഞു മോനേ ഇത് ഒന്ന് ഇട്ടു നോക്കിയാലേ
അതു പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ അമ്മിണീ യോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് ഒന്ന് ഇട്ടു വരാൻ ആ
ആൻറ്റി അമ്മിണിയെ ട്രയൽ റൂമിൽ എ കൂട്ടി കൊണ്ടു പോയി അമ്മിണീ ട്രയൽ റൂമിൽ കേറി പുതിയ
ചുരിദാർ ഇട്ടു പക്ഷേ പുറത്തേക്കു വരാൻ മടി കാണിച്ചു കാരണം ചുരിദാറിനു

കൈ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ആൻറി എന്നോടു പറഞ്ഞു മോൻറെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക്
നാണം കാരണം പുറത്തേക്കു വരുന്നില്ല ചുരിദാറിനു കൈ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രയൽ
റൂം ഇൻറെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നിട്ടു അമ്മിണിയോട പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം
മാത്രമേ കൈ പിടിപ്പിക്കുക ഉള്ളൂ എൻറെ അമ്മിണീ നാണിക്കേണ്ട ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി
വന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്നു നോക്കട്ടെ ചുരുതാർ അമ്മിണിക്ക് ചേരുമോ എന്ന അമ്മിണിയെ ആ ചുരിദാറിൽ
കണ്ടപ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണിനെ പോലെ തോന്നി ഞാൻ എൻറെ അമ്മിണിയെ
അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൻറിയോട പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻറെ അമ്മിണിയെ കണ്ടാൽ എൻറെ
അമ്മായിഅമ്മ ആണെന്ന് പറയുകയില്ല അല്ലേ

എൻറെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുകയുള്ളൂ ഇല്ലേ ആൻറ്റി ഞാൻ എൻറെ
അമ്മിണിയുടെ ചുറ്റും നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അമ്മിണിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്
പിന്നെ കുറച്ചു വയർ ഉള്ളതു കൊണ്ടാണ് വയറിൻറെ ഭാഗം തള്ളി നിൽക്കുന്ന തായേ തോനുന്നു
അപ്പോൾ ആൻറി എന്നോടു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രാ സെലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ
ഷെയ്പ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചാൽ മതി മോൻറെ അമ്മിണിയുടെ വയറിൻറെ
അഭംഗി മാറികിട്ടും എന്നിട്ട് ആൻറി എന്നോടു പറഞ്ഞു അമ്മിണി ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രാ
ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് സൈഡ് നല്ല ഷെയിപ്പ് ആയി കാണുന്നത് അമ്മിണീ
ഒന്നു കൂടി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു

മോനെ ഈ ചുരിദാർ എടുക്കണം ഓ ഇത് അവൾക്ക് ഇഷ്ട പെടുമോ ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ അമ്മിണി യോടു
ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ അമ്മിണിക്ക് വലുത് ഞാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവളാണോ എന്നിട്ട് ഞാൻ
അമ്മിണിയുടെ അടുത്തുനിന്നു നീങ്ങി അവിടെ ഉള്ള ഒരു റാക്ക് ഇൽ കൈവെച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ
അമ്മിണി എൻറെ അടുത്തേക്കു വന്നിട്ട് കൈയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻറെ പൊന്നേ
നിനക്കു അറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ എൻറെ രണ്ട് പെണ്ണ് മക്കളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്
നിന്നെ ആണെന്ന് നിനക്കു അറിയില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടവും
കരച്ചിലും വരുന്നു

കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ വച്ച് പരിസരം മറന്നു എൻറെ അമ്മിണിയെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു
പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സങ്കടം കൊണ്ടു കരയാൻ വേണ്ടി അല്ല് പറഞ്ഞത് എൻറെ അമ്മിണീ ഞാൻ എൻറെ
അമ്മിണിയെ ഇപ്പോൾ എൻറെ അമ്മായിഅമ്മ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മിണി എന്നോടു
പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അറിയാം മോനേ അതുകൊണ്ടാണ് മോൻ എന്നോട് ദേഷ്യ പെട്ട് വഴക്ക്
ഇടുമ്പോൾ എനിക്കതു സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ അമ്മിണി യോടു പറഞ്ഞു എന്നാൽ
സങ്കടപ്പെടേണ്ട സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ മേടിച്ചു തുടരുന്നത് സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട്
അമ്മിണി എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം മോൻറെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട അമ്മിണിക്ക ആ
ചുരിദാർ ഉം കൂടാതെ സ്വിഫ്റ്റ ഓപ്പൺ ആയി ശരീരത്തിൽ ഒട്ടി കിടന്നു കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻറെ
ഷേപ്പ് നല്ലതു പോലെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചുരിദാർ ഉം ആ പിന്നെ

ഒരു ടൈറ്റ ലെഗ്ഗിൻസും മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സെയിൽസ് ആൻറി ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട ബ്രാ
പാൻറ്റീസ് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ആൻറി എന്നോട് എൻറെ അമ്മിണിയുടെ
ബ്രായുടെ യും പാൻറ്റീസ് സൈസ് ചോതിച്ചു ഞാൻ ആ ആൻറ്റി യോട് പറഞ്ഞു അമ്മിണിയുടെ
ബ്രായുടെ സൈസ് 36c ആണ പാൻറ്റീസ് 90 ആണ് കേട്ടോ ആൻറി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഫാൻസി മോഡൽ
വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാൻസി മോഡൽ ആദ്യം കാണിക്ക ആൻറി ഫാൻസി മോഡൽ
ബ്രാ എടുത്തു ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ട ആൻറി അമ്മിണി യോട ചോദിച്ചു ചേച്ചി യുടെ ബ്രായുടെ
സൈസ് എല്ലാം മോനെ കൃത്യമായി അറിയാമല്ലോ അമ്മിണി ആ ആൻറി യോട പറഞ്ഞു എൻറെ മോൾക്ക്
ഓൺലൈൻ വഴി വരുത്തി ആകുമ്പോൾ എനിക്കും

മേടിച്ചു തരാറുണ്ട അങ്ങനെ ഇവനും എൻറെ സൈസ് എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയാം ഫാൻസി കളർ മോഡൽ
ബ്രാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഞാൻ ആൻറി യോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ബ്രൈഡൽ സെറ്റ് ബ്രായും
പാൻറ്റീസ് തന്നാൽ മതി ആൻറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈറ്റും പിന്നെ മറ്റേത് സ്കിൻ കളർ
സെറ്റ് എടുത്തു തന്നു പിന്നെ അമ്മിണീ എന്നോടു പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കു രണ്ട്
അടിപാവാടയും കൂടി വേണം ആൻറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനേ രണ്ടു ടൈപ്പ് പാവാട ഇപ്പോൾ
വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന അരക്കെട്ടിനു താഴെ ടൈറ്റായി ആയിട്ടുള്ളതും നോർമൽ ഉം ആണ് ഉള്ളത്
അതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക ആദ്യം അത് മനസ്സിൽ ആയില്ല ഞാൻ ആൻറ്റി യോട് പറഞ്ഞു മോഡൽ
ഒന്നും കാണിക്കാൻ ആൻറി മോഡൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ആണ് എനിക്കു മനസിലായത്

അത് ചന്തിക്കു താഴെയാണ് പാവാട വിടർന്ന കിടക്കുന്നത് ആൻറ്റി പറഞ്ഞതു പോലെ
അരക്കെട്ടിനു താഴെ ചന്തി യുടെ ഷെയിപ്പിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന പാവാട ആയിരുന്നു അത് ആൻറി
എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ അളവ് ഒന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻറെ അമ്മിണിയുടെ
ചുരിദാർ ഇൻറെ സ്ലിറ്റ ആ വിടവിലൂടെ ടേപ്പ് കൊണ്ട് എൻറെ അമ്മിണിയുടെ ചന്തിയുടെ അളവ്
ആൻറി എടുത്തു എന്നിട്ട് ആൻറി പറഞ്ഞു 95 സൈസിലുള്ള പാവാട മതിയെന്ന് ആൻറി എന്നോട്
ചോദിച്ചു കളർ ഏതാണ് വേണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്മിണി യോട് പറഞ്ഞു കളർ നോക്കി
എടുത്തോളാൻ അമ്മിണി വേഗം ഒരു മഞ്ഞയും പച്ച യും സെലക്ട് ചെയ്തു അതു ഞാൻ സെയിൽസ്
ആൻറിയോട പറഞ്ഞു

ഇനി ബിൽ എടുത്തു കൊള്ളാൻ അങ്ങനെ ഏകദേശം എൻറെ ഒരു 5000 രൂപ അവിടെ ചെലവായി എന്നിട്ട്
ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രെസ്സ് എടുത്ത് എൻറെ അമ്മിണിയേ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ
ലേക്ക് പോയി എൻറെ അമ്മിണിയുടെ പുരികം എല്ലാം ത്രെഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ടു ഒരു നോർമ്മൽ
ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു പോന്നു അമ്മിണി എൻറെ സ്കൂട്ടർ നിൻറെ
ബാക്കിൽ വട്ടം ഇരുന്ന് എൻറെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മിണിയുടെ ശരീരം എൻറെ
മുതുകിൽ ചാരി ചേർത്തുവെച്ച എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ
ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ എൻറെ അമ്മിണിയെ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പു
പോലെ തോന്നി

ഞാൻ അത് ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻറെ ലെഫ്റ്റ് കൈ
അമ്മിണിയുടെ ചുരിദാർ ഇൻറെ സ്ലിറ്റ ഇടയിലൂടെ തുടയിൽ വച്ചു ഞാൻ സ്കൂട്ടർ വളരെ സ്പീഡ്
കുറച്ചു ഒടിച്ചു അമ്മിണി യോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചു വർത്തമാനത്തിനും ഇടയിൽ
ഞാൻ അമ്മിണിയുടെ തുടയിൽ ഞെക്കുക യും തലോടുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു എൻറെ അമ്മിണി
അതിനൊന്നും എതിർപ്പ് കാണിക്കാതെ എന്നെ ഒന്നുകൂടി അമ്മിണിയുടെ നെഞ്ചിലേക്കു ബലമായി
ചേർത്തു പിടിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മിണിയുടെ രണ്ട് മുലയും എൻറെ മുതുകിൽ നല്ലത് പോലെ മുട്ടി
ചേർന്നു ഇരുന്നു

ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു എൻറെ അമ്മിണീ ഉടുതുണിയില്ലാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തു പിടിച്ചാൽ
എനിക്ക് എന്തൊരു സുഖം ആയിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും എൻറെ കുണ്ണ കമ്പി യായി ഞാൻ എൻറെ
അമ്മിണിയുടെ സുഖം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ
ഒരു ബേക്കറി കണ്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ആ ബേക്കറിയിൽ കയറി ഐസ്ക്രീം
കഴിച്ചു അമ്മിണീ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ എന്താ നിൻറെ കാമുകി യാണോ നീ ഇങ്ങനെ
ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരാൻ ഞാൻ അമ്മിണി നോട് പറഞ്ഞു കാമുകി അല്ല അതുക്കു മേലെ യാണ് ഞാൻ
എൻറെ അമ്മിണിയെ കാണുന്നത് അമ്മിണീ എന്നെ ചുണ്ടു കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു
കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു അമ്മിണീ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം

ഞാൻ സാരി ഉടുത്താൽ മതിയോ ഞാൻ അമ്മിണീ എന്നുള്ള വിളി മാറ്റി പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു
എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടീ നീ സാരി ഉടുത്താൽ മതി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻറെ അമ്മിണി
അതിനെതിരെ പറയും എന്നാണ് പക്ഷേ എൻറെ പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാം തകർത്തു എൻറെ അമ്മിണി അതിനും
സമ്മതം ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബേക്കറിയിൽ
നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എടീ നമ്മുക്ക് ലുലു മാളിൽ പോയാലോ എന്നെ ഞെട്ടി
പ്പിക്കുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു അമ്മിണി പറഞ്ഞത് എടാ നിൻറെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനു ഞാൻ ഇനി
ഒരിക്കലും എതിരേ പറയുകയില്ല എന്ന് നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇതു കേട്ടതും എൻറ്റെ
അമ്മിണിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മാളിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഹൈപ്പർ

മാർക്കറ്റിൽ കാമുകീ കാമുകന്മാരെ പോലെ നടന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മിണിക്ക
പെണ്ണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവിംഗ് സെറ്റ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടു പറഞ്ഞു എടീ നിൻറെ
രോമം മുഴുവനും ഷേവ് ചെയ്തു കളയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം അമ്മിണി എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ
ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച ശീലിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങാനും മുറിയു എന്ന് എനിക്കു പേടി
ആകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു ക്രീമും ബ്രഷും കൂടി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു
പറഞ്ഞു ക്രീം തേച്ച അതിനു ശേഷം ഷേവിങ് സെറ്റ് എടുത്തു ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ക്ലീൻ
ഷേവ് വായി ഇരിക്കുന്നതാണ് എടി നിൻറെ ശരീരത്തിനു് ഭംഗി നമ്മൾ ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ
വീട്ടിൽ വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ നീ കുളിക്കാൻ കയറിയാൽ മതി

ഞാൻ നിനക്കു ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ അമ്മിണി പറഞ്ഞു ഒന്നു പോടാ
എനിക്ക് നാണം ആകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ ഞാൻ അല്ലേ കുളിമുറിയിലേക്കു
വരുന്നത് എടീ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ കുളിക്കാൻ കേറുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കണം പിന്നെ
നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല പേടി ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുതരാം നീ
നാണിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അമ്മിണീ സമ്മതത്തോടെ ഒന്നും തല ആടി ഞങ്ങൾ അതും
മേടിച്ച് നേരെ അമ്മിണിയെ കൊണ്ടു ലുലു ഫാഷൻ ഇലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ നടന്നപ്പോൾ
എൻറെ ശ്രദ്ധയിൽ നൈറ്റ് വയർ സെക്ഷനിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രസ് കണ്ടു അത് ഒരു ടു പീസ് സെറ്റ്
ആയിരുന്നു അതായത്

പാൻറും ടോപ്പ് ഓടും കൂടിയതായിരുന്നു ടോപ്പ് ഇൻറെ ഇറക്കം ചന്തി വരെ മാത്രം ആയിരുന്നു
അതു ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അമ്മിണി എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് എനിക്കു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ
പറ്റുകയില്ല നിൻറെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇടാൻ അല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട്
എനിക്കു ഇതു വേണ്ട എന്നാണു തോന്നുന്നത് നീ എനിക്കു നൈറ്റി മേടിച്ചു തന്നാൽ മതി അത്
ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽപോലും നിൻറെ മുന്നിൽ ഇടാമല്ലോ എൻറെ അമ്മിണീ ഇതു
പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇതു് മേടിച്ചു വെറുതെ കാശ് കളയുന്നതിലും നല്ലതാണ് നൈറ്റി
മേടിച്ചു കൊടുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു ബനിയൻ ടൈപ്പ് നൈറ്റി മതിയെന്ന അവൻ
ആ മോഡലിൽ ഉള്ള നൈറ്റി കാണിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച

പോലത്തെ വൺ കളർ നൈറ്റി അല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഡിസൈൻ നോടു കൂടിയ നൈറ്റികൾ ആയിരുന്നു
പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു സാറ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള നൈറ്റി ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ അതു കാണിച്ചു തരാൻ
അവനോടു പറഞ്ഞു അവൻ അതു കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇളം പിങ്കു കളറിൽ ഉള്ള നൈറ്റി എനിക്ക്
ഇഷ്ടം ആയി ഞാൻ അമ്മിണി ഓടു ചോതിച്ചു ഇതു മേടിക്ക് ട്ടെ അമ്മിണീ എന്നോടു ചോദിച്ചു
ഇത് എനിക്ക് മേടിക്കണം എടാ നമ്മുക്ക് അമ്മിണീ പറഞ്ഞു ഇതു് രാത്രി മാത്രമേ ഇടാൻ
പറ്റുകയുള്ളൂ എടാ നമ്മുക്ക് സാധാരണ നൈറ്റി മേടിച്ചാൽ പോരെ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മിണീ
പറഞ്ഞതു പോലെ സാധാരണ നൈറ്റി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അതു് ഞാൻ ഇത്തിരി ടൈറ്റിൽ
ഉള്ള നൈറ്റി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതു ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറെ അമ്മിണിയുടെ ബോഡി ഷേപ്പ്
എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു

അമ്മിണി ക്കും അതിനും സമ്മതം ആയിരുന്നു പിന്നെ വൈകുനേരം ആയതു കൊണ്ട് അമ്മിണീ
എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നമ്മുക്ക് ഇനി വേഗം വീട്ടിൽ പോകാം അവിടെ പുള്ളിക്ക് ചായ
ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻറെ പേരിൽ പുള്ളി എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ നെറ്റിയും മേടിച്ചു വേഗം മാളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നേരെ
വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായപ്പൻ ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ
ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻറെ അമ്മിണി ഓട ചോദിച്ചു ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്ന
അമ്മിണി പറഞ്ഞു ടൂർ പോകാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സാധനം മേടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
അതുകൊണ്ട് മോൻ വന്നപ്പോൾ അവൻറെ കൂടെ പോയതാണ് എന്നിട്ട് അമ്മിണീ വേഗം അമ്മയപ്പനും

എനിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങിനെ ചായകുടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മായപ്പൻ ഓടും അമ്മിണി
ഓടും യാത്ര പറഞ്ഞു എൻറെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു പിന്നെ രാത്രി പത്തു മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ
എൻറെ അമ്മിണിയെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സംസാരം തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപോൾ ഞാൻ
അമ്മിണിയുടെ ഷേവിങ്ങിന് പറ്റി ചോദിച്ചു അമ്മിണി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി എടാ
എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ
എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ
എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മിണിയോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ
എല്ലാം

നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിലെ അമ്മിണി പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ക്ലീൻ ഷേവ ആയി
അപ്പോഴേയ്ക്കും എൻറെ അടുത്ത് അവൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക പിന്നെ കാര്യമായി ഒന്നും
ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വേഗം അവളുടെ കൈയിൽ മമ്മി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ കൊടുത്തു
പിന്നെ അവൾ മണിയുമായി ഉള്ള സംസാരം തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവൾ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു ടൂർ
പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ലിജോ മാത്രമേ വരുകയുള്ളു കെട്ടോ മമ്മി ഞാൻ
പിന്നെ എൻറെ അമ്മിണി യുമായി ഉള്ളൂ ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്നു അങ്ങിനെ
നാല് ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഞങ്ങൾ ടൂർ പോകുവാൻ ഉള്ള ദിവസം വന്നു അമ്മു രാവിലെ ഞാൻ
അമ്മിണിയെ വിളിച്ചു എപ്പോഴാണ് വരണ്ടേ എന്നു ചോദിച്ചു അമ്മിണി പറഞ്ഞു മോനെ ആറു
മണിക്ക് പോകണമെന്നാണ് അവർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സും എടുത്തത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ഞാൻ
ഉച്ചവരെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സും എടുത്തു നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ
ചൊല്ലുമ്പോൾ അമ്മിണിയുടെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നൈറ്റി മാത്രം ഇട്ടു
നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ നൈറ്റിക്കുള്ളിൽ അമ്മിണി യുടെ മുല കുലുങ്ങുന്ന തു
കാണാൻ നല്ല സുഖം ഉള്ള കാഴ്ച ആയിരുന്നു ഞാൻ അമ്മിണി യോടു ചോദിച്ചു എന്താടീ നീ നൈറ്റി
മാത്രം ഇട്ടു നടക്കുന്നത് അമ്മിണി പറഞ്ഞു എടാ പോകുന്നേ സമയത്ത് ഡ്രസ് മാറിയ മതി
എന്ന വിചാരിച്ചു അമ്മിണി ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാനും അമ്മായിയപ്പനും അമ്മിണിയും കൂടി ചായ
കുടിച്ചു അമ്മായി അപ്പൻറെ ചായ കുടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായിഅപ്പൻ

എഴുന്നേറ്റ് സിറ്റൗട്ടിലേക്ക പോയി പിന്നെ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല പേടി
ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുതരാം നീ നാണിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട
കേട്ടോ അമ്മിണീ സമ്മതത്തോടെ ഒന്നും തല ആടി ഞങ്ങൾ അതും മേടിച്ച് നേരെ അമ്മിണിയെ
കൊണ്ടു ലുലു ഫാഷൻ ഇലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ നടന്നപ്പോൾ എൻറെ ശ്രദ്ധയിൽ നൈറ്റ് വയർ
സെക്ഷനിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രസ് കണ്ടു അത് ഒരു ടു പീസ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് പാൻറും
ടോപ്പ് ഓടും കൂടിയതായിരുന്നു ടോപ്പ് ഇൻറെ ഇറക്കം ചന്തി വരെ മാത്രം ആയിരുന്നു അതു
ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അമ്മിണി എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് എനിക്കു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ
പറ്റുകയില്ല നിൻറെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും

വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇടാൻ അല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കു ഇതു വേണ്ട എന്നാണു തോന്നുന്നത്
നീ എനിക്കു നൈറ്റി മേടിച്ചു തന്നാൽ മതി അത് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽപോലും
നിൻറെ മുന്നിൽ ഇടാമല്ലോ എൻറെ അമ്മിണീ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇതു് മേടിച്ചു
വെറുതെ കാശ് കളയുന്നതിലും നല്ലതാണ് നൈറ്റി മേടിച്ചു കൊടുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ പയ്യനോട്
പറഞ്ഞു ബനിയൻ ടൈപ്പ് നൈറ്റി മതിയെന്ന അവൻ ആ മോഡലിൽ ഉള്ള നൈറ്റി കാണിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ
ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ വൺ കളർ നൈറ്റി അല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഡിസൈൻ നോടു കൂടിയ നൈറ്റികൾ
ആയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു സാറ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള നൈറ്റി ഉണ്ട്

സാറേ ഞാൻ അതു കാണിച്ചു തരാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു അവൻ അതു കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇളം പിങ്കു
കളറിൽ ഉള്ള നൈറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആയി ഞാൻ അമ്മിണി ഓടു ചോതിച്ചു ഇതു മേടിക്ക് ട്ടെ
അമ്മിണീ എന്നോടു ചോദിച്ചു ഇത് എനിക്ക് മേടിക്കണം എടാ നമ്മുക്ക് അമ്മിണീ പറഞ്ഞു ഇതു്
രാത്രി മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എടാ നമ്മുക്ക് സാധാരണ നൈറ്റി മേടിച്ചാൽ പോരെ
പിന്നെ ഞാൻ അമ്മിണീ പറഞ്ഞതു പോലെ സാധാരണ നൈറ്റി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അതു്
ഞാൻ ഇത്തിരി ടൈറ്റിൽ ഉള്ള നൈറ്റി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതു ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറെ
അമ്മിണിയുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു കാണാൻ
പറ്റുമായിരുന്നു അമ്മിണി ക്കും

അതിനും സമ്മതം ആയിരുന്നു പിന്നെ വൈകുനേരം ആയതു കൊണ്ട് അമ്മിണീ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ
നമ്മുക്ക് ഇനി വേഗം വീട്ടിൽ പോകാം അവിടെ പുള്ളിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയം
കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻറെ പേരിൽ പുള്ളി എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ നെറ്റിയും
മേടിച്ചു വേഗം മാളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ
ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായപ്പൻ ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻറെ
അമ്മിണി ഓട ചോദിച്ചു ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്ന അമ്മിണി പറഞ്ഞു ടൂർ പോകാൻ
ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സാധനം മേടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോൻ വന്നപ്പോൾ അവൻറെ
കൂടെ പോയതാണ്

എന്നിട്ട് അമ്മിണീ വേഗം അമ്മയപ്പനും എനിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങിനെ ചായകുടി
കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മായപ്പൻ ഓടും അമ്മിണി ഓടും യാത്ര പറഞ്ഞു എൻറെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു
പിന്നെ രാത്രി പത്തു മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ എൻറെ അമ്മിണിയെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സംസാരം
തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപോൾ ഞാൻ അമ്മിണിയുടെ ഷേവിങ്ങിന് പറ്റി ചോദിച്ചു അമ്മിണി
പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി എടാ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത്
പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത് പോലെ
ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മിണിയോട്
ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിലെ അമ്മിണി പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ
എല്ലാം ക്ലീൻ ഷേവ ആയി അപ്പോഴേയ്ക്കും

എൻറെ അടുത്ത് അവൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക പിന്നെ കാര്യമായി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ
പറ്റിയില്ല ഞാൻ വേഗം അവളുടെ കൈയിൽ മമ്മി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ കൊടുത്തു പിന്നെ അവൾ
മണിയുമായി ഉള്ള സംസാരം തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവൾ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ലിജോ മാത്രമേ വരുകയുള്ളു കെട്ടോ മമ്മി ഞാൻ പിന്നെ എൻറെ
അമ്മിണി യുമായി ഉള്ളൂ ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്നു അങ്ങിനെ നാല് ദിവസം
കഴിച്ചുകൂട്ടി ഞങ്ങൾ ടൂർ പോകുവാൻ ഉള്ള ദിവസം വന്നു അമ്മു രാവിലെ ഞാൻ അമ്മിണിയെ
വിളിച്ചു എപ്പോഴാണ് വരണ്ടേ എന്നു ചോദിച്ചു അമ്മിണി പറഞ്ഞു മോനെ ആറു മണിക്ക്
പോകണമെന്നാണ് അവർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സും

എടുത്തത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ഞാൻ ഉച്ചവരെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സും എടുത്തു
നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ അമ്മിണിയുടെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു
നൈറ്റി മാത്രം ഇട്ടു നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ നൈറ്റിക്കുള്ളിൽ അമ്മിണി
യുടെ മുല കുലുങ്ങുന്ന തു കാണാൻ നല്ല സുഖം ഉള്ള കാഴ്ച ആയിരുന്നു ഞാൻ അമ്മിണി യോടു
ചോദിച്ചു എന്താടീ നീ നൈറ്റി മാത്രം ഇട്ടു നടക്കുന്നത് അമ്മിണി പറഞ്ഞു എടാ പോകുന്നേ
സമയത്ത് ഡ്രസ് മാറിയ മതി എന്ന വിചാരിച്ചു അമ്മിണി ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാനും
അമ്മായിയപ്പനും അമ്മിണിയും കൂടി ചായ കുടിച്ചു അമ്മായി അപ്പൻറെ ചായ കുടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അമ്മായിഅപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് സിറ്റൗട്ടിലേക്ക പോയി