ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റൈ അനുഭവം ആണ്!

എന്റൈ പേര് സുബിൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റൈ അനുഭവം ആണ്, കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്നേ, അന്ന് ഞാൻ പ്രദീക്ഷളുടൈ പാണ്ഡകെട്ട് പേറി ഏഴാം കടലിനു അക്കര പോയൊരു പ്രവാസി, താമസം ഒരു മലയാളി ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഷെയറിങ് ആയി, അവരുട പേര് അഞ്ചു ആൻഡ് സുനിൽഅവർക്കു 6 മാസം പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളേ ഞങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് മീനുകുട്ടി എന്നാണ്.

പ്രവാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമാലോ ജോലി, ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് പോലുള്ള ജീവിതം.അങ്ങന ആകൈ ബോർ ലൈഫ് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആണ് ഷെയറിങ് ഫ്ലാറ്റ് പരസ്യം കാണുന്നത്. പോയി കണ്ടു ഫ്ലാറ്റ്, ഫ്ലാറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടത്തെ താമസക്കാരായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു റൂമിൽ ഞാൻ മാത്രം മറ്റൊരു റൂം ആ ഫാമിലുടെ ബാത്രൂം അടുക്കളയും കോമൺ.

ആ ഫ്ലാറ്റിൽ അങ്ങനെ താമസം തുടങി ഓഫീസ് വിട്ടു വന്നാൽ മീന്കുട്ടിയുട കളിയും ചിരിയും കണ്ടിരിക്കൽ ആയി എന്റൈ നേരംപോക്ക്. അങ്ങന ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു എന്റൈ വാതിലിൽ മുട്ടി, ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മീനുകുട്ടിയ അൽപ നേരം ഒന്ന് നോക്കാമോ അവൾക്ക് ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്ന്, സുനിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കു എവിടേയോ പോകാനുണ്ട് എന്ന്, പിന്നെന്താ നോക്കാമെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മീനു കുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നു.

രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു.അത് കഴിഞ്ഞപ്പോളേക്കും അവള് കരയാൻ തുടങി, കരച്ചിലിന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ല കരച്ചിൽ. അത് കേട്ട് അഞ്ചു പെട്ടന്ന് തന്നൈ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് വിശന്നിട്ടാണ് എന്ന്, ഇനി മുലകൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസിലായി ഞാനും റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഇറങ്ങി.

എന്നിട്ടു ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ആയി ടോയ്‌ലെറ്റിൽ കയറി , മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിടിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അവിടേയ് അഞ്ചു ഊരി ഇട്ട ഷഡിയും ബ്രായും കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഇട്ട നൈറ്റിയും കണ്ടത്.